26. červen 2016

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

V týdnu od 19.6. do 26. 6. nejprve zlepšily srážky situaci zejména v západní polovině území, nicméně díky vysokým teplotám ke konci týdne se celkový stav spíše zhoršil. Situace zůstává nepříznívá na východě Čech, Českomoravské vrchovině, a zejména v oblasti střední a severní Moravy.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem zlepšilo na západě území, zatímco v oblasti střední a severní Moravy, ve východních Čechách a na Českomoravské vrchoivně se znatelně zhoršilo. V povrchové vrstvě je negativní situace zejména ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji a nově také v kraji Jihomoravském. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Snížená dostupnost vláhy se objevuje na 2/5 území, což je nárůst oproti ⅓ v minulému týdnu. Míra ohrožení suchem pro mělce kořenící rostliny se také mírně zhoršila na 8 %. Plocha s dobrým zásobením povrchové vrstvy půdního profilu pokrývá nyní méně než 1/3 plochy ČR. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): velmi dobrého nasycení je dosahováno na necelé polovině území, zatímco nedostatek vláhy přetrvává na cca 13 % území a situace je tedy mírně horší než před týdnem. Stres suchem se v této vrstvě zatím projevuje na 0,7 % plochy. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na o něco více než 1/3 území. Na téměř 1/5 území klesla půdní vlhkost pod bod snížené dostupnosti.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu také zhoršila. Nižší než obvyklé nasycení půdního profilu se v neděli nacházelo ve východních Čechách a v kraji Vysočina, Moravskoslezském, Zlínském, Jihomoravském a Olomouckém. Nepříznivá situace panuje v obou vrstvách. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, najdeme v celém profilu na více než ⅖ území s tím, že výrazněji je postižena hlubší vrstva nicméně i vrstva povrchová vykazuje výrazný deficit. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývají více než 1/4 plochy ČR v rámci celého půdního profilu, zatímco v povrchové vrstvě se takto výrazné anomálie vyskytují na 15 % území. Anomálie o intenzitě S4-S5, vztaženo k danému týdnu, se projevily na 5 % území ČR, což je více než před týdnem.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu lokální srážky z bouřek zvýšily vlhkost půdy v Čechách, na Moravě ale pokračoval pokles vlhkosti. Ve vrstvě 0-10 cm je na 10 % stanic registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10 až 50 cm na 14 % stanic a v 50-100 cm na 13 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) se vyskytuje v 0-10 cm na 14 % stanic, v 10-50 cm na 10 % stanic a v 50-100 cm na 12 % stanic. Nejnižší vlhkosti půdy se vyskytují především na jižní a střední Moravě a ve východních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu v povrchové vrstvě.
 
Vegetace - Vegetace v části území aktuálně postižené suchem vykazuje již po třetí týden v řadě zhoršování stavu. Poprvé v tomto roce převažuje horší než obvyklý stav vegetace. Zastavilo se zlepšování stavu na západě území a pokračoval pokles její kondice na východě Čech, Českomoravské vrchovině a částech krajů Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského. Tyto výsledky se dobře shodují s hlášeními pozorovatelů a ukazují na cca 2 týdenní zpoždění mezi vrcholem vodního stresu v těchto oblastech a hlášením dopadů. V příštím týdnu lze očekávat další zhoršení kondice vegetace. To je dáno zčásti zpožděním při sběru dat (družicová data reprezentují uplynulých 10 dní) a také reálným zpožděním reakce vegetace na sucho. Při udržení současné intenzity sucha lze očekávat spíše negativní vývoj na východě území.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci Z reakcí našeho týmu zpravodajů je zjevné, že jejich odhady míry nasycení povrchové části profilu korespondují s mapovými podklady z minulého týdne a také ukazují zlepšení v nasycení povrchové vrstvy zejména na jihozápadě území. Díky výrazným srážkám se i snížil počet respondentů v těchto oblastech. Je nicméně patrný posun v negativním hodnocení dopadů sucha i v oblasti jižní Moravy. Naopak odhady dopadů v suchem na počátku nejvíce postižené oblasti severozápadních Čech se mírně zlepšily a odhady jsou nyní více negativní v Čechách středních a východních. Ve většině hodnocených okresů je období posledních 3 měsíců hodnoceno jako spíše sušší (s výjimkou jihozápadu území). V oblasti Moravy severní a střední a zejména západně od Prahy jednoznačně převažují hlášení o průběhu počasí v posledním čtvrt roce v kategoriích velmi až extrémně suchý. Pokud jde o povrchovou vlhkost, ta je poměrně proměnlivá což musíme přičíst výrazné prostorové variabilitě srážek v uplynulých týdnech. Dopady sucha se zdají býti negativní především pro obilniny a okopaniny, kdy významné až zásadní ovlivnění výnosu očekávají zpravodajové ze dvou okresů. V dalších 11 okresech je podle zpravodajů potenciál k poklesu výnosu v důsledku sucha.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
V uplynulém týdnu (19-25.6.2016) bylo počasí zpočátku spíše hodně oblačné ovlivněné jak tlakovou níží, tak i průchodem okluzní fronty. Od poloviny týdne se začala prosazovat tlaková výše a příliv velmi teplého vzduchu od jihu, což mělo za následek slunečné a horké počasí. Srážky byly zaznamenány hlavně v neděli, pondělí a v sobotu. V neděli 19.6.2016 pršelo v pásu od jižních Čech po Orlické hory. Lokálně byly srážky i větší než 60 mm/den. V pondělí se přemístilo srážkové pole nad Moravu, kde se úhrny pohybovaly od 5-20 mm/den. V sobotu 25.6.2016 se k nám dostala od západu zvlněná studená fronta a ta přinesla velké srážky vázané na mohutná bouřková oblaka do Čech. Nejvíce srážek spadlo v Plzeňském a Karlovarském kraji, kde se úhrny pohybovaly i nad 40 mm/den. Celkově v uplynulém týdnu pršelo na celém území České republiky, ale prostorově se úhrny značně liší i s ohledem na výskyt jednotlivých bouřek. Nejčastěji napršelo od 10-30 mm/týden, ale na řadě míst i více než 40 mm/týden. Teploty vzduchu během minulého týdne postupně stoupaly, až ke konci týdne se dostaly k tropickým hodnotám. Nejchladnější den bylo pondělí, kdy se maximální teploty vzduchu pohybovaly kolem 19°C, naopak v pátek a v sobotu bylo naměřeno nejčastěji kolem 32°C, a na některých místech i více než 35°C. Minimální teploty vzduchu kolísaly od 10-15°C, ale v sobotu na řadě míst zažily tzv. tropickou noc, kdy teplota vzduchu neklesla pod 20°C. Vítr byl většinou slabý v průměru do 2 m/s, jen v sobotu díky bouřkám přechodně výrazně sílil.