25. říjen 2015

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

V týdnu od 18.10. do 25.10. se situace, pokud jde o zásobení půdní vláhou, zásadně nezměnila, a spíše došlo k jejímu mírnému zhoršení. Povrchová vrstva je poměrně dobře nasycena na většině území, ale nedostatek vláhy v neděli ráno přetrvával v hlubší vrstvě. Celkově v řadě regionů je deficit stále markantní a potrvá i nadále zejména v severní a jihozápadní části území ČR.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se tedy v porovnání s minulým týdnem ve většině regionů výrazně nezměnilo a zůstává znatelně lepší než bylo obvyklé v posledních 4 měsících. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Sníženou dostupností vláhy byla v neděli 18.10. zasažena cca 3% území (oproti 2/5 v předminulém týdnu). Extrémně nízké hodnoty dostupnosti vláhy v této vrstvě by se podle našich odhadů neměly na území ČR nacházet a téměř 9/10 území je v této vrstvě nasyceno dostatečně. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): 70% nasycení bylo překročeno na 1/4 území, naopak nedostatek vláhy přetrvává na ½ území (což je lepší stav než v předchozích týdnech). Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je profil téměř na ½ území. Pod bodem snížené dostupnosti je naproti tomu ¼ území, což oproti ⅗ v předminulém týdnu představuje zásadní zlepšení. Profily se zásobou menší než 30 % pro rostliny dostupné vláhy (a tedy bezprostředně ohrožené stresem suchem) se na našem území vyskytují jen na 1% území. Pokračuje tedy tendence zlepšení situace v této sezóně, nicméně nedostatek vláhy zůstává na velké části území problémem hlubší vrstvy.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), trvá podstatné zlepšení stavu ve srovnání s minulým týdnem. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce v povrchové vrstvě prakticky nenajdeme a v celém profilu přetrvává negativní stav na téměř 4/10 území (oproti 1/3 v minulém týdnu). Výrazná anomálie zasahuje zejména hlubší část profilu a postiženy jsou v nějaké míře všechny kraje. Rozsah území s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývá nyní více než ⅕ plochy ČR v rámci celého půdního profilu, zatímco v povrchové vrstvě panuje normální stav. Anomálie o intenzitě S4 i S5 (tj. 50, resp. 100 leté sucho), vztaženo k danému týdnu, se projevily pouze na 7% území ČR, což je výrazné zlepšení stavu oproti předminulému týdnu, kdy takto postižena byla ¼ území.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu oproti minulému týdnu nedošlo k výraznějším změnám ve vlhkosti půdy, zatímco v povrchové vrstvě převládá vlhkost půdy 50-70 % VVK, v hlubších vrstvách vlhkost 30-50 % VVK . Ve vrstvě 0-10 cm není na žádné stanici registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 24 % stanic a v 50-100 cm na 36 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je registrována ve vrstvě 0-10 cm na 12 % stanic, v 10-50 cm a 50-100 cm pouze na 5 % stanic. Nejnižší vlhkosti půdy se vyskytují především v Plzeňském, Středočeském, Hradeckém, Olomouckém a Jihomoravském kraji.
 
Vegetace - Dostupné informace o vývoji relativní kodice vegetace jsou zachyceny v archívu (zde) s poslední mapou ke dni 04.10. (zde). Protože v tuto část sezóny se citlivost používaných vegetačních indexů k detekci sucha snížila v důsledku končící vegetační sezóny, bylo sledování kondice vegetace ukončeno do počátku vegetační sezóny roku 2016.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci na zemědělskou produkci se stále jeví jako významné zejména u doposud nesklizené kukuřice, cukrové řepy a u porostů ozimých plodin (případně meziplodin). Srážky v posledních dnech výrazně zlepšily vlhkostní situaci alespoň v povrchové vrstvě. Ve většině ze zahrnutých okresů v rámci hodnocení se dopady sucha projevily nebo projevují negativně a jsou hlášeny problémy se zakládáním a vzcházením porostů obilnin a řepky. Aktuální zprávy naznačují zlepšení stavu díky srážkám v předminulém týdnu. Riziko zásadního snížení výnosů v důsledku sucha je považováno za vysoké v 4 okresech z 23 hodnocených. Sensorické posouzení půdní vlhkosti v povrchové vrstvě ukazuje na výrazné zlepšení situace v povrchové vrstvě. Z pohledu celé sezóny hodnotí prakticky všechny lokality sezónu jako velmi až extrémně suchou.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
V minulém týdnu (18-25.10.2015) bylo v České republice hlavně zataženo nebo oblačno. Ovlivňovala nás hlavně výšková tlaková níže a v druhé polovině týdne okluzní fronta. Ačkoli bylo oblačnosti výrazně mnoho, tak srážek bylo jen velmi málo. Nejvíce srážek spadlo v pondělí 19.10.2015, a to hlavně na jižní Moravě a Vysočině. Srážkové úhrny ale byly maximálně do 10 mm/den. Tomu odpovídají i týdenní sumy. Na většině území České republiky byly zaznamenány úhrny do 2 mm/týden, pouze na jihu území do 10 mm/týden. Teploty vzduchu se v první polovině týdne ve svých maximech pohybovaly nejčastěji mezi 7-10°C, od středy začaly postupně růst a nejteplejší den byl zaznamenán v sobotu s teplotním maximem kolem 13-15°C. Minimální teploty vzduchu se většinou pohybovaly od 0-5°C. Nejnižší minimální teploty vzduchu byly paradoxně v sobotu (i nejvyšší maxima) díky ranní jasné obloze. Průměrná rychlost větru se nejčastěji dosahovala hodnot mezi 1-3 m/s.