26. listopad 2017

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha: Minulý týden od 19. 11. do 26. 11.2017 přinesl zvláště z počátku četné přeháňky na celém území České republiky, které dále přetrvávaly i v dalších dnech v oblasti Krkonoš a Orlických hor. Na konci týdne se srážky objevily i v západních a severních Čechách. Oblast Moravy byla na srážky o poznání chudší. Díky příznivému průběhu počasí pozorujeme ustupující sucho jen na relativně malé části území na jihu Čech a v hlubší vrstvě zůstává suchem postižena nyní již jen lokálně. Epizoda sucha oproti letním měsícům prakticky vymizela a projevuje se nadále v hlubší vrstvě v některých oblastech v krajích Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém a Jihočeském. Celkový vláhový deficit v půdě se oproti minulému týdnu snížil a přetrvává výrazněji také jen lokálně ve výše jmenovaných krajích. Předchozí nedostatek vláhy se však negativně podepisuje na výši hladin podzemní vody, která zůstává podnormální v oblasti Dyje. Situace v povrchových vodách je lepší než normál na většině toků nicméně v povodí Dyje nadále přetrvávají podnormální stavy. V následujících dnech očekáváme prakticky vymizení horší než obvyklé zásoby vláhy.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy: se v porovnání s minulým týdnem zvýšilo. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40 cm): Snížená dostupnost vláhy se neobjevuje. Dostatečným zásobením povrchové vrstvy půdy se vyznačuje 9/10 území ČR. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): dobrého nasycení je dosahováno na více než 2/3 území, zatímco nedostatek zasahuje méně než 10%.

Aktuální intenzita sucha: Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu změnila pouze mírně a zůstává velmi dobrá. Stav půdní vlhkosti zůstává horší oproti obvyklým hodnotám pouze lokálně a to na Moravě a na jihu Čech (kde došlo k mírnému zhoršení). V těchto regionech se setkáváme se suchem již několik měsíců, nicméně epizoda doznívá prakticky pouze v hlubší vrstvě. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, jsme zaznamenali v neděli 26. 11. v celém profilu na 1% území. Povrchová vrstva je na celém území na obvyklých nebo vyšších hodnotách obvyklých pro konec října. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývají 0,1 % plochy ČR. Anomálie o intenzitě S4-S5, tj. výjimečné až extrémní sucho se aktuálně nevyskytují.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území došlo k mírnému zvýšení půdní vlhkosti v orniční vrstvě oproti minulému týdnu, v hlubším profilu vlhkosti stagnovaly. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se nevyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na žádné stanici, v 10 až 50 cm je na18 % stanic a v 50-100 cm na 32 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 38 % stanic, v 10-50 cm na 17 % stanic a v 50-100 cm na 13 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách na severu území, nižší v nížinách na jižní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu
V uplynulém týdnu (12. 11. – 18. 11. 2017) jsme byly většinou pod vlivem tlakové výše, který k nám příliš srážek nepřinesla. Nejvíce pršelo v neděli 12. 11. 2017 a to na celém území České republiky od 2-20 mm/den. Nejvíce srážek spadlo v Beskydech a na Šumavě a ve vyšších polohách byly tyto srážky i sněhové. Pak se objevovaly srážky i koncem týdne, ale úhrny byly malé. Celkově nejvíce srážek za minulý týden bylo zaznamenáno na Vysočině, v Beskydech a na západě Čech. Většinou bylo zaznamenáno mezi 10-20 mm/týden. Teploty vzduchu byly relativně vyrovnané. Nejčastěji se maxima pohybovala od 4-7°C. Ke konci týdne se zhruba ještě o 2°C ochladilo. Minimální teploty hlavně uprostřed týdne klesaly na většině území pod bod mrazu. Po zbytek týdne bylo většinou od -1 po +3°C. Větrnější počasí bylo hlavně počátkem a koncem týdne, ale během vlivu tlakové výše bylo proudění poklidné.

Deficit půdní vláhy: se v povrchové vrstvě se prakticky nevyskytuje. Nejsilněji v hlubší vrstvě pak zasahuje Jihočeský a Plzeňský kraj a dále pak Moravu. Situace v oblastech s deficitem je díky průběhu počasí příznivá. K 26. 11. se deficit od 5 do 40 mm vyskytuje na necelých 11 % ČR, a oproti minulému týdnu se jedná o mírné zlepšení. Výrazný deficit mezi 40 až 80 mm ani deficit větší než 80 mm se nyní nevyskytuje.

Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu: V tomto týdnu (27. 11. - 3. 12. 2017) budeme převážně pod vlivem brázdy nízkého tlaku vzduchu. Bude to znamenat většinou oblačnou oblohu a méně slunečního svitu. Každý den se budou moci objevovat slabší přeháňky, ale půjde většinou o místní záležitost, proto celkové sumy za týden nebudou příliš velké. Nejčastěji spadne jen do 10 mm deště za celý týden. Od středních poloh budou srážky často sněhové, v noci může sněžit i v nížinách. V neděli by mohlo sněžení zasáhnout celou republiku. Čeká nás chladný týden. V první polovině týdne budou maxima nejčastěji do 5°C, ale od poloviny týdne se budou pohybovat jen okolo bodu mrazu. Neděle se zatím jeví jako nejchladnější den. Do středy se minimální teploty budou udržovat od 0-2°C, ale pak dojde k ochlazení a v noci klesnou minima nejčastěji na -2 až -5°C. Celkově bude tento týden teplotně výrazně podprůměrný. V předpovědi sucha je situace zatím jednoduchá. Bude stále setrvalý stav, kdy na území České republiky ani v příštím týdnu nebude hrozit jeho výskyt nebo náznak jeho tvorby. Povrchová vrstva bude i nadále, až na pár oblastí na jižní Moravě zcela nasycena. V hlubších vrstvách na jižní Moravě, jižních Čechách a na západě středočeského kraje bude nadále nasycení půdního profilu okolo 50-70 %, ale jde o dlouhodobý stav.

26. listopad 2017

stáhnout zavřít
26. listopad 2017