22. červen 2014

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Uplynulý týden se opět vyznačoval absencí významnějších srážek, nižšími teplotami a spíše nižšími úhrny globální radiace. Díky přetrvávajícímu nedostatku srážek došlo na většině území k dalšímu poklesu relativního nasycení půdy.. Sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě (0-40 cm) je v současné době postiženo celé území s výjimkou nejvyšších poloh.

 
 
V povrchové vrstvě (0-40 cm) je v současné době nasyceno alespoň na 70% méně než 0,2% území. Sníženou dostupnost vláhy v povrchové vrstvě naopak vykazuje skoro celé území, což je ještě více než minulý týden. Půdní profil jako celek (do hloubky 100 cm) je alespoň ze 70% kapacity nasycen na méně než 1/50 území a oproti minulému týdnu se i tento ukazatel zhoršil. Situace je vážná zejména tam, kde od poloviny března signalizovaly naše odhady obsah vláhy, který limituje optimální růst rostlin. Tento stav na některých místech trvá již 5. měsíc v řadě, byť je stav stále mírně lepší než na počátku května. Situace je od počátku vegetačního období velmi nepříznivá na Znojemsku a Třebíčsku. Nyní jsou výrazně postiženy i oblasti v Ústeckém, Plzeňském a Jihočeském kraji. Profily se zásobou menší než 30% z celkového množství pro rostliny dostupné vláhy se na našem území doposud vyskytovaly omezeně. V současné době je však takto nízká zásoba dostupné vláhy v půdě na 1/10 území, pokud uvažujeme celý profil a 2/3 území v povrchové vrstvě.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, změnila se situace oproti minulému týdnu opět výrazně k horšímu. V celém profilu je přibližně 30% území zasaženo počínajícím nebo mírným suchem, tedy přibližně stejně jako v předchozím týdnu (34%). Plocha postižená výrazným suchem (S3-S5) se ale zvýšila na 61% území (tedy o polovinu více než minulý týden a jde o téměř 50-násobný nárůst ve srovnání s obdobím před 3 týdny). Důležité je podotknout, že oblasti, které suchem trpěly na jaře, zůstávají stále postižené, nicméně neobvykle nízký obsah vláhy v půdě nyní trápí nové oblasti a regiony. Nejhůře nedostatek vláhy postihuje celé území kraje Jihomoravského, Plzeňského, Olomouckého, Ústeckého a Zlínského. Avšak s výraznými ohnisky se setkáváme i v ostatních krajích. V povrchové vrstvě (0-40 cm) se situace díky absenci srážek a vysoké spotřebě vegetací v minulém týdnu opět dramaticky zhoršila. Celkově se situace vyznačuje vysokou volatilitou, na jejíž riziko jsme upozorňovali od počátku roku, která je způsobena nedostatkem rezerv díky nepříznivé vodní bilanci od počátku roku.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu pokračoval rychlý pokles půdní vlhkosti v celém profilu 0-100 cm, k nejrychlejšímu poklesu vlhkosti došlo ale v profilu 0-50 cm. V profilu 0-10 cm je nízká půdní vlhkost (pod 40 % VVK) registrována již na 59 % stanic, v 10-50 cm na 50 % stanic a v 50-100 cm na 38 % stanic. Naopak vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je v 0-50 cm jen u 1 % stanic, v 50-100 cm u 6 % stanic. Nejnižší vlhkosti půdy byly zaznamenány především na jižní a střední Moravě, ale i na západě, středu a jihu Čech, což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled:
 
Minulý týden (16-22.6.2014) byl hlavně pod vlivem severozápadního proudění, který přinesl sice dostatek oblačnosti, ale srážky byly koncentrovány hlavně na čtvrtek a pátek (19-20.6.2014). Ve čtvrtek bylo nejvíc srážek vázáno na oblast jižních Čech, kde spadlo většinou kolem 3 mm/den, poté se ještě na JM objevily lokální srážky, výjimečně s úhrnem do 7 mm. Naopak v pátek 20.6.2014 byla většina srážek zaznamenána hlavně v oblasti severních hraničních hor (Krkonoše a Jeseníky). Celkově se pohybovaly úhrny za celý minulý týden na většině území do 5 mm, lokálně přesahovaly 10 mm. Teplota vzduchu stoupala od neděle 15.6.2014 do čtvrtka 19.6.20114, poté prošla přes naše území slabší studená fronta a ta přinesla teploty chladnější o cca. 5-7°C. Maximální teploty v průměru nepřesahovaly minulý týden 25°C. V pátek a v sobotu (20-21.6.2014) se většinou pohybovaly kolem 17°C. Minimální teploty vzduchu se pohybovaly většinou v rozmezí 5-10°C. Rychlosti větru byly minulý týden většinou pod 2 m/s, v pátek 20.6.2014 byl vítr o něco vyšší, ale stále ho jde definovat na většině území jako slabý vítr.
 
V nejbližších dnech očekáváme další zhoršení stavu díky očekávaným nízkým úhrnům srážek, nicméně lokální srážky ve druhé polovině týdne by mohly alespoň v některých oblastech přispět ke zmírnění situace, avšak s ohledem na často lokální charakter srážek očekáváme nárůst lokálních rozdílů. Dlouhodobá předpověď předpokládá na příští 4 týdny spíše podprůměrný průběh teplot a průměrné srážky spíše lokálního charakteru. Z pohledu dalšího vývoje půdní vlhkosti je tak prognóza nadále nepříznivá zejména pro oblasti v současné době postižené nedostatkem půdní vláhy.
 

22. červen 2014

stáhnout zavřít
22. červen 2014