24. duben 2022

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (17.4.–23.4.2022) jsme byli pod vlivem tlakových níží. To znamenalo i častější déšť, který ale celkově nebyl zas tolik vydatný. Na velké části republiky byl jen do 5 mm za týden. Více deště bylo zaznamenáno na jižní Moravě i v jižních Čechách. Zde napršelo až 15 mm za týden. Maximální teplota vzduchu během dne se většinou pohybovala od 7 do 13°C. Nejchladněji bylo v úterý a ve středu, kdy se maxima dostávala nad 10°C jen lokálně. Naopak v sobotu bylo na mnoha místech i více než 15°C. Noční minimální teploty vzduchu klesaly pod bod mrazu hlavně v první polovině týdne.
V tomto týdnu by nejvíce mělo pršet v první polovině, ale budou velké prostorové rozdíly, kdy v jižní polovině má být srážek výrazně více. Dlouhodobý výhled předpokládá podprůměrné či průměrné teploty. Sucho by se tedy nemělo nějak výrazně zhoršovat.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se minulý týden změnila a došlo k redukci sledovaného sucha. Sucho je sledováno spíše v jižní části naší republiky a východně od Prahy, kde je nejhorší situace. Celkově převládají nižší stupně intenzity sucha počínající až výrazné sucho.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se minulý týden v podstatě nezměnila. I nadále zůstávají větší lokality - na Jesenicku, kde je sledováno až extrémní sucho, oblast v Polabí a také oblasti v jižních Čechách. Dále je sledováno počínající až výrazné sucho.
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje cca na 54 % území (půdní profil 0–100 cm).

Deficit: DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY se minulý týden mírně zlepšil především v pohraničí a v severní části republiky. V povrchové vrstvě (0–40 cm) je sledován deficitní stav o více než 5 mm na většině území, lepší situace je sledována v severním pohraničí.
Stav půdní vláhy v hlubší vrstvě (40–100 cm) se oproti předchozímu týdnu v podstatě nezměnil. Neutrální stav se nyní začal vyskytovat v pohraničních horách. V Jeseníkách a v Polabí je situace horší, zatímco na jižní Moravě je stav kladný.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ na většině území republiky převažuje stav sucho až stav podnormální vodnosti. Nadnormální vodnost je sledována místy v severních pohraničních horách a v západních Čechách, kde se vyskytuje také velmi často normální vodnost.
V celém profilu do 1 m se k 24. 04. vyskytuje deficit na cca 76 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 39 % území je záporná odchylka o více jak 20 mm, na 5 % je záporná odchylka o více jak 40 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem výrazně snížilo na většině území.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Na většině území převažuje relativní nasycení na úrovni 30–90 %. Nižší stav je sledován v především v Polabí a na jižní Moravě, kde je stav pod bodem snížené dostupnosti. Poté nižší stav je sledován v jižních Čechách a v severozápadních Čechách. V hraničních oblastech převládá vyšší nasycenost, zatímco v nižších nadmořských výškách je nasycení nižší.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány v pohraničních horách. Nižší stav je sledován na jihozápadní a jižní Moravě, v jižních Čechách, v severozápadních Čechách a v Polabí.

Dopady na vegetaci: Na počátku vegetační sezóny byla na většině území vegetace v příznivém stavu a v některých oblastech byla mírně napřed oproti průměru. Nyní můžeme sledovat na severní Moravě, v jižních a západních Čechách a v Polabí mírně horší kondici vegetace než je pro tuto dobu obvyklé. Důležitým prvkem v nadcházejícím období bude dostupnost vláhy pro jejich start na startu sezóny.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 17.04. Zprávy 194 zpravodajů z 64 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
V 17 okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a v 16 okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Pět okresů očekává ztrátu výnosů nad 30 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav –„spíše sušší bez dopadů“ (46 % hlášení) až stav „velmi sucho“ (37 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako mírně vlhký (47 % hlášení) až sušší (28 % hlášení).
Vysoké teploty a silný vítr v posledních týdnech vysušoval povrch půdy. Ačkoliv byly zaznamenány srážky pro probouzející se vegetaci jsou nedostatečné. Zemědělci sdělují, že je potřeba silnější déšť, aby zachránil jařiny a vegetace se mohla naplno probudit. V minulém týdnu byly registrovány mrazíky a mnoho ovocných stromů bylo poškozeno. Respondenti na většině míst hlásí nepříznivý začátek sezony a panují obavy z dalšího vývoje.

