25. únor 2018

Shrnutí
V uplynulém týdnu (18. 2 .2018 – 24. 2. 2018) se postupně začala prosazovat tlaková výše nad Skandinávii a k nám začal proudit velice chladný vzduch postupně od severu a ke konci týdne od severovýchodu a východu. Tak jak slibovaly modely ve své týdenní předpovědi, tak se stalo a srážek bylo jen velmi málo. Na většině území nebyly dokonce zaznamenány žádné. Vláhový deficit v půdě je zvláště patrný v regionech krajů Jihočeského, Olomouckého, ale i Středočeského a Jihomoravského. Znepokojivá je přes celkově dobré nasycení prvních 100 cm půdy nevýrazná až chybějící sněhová pokrývka v nížinách až do středních poloh. Předchozí nedostatek vláhy se nadále podepisuje na výši hladin podzemní vody, která zůstává podnormální v oblasti dolního toku Moravy a Dyje a také v Moravskoslezském kraji. Situace v povrchových je mírně horší než normál na většině toků nicméně v povodí Dyje a lokálně i v povodí Labe se objevují vodní toky s výskytem hydrologického sucha. V následujících dnech neočekáváme výraznou změnu tohoto stavu spíše pokračující zhoršování, které ale díky vegetačnímu klidu nemusí mít negativní dopady.

Aktuální intenzita sucha: Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace je díky vegetačnímu klidu relativně dobrá, ale nelze přehlédnout pokračující horšení situace, které navíc přichází v době, kdy by mělo docházet k akumulaci vláhy. Stav půdní vlhkosti do 1 m zůstává prozatím výrazně horší oproti obvyklým hodnotám jen lokálně. Domníváme se, že v řadě oblastí je méně vody v hloubce pod 1 m a tento stav přispívá k poklesu hladin podzemní vody. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, jsme zaznamenali v neděli 25. 2. v celém profilu na 1/2 území. Hlubší vrstva byla zasažena ze 7 % (tedy dvakrát více než v minulém týdnu). Povrchová vrstva je pod hodnotami obvyklými pro polovinu února na 1/3 území. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5 se vyskytují na 1/4 území, ale anomálie o intenzitě S4-S5, tj. výjimečné až extrémní sucho se aktuálně vyskytují na 1,5% území.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy:  Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem mírně pokleslo. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40 cm): Snížená dostupnost vláhy se objevuje jen na 3% území. Dostatečným zásobením povrchové vrstvy půdy se vyznačují 2/3 území ČR. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): dobrého nasycení je dosahováno na více než 9/10 území, zatímco nasycení pod bodem snížené dostupnosti se aktuálně nevyskytuje.

Deficit půdní vláhy: Deficit půdní vláhy nejsilněji zasahuje kraje Jihočeský a Olomoucký v okolí středního toku řeky Moravy v menší míře pak kraj Středočeský a Moravskoslezský. Situace v oblastech s deficitem je díky průběhu počasí sice nepříznivá, ale na prognózy pro sezónu 2018 je relativně brzy. Nicméně vývoj na středním a dolním toku řeky Moravy, na severu Moravy i v jižních Čechách je znepokojivý v kontextu uplynulých 3 let, kdy byl půdní profil v některých oblastech pouze v jedné sezóně ze tří nasycen dostatečně. K tomu přispívá i absence sněhové pokrývky. To podle našeho názoru posílí dlouhodobější deficit v hlubších vrstvách. V celém profilu do 1 m se k 25. 2. vyskytuje deficit od 5 do 40 mm na 4/5 území ČR, nicméně i nadále je pouze malý zlomek území zasažení deficitem mezi 40 až 80 mm.

