25. září 2016

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

V týdnu od 18.9. do 25.9. se situace zhoršila zejména v krajích Pardubickém, Královehradeckém, Vysočina a v některých oblastech kraje Středočeského, Jihočeského, Jihomoravského a na severu kraje Olomouckého.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem zhoršilo. Území se sníženou zásobou půdní vláhy pokrývá nadpoloviční většinu území. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Snížená dostupnost vláhy se objevuje na 1/4 území, což je přibližně stejně jako v minulém týdu. Plocha s dobrým zásobením povrchové vrstvy půdního profilu se snížila a zasahuje také ¼ území. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): velmi dobrého nasycení je dosahováno na méně než 1/6, zatímco nedostatek zasahuje více než ½ území a situace je mírně horší než před týdnem. Stres suchem se v této vrstvě zatím projevuje na ⅕ plochy. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na 15 % území, zatímco půdní vlhkost je nedostatečná 1/2 území. Výrazný nedostatek vláhy zasahuje 14 % území, a to v kraji Vysočina, ve východních a středních Čechách (východ), ale zčásti i v kraji Jihomoravském a Jihočeském.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu zhoršila a shoduje se s předpovědí. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, najdeme v celém profilu na 1/2 území s tím, že ve stejném rozsahu je postižena i hlubší vrstva. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývají 2/5 plochy ČR v rámci celého půdního profilu i v povrchové vrstvě. Anomálie o intenzitě S4-S5 se vyskytují již na 18 % území.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu pokračoval pokles vlhkosti půdy především v orniční vrstvě, v celém profilu 0 až 100 cm se vlhkost mírně snížila. Ve vrstvě 0-10 cm je na 41 % stanic registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10 až 50 cm na 32 % stanic a v 50-100 cm na 30 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) se vyskytuje v 0-50 cm na 4 % stanic a v 50-100 cm na 6 % stanic. Nejvyšší vlhkosti půdy se vyskytují na Šumavě a v Krušných horách, nejnižší ve východních Čechách, na Vysočině a na jižní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.
 
Vegetace - Ač celkově převažuje pozitivní stav kondice vegetace, došlo k výraznému zhoršení zejména v kraji Středočeském a také Jihomoravském, kraji Vysočina a ve východních Čechách. Zhoršení nastalo důsledkem intenzivní suché epizody ve zmíněných regionech, avšak celkově se kondice jeví jako převážně uspokojivá. Pro příští týdny očekáváme mírné zhoršení stavu vegetace, a to zvláště v oblasti Vysočiny a východních Čech. Kondice vegetace je relativně horší nadále v oblasti východních a středních Čech, na Moravě pak především na jihozápadě. Tyto výsledky se dobře shodují s hlášeními pozorovatelů i z hlediska lokalizace postižených oblastí.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci Z reakcí našeho týmu 124 zpravodajů z 50 okresů je zjevné, že jejich odhady míry nasycení povrchové části profilu dobře korespondují s mapovými podklady z minulého týdne a odráží sucho v oblastech východních Čech, Českomoravské vrchoviny a zčásti i krajů Ústeckého a Středočeského. Ve většině hodnocených okresů je období posledních 3 měsíců hodnoceno jako sušší, resp. extrémně suché (Čechy). Pokud jde o povrchovou vlhkost, ta je jako nedostatečná hodnocena ve většině hlášení ve východních dvou třetinách území. Předpokládané dopady sucha se zdají býti negativní především pro kukuřici a okopaniny. Významné až zásadní ovlivnění výnosu očekávají zpravodajové z pěti okresů. V dalších 19 okresech je podle zpravodajů potenciál k poklesu výnosu v důsledku sucha, a naopak v 15 okresech není žádný negativní dopad na výnosy očekáván.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
V uplynulém týdnu (18.9 - 24.9.2016) pokračovalo spíše sušší počasí. Pršelo hlavně v neděli 18.9.2014 na západě republiky a po zbytek týdne byly zaznamenány srážky jen lokálně. To se projevilo i v celotýdenních úhrnech. Na západě a jihu Čech bylo naměřeno kolem 20 mm srážek za týden, naopak ve zbytku republiky byly úhrny do 5 mm/týden. Oproti minulému týdnu se ochladilo a maximální teploty vzduchu se v první polovině týdne většinou pohybovaly kolem 15-18°C. Ke konci týdne rostly na hodnoty ke 20°C, v nížinách se dostávaly i k 23°C. Naopak minimální teploty vzduchu během týdne výrazně klesaly, a to nejčastěji k hodnotám kolem 5°C. V místech, kde se v noci vyjasnilo, a to i v nížinách, byla naměřena minima i těsně nad bodem mrazu. V uplynulém týdnu nebylo příliš větrné počasí a v průměru se rychlost větru nejčastěji pohybovala pod hranicí 2 m/s.