24. srpen 2014

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Uplynulý týden se zejména na východě území situace díky výraznější srážkové činnosti zlepšovala, čemuž odpovídá relativní nasycení půdy. Sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě (0-40 cm) je nyní postižena približně ⅕ území, zatímco nasyceny alespoň na 70% v této vrstvě jsou ⅖ území, zejména na východě. Situace je tak v rámci celého území nejlepší od počátku vegetační sezóny.

 
 
Půdní profil jako celek (do hloubky 100 cm) je alespoň ze 70% kapacity nasycen na téměř 1/3 území, což je podobný stav jako před týdnem. Situace zůstává relativně nepříznivá v hlubší vrstvě, zejména pak v oblasti jižní Moravy a středních Čech. Obecně je situace v hlubší vrstvě pod 40 cm stále velmi nepříznivá v některých regionech, přestože v orniční vrstvě došlo k zásadnímu zlepšení stavu. Profily se zásobou menší než 30% z celkového množství pro rostliny dostupné vláhy se na našem území prakticky nevyskytují (méně než 2%).
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, situace se vzhledem k minulému týdnu výrazně nezměnila. V celém profilu je nyní méně přibližně 18% území zasaženo počínajícím nebo mírným suchem. Plocha postižená výrazným suchem (S3-S5) se pohybuje okolo 5%, což je mírné zhoršení oproti minulému týdnu. Domninantní je v současné době stav v podorniční vrstvě, který zůstává na řadě míst neuspokojivý, zatímco povrchová vrstva na většině území vykazuje velmi dobrý stav.
 
Dopady sucha na vegetaci není možné na základě družicových dat v průběhu žní posuzovat, protože dochází na velké ploše k zásadní změně charakteru povrchu. Proto ponecháváme mapu z období počátku žní, tj. 20.7.2014.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu oproti minulému týdnu došlo k mírnému snížení půdní vlhkosti v povrchové vrstvě půdy v Čechách a naopak k jejímu zvýšení na Moravě. V profilu 0-10 cm je nízká půdní vlhkost (pod 40 % VVK) registrována na 26 % stanic, v 10-50 cm na 30 % stanic a v 50-100 cm na 32 % stanic. Naopak vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je v 0-10 cm na 19 % stanic, v 10-50 cm na 9 % a v 50-100 cm u 6 % stanic. Nejnižší vlhkosti půdy v povrchové vrstvě byly zaznamenány především ve středních Čechách, v hlubších vrstvách v Polabí a Podyjí, což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled:
 
Uplynulý týden (17-24.8.2014) byl pod vlivem přechodu několika frontálních systémů a to přinášelo na území České republiky srážky, které byly ale prostorově nevyrovnané. Srážková činnost byla převážně vázána na východní polovinu republiky. Nejvíce srážek spadlo v sobotu 23.8.2014, a to hlavně ve večerních a nočních hodinách ve východní a jižní části Moravy. Tyto srážky byly převážně způsobeny silnými krátkodobými bouřkami, které na některých místech doprovázel i přívalový déšť, který napáchal nemalé škody. Nejvíce srážek za uplynulý týden bylo zaznamenáno hlavně na jižní Moravě (Břeclavsko, Hodonínsko, Brno-venkov), a to kolem 40 mm/týden. Směrem na západ celkové srážkové úhrny klesaly, v Čechách byly srážky spíše nepatrné. Teplota vzduchu byla během týdne relativně vyrovnaná a v průměru se pohybovala pod 15°C. O něco teplejší bylo pondělí 18.8.2014, a naopak nižší teploty vzduchu byly v neděli 24.8.2014. Minimální teploty vzduchu už klesaly pod 10°C, nejnižší teploty byly zaznamenány ve čtvrtek 22.8.2014. Průměrné rychlosti větru byly v uplynulém týdnu většinou pod 2 m/s. O něco větrněji bylo v pondělí 18.8.2014 a v neděli 24.8.2014.
 
V nejbližších dnech očekáváme nejprve stabilizaci stavu díky nižším než průměrným teplotám. Dlouhodobá předpověď předpokládá na příští 4 týdny průměrný průběh teplot a spíše nižší než obvyklé srážkové úhrny. To spolu s výhledem na vyšší úhrny slunečního záření povede spíše k poklesu zásoby vody v půdě.
 

24. srpen 2014

stáhnout zavřít
24. srpen 2014