Dopady na zemědělskou produkci: Tato mapa zachycuje situaci v pondělí 18.2. Zprávy 127 zpravodajů z 52 okresů potvrzuje převažující uspokojivé nasycení půdy a pouze lokálně (v posledním týdnu např. v okrese Chomutov) negativní bilanci jak v Čechách ale i na Moravě. V některých okresech jsou hlášeny projevy sucha a ohrožení osevů ozimů, (např. okres Tábor kde stále přetrvává vodní deficit) což je i případ několika dalších okresů zvláště v jižních Čechách (Příbram, Písek, Strakonice či Český Krumlov) Celkově se dosavadní průběh jeví z pohledu dopadů sucha příznivě, nicméně otázkou zůstává další průběh zimy a doplnění zásoby vody v půdě.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu došlo k poklesu půdní vlhkosti ve vrstvě 0-10 cm na většině území, v ostatních hloubkách změny nebyly výrazné. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se nevyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 16 % stanic, v 10 až 50 cm je na 14 % stanic a v 50-100 cm na 16 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 10 % stanic, v 10-50 cm na 15 % stanic a v 50-100 cm na 19 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách na severu území, nižší v nížinách na jihozápadní Moravě a ve středních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (18. 2. 2018 – 24. 2. 2018) se postupně začala prosazovat tlaková výše nad Skandinávii a k nám začal proudit velice chladný vzduch postupně od severu a ke konci týdne od severovýchodu a východu. Tak jak slibovaly modely ve své týdenní předpovědi, tak se stalo a srážek bylo jen velmi málo. Na většině území nebyly dokonce zaznamenány žádné. Jen lokálně spadlo pár milimetrů za týden. Maximální teploty vzduchu byly během uplynulého týdne relativně vyrovnané a většinou se pohybovaly od 0-5°C. O víkendu se pak začalo ochlazovat a teplotní šok nastal až v neděli 25.2.2018. V noci a ráno bylo už ale mrazivo během celého týdne. Nejčastěji se pohybovaly minima okolo -5 až -8°C°. V úterý a v sobotu pak padaly minimální teploty i pod -10°C. Do úterý včetně byl vítr klidný, ale poté se otočilo proudění na severovýchodní a hlavně na Moravě byl silnější vítr.

Předpověď sucha a prognóza: V tomto týdnu (26.2. – 4.3.2018) bude pokračovat příliv velmi studeného vzduchu od severovýchodu až východu. Ke konci týdne tlaková výše nad Skandinávii zeslábne a začne se prosazovat tlaková níže a tím se změní charakter počasí. Co se týká srážek, tak nás bude čekat další suchý týden. Spadne většinou jen do 5 mm/týden. Během týdne to bude občasný poletující sníh, o víkendu v nižších polohách i smíšené přeháňky. Do čtvrtka se budou pohybovat denní maxima pod hranicí -5°C. V noci pak budou klesat nejčastěji na -10 až -15°C. V sobotu a neděli ale budou maxima již nad bodem mrazu a podle současného výhledu modelů mohou vyšplhat až k +5°C. V noci o víkendu budou padat teploty už jen k -5°C. V následujícím týdnu bude stále klesat půdní vlhkost a to hlavně v profilu 0-40 cm. Oproti obvyklému stavu v následujícím období budeme pozorovat podprůměrné hodnoty, proto velká část republiky bude spadat do kategorie počínajícího či mírného sucha. Výjimkou bude nadále oblast jižní Moravy, kde současný stav odpovídá podmínkám obvyklým. Nejhorší stav by se měl udržovat na Rakovnicku.

Předkládané předpovědi jsou založené na 5 numerických predikčních modelech (IFS, GFS, GEM, Global UM a ARPEGE), přičemž model IFS je modelem Evropského centra pro střednědobou předpověď (a využívaný např. webem yr.no), zatímco model ARPEGE je podkladem pro předpovědní model ALADIN, který využívá Český hydrometeorologický ústav. Využití 5 modelů poskytuje lepší představu o možných nejistotách v předpovědi a alternativách vývoje.

Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v příštích 4 týdnech spíše podprůměrné až výrazně podprůměrné a doprovázené spíše podprůměrnými srážkami. Aktuální dopad je s ohledem na nižší spotřebu vody vegetací a krajinou obecně mizivý, nicméně zásoba vláhy ve sněhu je v nižších a středních polohách nedostatečná a jasné dny a relativně suchý vzduch napomáhají sublimaci sněhové pokrývky..
Existující deficit vláhy predisponuje nižší polohy jižních a středních Čech, okolí řek Moravy a Dyje a Moravsko-slezský kraj k nižšímu než obvyklému nasycení až do poloviny března. V případě středních a jižních Čech a střední Moravy se setkáváme s negativní prognózou až do druhé poloviny dubna.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 8 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961-2015.

Situace ve střední Evropě: Aktuální hodnoty indexu půdní vláhy (SWI) dokládají uspokojivé nasycení půdy na většině území ČR a současně absenci sněhové pokrývky na většině území, což se týká i střední Evropy. Celé území ČR nyní spolu s Polskem, Německém, západní Ukrajinou, Běloruskem ale také většinou jihovýchodní Evropy vykazují nadále poměrně uspokojivé hodnoty nasycení půdního profilu. (V řadě míst se nachází sněhová pokrývka, která determinaci SWI znemožňuje a je označena šedě). Naopak nedostatek vláhy nadále panuje na většině území Itálie, byť zde se situace oproti předminulému týdnu zlepšila a nadále i na jihovýchodě Francie a na Chorvatském pobřeží. Zhoršení oproti minulému týdnu je patrné na většině sledovaného území zvláště pak v západní polovině ale také v ČR

25. únor 2018

stáhnout zavřít
25. únor 2018