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 17. 04. V šesti hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na větší části území došlo k růstu vlhkosti půdy ve vrstvě 0-20 cm vlivem srážek, ve 20-100 cm byly změny vlhkosti malé. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 11 % stanic, v 10 až 50 cm je na 17 % stanic a v 50-100 cm na 7 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 16 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 15 % stanic a v 50-100 cm na 20 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především ve vyšších polohách, nižší především na jižní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (17.4. – 23.4.2022) jsme byli pod vlivem tlakových níží. To znamenalo i častější déšť, který ale celkově nebyl zas tolik vydatný. Na velké části republiky byl jen do 5 mm za týden. Více deště bylo zaznamenáno na jižní Moravě i v jižních Čechách. Zde napršelo až 15 mm za týden. Maximální teplota vzduchu během dne se většinou pohybovala od 7 do 13°C. Nejchladněji bylo v úterý a ve středu, kdy se maxima dostávala nad 10°C jen lokálně. Naopak v sobotu bylo na mnoha místech i více než 15°C. Noční minimální teploty vzduchu klesaly pod bod mrazu hlavně v první polovině týdne. Ve čtvrtek a pátek byly již mírně nad bodem mrazu na větší části území. V sobotu pak už byly vesměs okolo 5°C. Větrné počasí bylo většinou jen v pátek a sobotu, kdy se průměrné denní hodnoty dostávaly nad 2 m/s.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 25.4.2022) budeme nejdříve pod vlivem tlakové níže ve výšce, kterou vystřídá nevýrazné pole tlakové výše. Srážky se budou vyskytovat převážně v první polovině tohoto týdne, poté jich bude ubývat. Modely se shodují, že nejvíce srážek spadne na jihu republiky a to místy může být i více než 40 mm za týden. Naopak v severní polovině se očekává jen pár milimetrů. Maximální denní teploty se budou pohybovat okolo 15°C. Noční teploty pak mohou být na hranici 5°C. Půdní sucho se bude v nejbližších dnech snižovat, jelikož půdní vlhkost poroste hlavně ve vrstvách do 40 cm díky očekávaným srážkám. V hlubších vrstvách by se očekávaný déšť neměl zatím promítnout. Za 10 dnů očekáváme tedy sníženou půdní vlhkost na 60 % území. Mírně a horší kategorie sucha pak bude na 40 %.
Střednědobý výhled do 11. května předpokládá, že podprůměrné teploty budou převládat po celé toto období. V pesimističtější verzi modelů může být chladněji až o 5°C oproti dlouhodobým hodnotám. Srážek by mělo být relativně málo s výjimkou nejbližších dnů.
Dlouhodobá předpověď do 6. června není také příliš příznivá. V dalších 14 dnech dává ve shodě se střednědobými výstupy podnormální teploty, pak předpokládá pouze průměrné. U srážek se nepředpokládá, že by se nějak zásadně odlišovaly od normálních hodnot v minulosti.
V tomto týdnu by nejvíce mělo pršet v první polovině, ale budou velké prostorové rozdíly, kdy v jižní polovině má být srážek výrazně více. Dlouhodobý výhled předpokládá podprůměrné či průměrné teploty. Sucho by se tedy nemělo nějak výrazně zhoršovat.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.

24. duben 2022

stáhnout zavřít
24. duben 2022