24. leden 2016

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

V týdnu od 17.1. do 24.1. se průběh počasí vyznačoval poměrně vydatnými srážkami, zejména na západě území a na Vysočině, což přispělo k dalšímu zlepšení stavu zejména právě na západě ČR. Protože se jednalo však zčásti o srážky sněhové, neprojevilo se toto zlepšení doposud ve všech regionech (neboť voda je stále poutána ve sněhu). Pokud jde o nasycení půdy, situace se oproti předchozímu týdnu na většině území výrazně nezměnila. Na řadě míst ČR, zvláště na severovýchodě se vyskytuje nedostatek vláhy, a to jak v povrchové, tak i v hlubší vrstvě. Přes relativní dostatek vody v půdě (na převážné části území) je v některých oblastech zásobení půdního profilu horší až výrazně horší, než je pro tuto část roku pro ČR obvyklé. S ohledem na doposud nízké zásoby sněhu představuje tento vývoj riziko zejména ve vztahu k procesu doplňování podzemních vod.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem ve většině regionů snížilo, přesto je z pohledu zemědělské produkce relativně uspokojivé. Lze očekávat zlepšení nasycení profilu vodou díky vodě v současné době vázané ve sněhové pokrývce (byť stále zatím nejde o zásadní objem). Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Snížená dostupnost vláhy se 24.1. na našem území v povrchové vyskytovala na 6% území. Extrémní nedostatek vláhy v této vrstvě na území ČR nenastává a více než 84% území je v této vrstvě nasyceno dostatečně (tedy o 4% méně než minulý týden). Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): 70% nasycení bylo překročeno na 9/10 území, zatímco nedostatek vláhy přetrvává na 2% území. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na více než 9/10 území, což je podobné jako v minulém týdnu. Pod bodem snížené dostupnosti zůstávají necelá 2% území, tedy přibližně stejně jako před týdnem. Profily se zásobou menší než 30 % pro rostliny dostupné vláhy (a tedy bezprostředně ohrožené stresem suchem) se na našem území v tuto chvíli nevyskytují. Nedostatek vláhy zůstává na severu Moravy problémem, který bude pravděpodobně v nejbližších týdnech přetrvávat.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu zhoršila, neboť došlo jen k částečnému zasáknutí srážek, jejichž zbytek je poután ve sněhu. Nejvážnější je situace nadále v kraji Moravskoslezském a Olomouckém a na severu Zlínského a Jihomoravského kraje. V hlubší vrstvě stále přetrvává sucho i v některých enklávách jižních, západních, středních a východních Čech. Extrémní je ale situace v oblasti střední a severní Moravy. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, v povrchové vrstvě najdeme na 40% území (oproti 21% v minulém týdnu). V celém profilu přetrvává negativní stav na více než 1/3 území (tedy výrazně více než v minulém týdnu). Zřetelná anomálie zasahuje hlubší část profilu (na ¼ území). Rozsah území s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývá 18% plochy ČR v rámci celého půdního profilu, zatímco v povrchové vrstvě je takto postiženo 16% území. Anomálie o intenzitě S4 i S5 (tj. 50, resp. 100 leté sucho), vztaženo k danému týdnu, se projevily na více než 11% území ČR.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu se na většině území ČR vytvořila sněhová pokrývka, která zamezila změnám vlhkosti půdy oproti minulému týdnu. Vlhkost půdy ve vrstvě 0-10 cm se nadále pohybuje nejčastěji nad 70 % VVK, v hlubších vrstvách nejčastěji nad 50 % VVK. Ve vrstvě 0-10 cm není na žádné stanici registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 15 % stanic a v 50-100 cm na 19 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) se vyskytuje na 18 % stanic ve vrstvě 0-10 cm a na 15 % ve vrstvě 10-50 cm a 50-100 cm. Nejnižší vlhkosti půdy se vyskytují především v Olomouckém a Moravskoslezském kraji, což koresponduje s našimi odhady.
 
Vegetace - Dostupné informace o vývoji relativní kodice vegetace jsou zachyceny v archívu (zde) s poslední mapou ke dni 04.10. (zde). Protože v tuto část sezóny se citlivost používaných vegetačních indexů k detekci sucha snížila v důsledku končící vegetační sezóny, bylo sledování kondice vegetace ukončeno do počátku vegetační sezóny roku 2016.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci v tuto část roku posuzujeme pouze s ohledem na ozimy, případně trvalé kultury. Z reakcí odborné praxe je zjevné, že odhady dopadů sucha i aktuálního zásobení půdního profilu poměrně dobře korespondují s mapovými podklady, i když senzorické posouzení vlhkosti není s ohledem na zmrzlou půdu na některých lokalitách možné. Ve většině hodnocených okresů je poslední období hodnoceno jako vláhově spíše suché až velmi suché. Z pohledu aktuální vlhkosti v povrchové vrstvě převládá mírně vlhká až vlhká půda.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
Uplynulý týden by velmi chladný a přecházely přes nás různé frontální systémy, které přinesly na většinu území České republiky sněžení. V neděli 17.1.2016 nasněžilo hlavně v oblasti Čech, a to od 1 do 10 cm nového sněhu. Ve středu již sněžilo na celém našem území a většinou spadlo do 5 cm nového sněhu, v Krkonoších to bylo kolem 10 cm. Dále významné sněžení zasáhlo Českou republiku v sobotu 23.1.2016, kdy nejvíce sněhu připadlo na Vysočině a na východní Moravě, a to až 10 cm. Sníh se držel celý týden hlavně na horách, v nižších polohách byl aspoň poprašek sněhu na většině území Čech. Naopak jižní a střední Morava byla po většinu týdne bez sněhové pokrývky, což se ale v druhé polovině týdne změnilo. Celkově za uplynulý týden spadlo nejvíce srážek v západním okraji republiky a v jižních Čechách, většinou kolem 10 mm/týden. Na Moravě s výjimkou Beskyd byly srážky většinou jen do 5 mm/týden. Minulý týden byl velmi chladný. Maximální teploty se prakticky nedostávaly nad bod mrazu a většinou se pohybovaly mezi -3 až -5°C. K postupnému oteplení došlo až díky teplé frontě v závěru týdne. Minimální teploty často padaly až k -10°C, ve čtvrtek a v pátek jsme zažily velice chladné noci, kdy díky vyjasnění teploty klesaly k -15°C. V mrazových kotlinách byly naměřeny dokonce teploty pod -30°C. Vítr byl minulý týden spíše mírný s rychlostmi do 2 m/s.