22. květen 2016

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

V týdnu od 15.5. do 22.5. došlo kombinací nízkých srážkových úhrnů, nástupu vysokých teplot ke konci týdne a stupněm rozvoje vegetace k výrazné redukci zásoby vody v půdě. Situace v zásobení půdní vláhou se zhoršila a intenzita sucha se zvýšila prakticky na celém území ČR. Nicméně vývoj suché epizody byl na západě ČR zbržděn výskytem vydatných srážek v pondělí 23.5, které nejsou v mapách zachyceny.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem zásadně zhoršilo. Nicméně zásobení půdy je v kontextu celého území ještě relativně dobré, s výjimkou Polabí a Poohří a některých oblastí jižních Čech a ve Slezsku. Po výpadku očekávaných srážek v minulém týdnu se v některých oblastech stává nedostatek vody limitující pro optimální růst a vývoj porostů polních plodin. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Snížená dostupnost vláhy se objevuje na více než 2/3 území, což je výrazně více než před týdnem (⅖). Současně jsme již na 13 % procentech území zaznamenali výskyt oblastí, kde panuje stres suchem pro mělce kořenící rostliny (oproti 3 % minulý týden). Rozsah území s dobrým zásobením povrchové vrstvy půdního profilu pokrývá nyní méně než 1/10 plochy ČR. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): 70% nasycení bylo překročeno na 86 % území, zatímco nedostatek vláhy přetrvává na cca 1 % území. Stres suchem se v této vrstvě zatím neprojevuje. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na méně než ½ území a od počátku roku se doposud nevyskytly lokality se stresem suchem v celém profilu. Na necelých 5 % území klesla půdní vlhkost pod bod snížené dostupnosti.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu zhoršila. Nižší než obvyklé nasycení půdního profilu se v neděli nacházelo ve všech krajích s částečnou výjimkou kraje Jihomoravského a Zlínského. Nepříznivá situace panuje na zbytku území. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, najdeme v celém profilu na téměř 3/4 území a podobně je postižena i povrchová vrstva. Zřetelná anomálie stále zasahuje hlubší část profilu, ale její rozsah je mírně nižší než v případě povrchové vrstvy, a to více než 2/5 území. Území s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývá 1/3 plochy ČR v rámci celého půdního profilu, zatímco v povrchové vrstvě se takto výrazné anomálie vyskytují na téměř 1/2 území. Anomálie o intenzitě S4-S5, vztaženo k danému týdnu, se projevily na 4,8 % území ČR, což je nárůst oproti minulému týdnu.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu pokračoval na většině území pokles vlhkosti v orniční vrstvě půdy, kde se vlhkost nejčastěji pohybuje od 15 do 45 % VVK, v hlubších vrstvách se drží nejčastěji nad 55 % VVK. Ve vrstvě 0-10 cm je na 17 % stanic registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10 až 50 cm na 13 % stanic a v 50-100 cm na 9 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) se vyskytuje v 50-100 cm na 4 % stanic. Nejnižší vlhkosti půdy se vyskytují především v severních, středních a východních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu v povrchové vrstvě.
 
Vegetace - Vegetace na větší části území prozatím vykazuje normální nebo lepší než obvyklou kondici, což je především důsledkem časného nástupu fenologických fází, který zčásti maskoval projevy sucha. Zároveň jsme v letoní sezóně poprvé svědky výskytu oblastí s výrazně horším stavem vegetace, než je obvyklé, a k tomuto zhoršení došlo skokově, což nasvědčuje přítomnosti stresových faktorů (v některých oblastech důsledkem sucha a zčásti se nejspíše jedná o důsledky pozdních mrazů v předminulém týdnu). Zejména výrazná dynamika změn oproti minulému týdnu a zhoršení dostupnosti vláhy spolu s negativními hlášeními respondentů naznačuje, že nedostatek vody se v krajině začíná projevovat, byť prozatím relativně mírně.
 
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
V uplynulém týdnu (15-21.5.2016) jsme byli hlavně pod vlivem severozápadního proudění, které přinášelo velké množství oblačnosti, ale málo srážek. Ke konci týdne přes nás přecházela okluzní fronta a v závěru se projevil vliv tlakové výše. Srážky byly většinou charakteru lokálních přeháňek bez větší intenzity. To se projevilo v celotýdenních úhrnech. Na většině území spadlo jen do 5 mm/týden, na Šumavě a v Krkonoších mezi 10-20 mm/týden. Celkově lze tedy hodnotit tento týden jako srážkově nevýznamný. V první polovině týdne se teploty vzduchu držely relativně nízko. Maximální teploty se nejčastěji pohybovaly kolem 10-13°C. Od středy maximální teploty vzduchu rostly a koncem týdne přesahovaly 20°C, v sobotu i 23°C. V první polovině týdne byly nízké i minimální teploty vzduchu, a na některých místech se dokonce dostávaly i pod bod mrazu. Zlom nastal až ve středu 18.5.2016, kdy se minima šplhala na hodnoty mezi 5-8°C a pod bod mrazu klesala jen zcela výjimečně. Severozápadní proudění v první polovině týdne bylo doprovázeno i větrnějším počasím. Od půlky týdne se vítr uklidnil a foukalo většinou jen v průměru do 2 m/s.