27. březen 2016

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

V týdnu od 20.3. do 27.3. se situace v zásobení půdní vláhou počíná pomalu zhoršovat, a to zvláště v nížinách na severozápadě ČR. Současně na severovýchodě území nadále přetrvává lokální nedostatek vláhy, a zvláště v hlubší vrstvě je zásobení půdního profilu horší až výrazně horší, než je pro tuto část roku pro ČR obvyklé.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem ve většině regionů zhoršilo, byť jen mírně. Ačkoliv je zásobení v kontextu celého území relativně dobré, v povrchové vrstvě se situace v některých oblastech na severozápadě Čech vyvíjí velmi dynamicky. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Snížená dostupnost vláhy se znovu objevila, i když jen na 0,3% území. Extrémní nedostatek vláhy nenastává. Mírně pokleslo procento s dobrým zásobením půdního profilu, a to na 88% území. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): 70% nasycení bylo překročeno na 97% území, zatímco nedostatek vláhy přetrvává na 0,1% území. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na více než 97% území a zatím nenajdeme lokality se stresem suchem nebo s obsahem půdní vláhy pod bodem snížené dostupnosti. Nicméně vývoj na severozápadě území, zejména okresy Rakovník, Louny, Kladno a Litoměřice je nutné pozorně sledovat. Nedostatek vláhy zůstává problémem v některých enklávách na severu Moravy a bude pravděpodobně i v nejbližších týdnech přetrvávat.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu také mírně zhoršila, i když se povětšinou nejedná o nijak dramatický vývoj. Nepříznivá situace přetrvává v kraji Moravskoslezském a Olomouckém (nikoliv však v povrchové vrstvě) a v omezeném rozsahu na severu Zlínského a Jihomoravského kraje. V hlubší vrstvě stále přetrvává sucho i v některých izolovaných enklávách, nicméně se v současné době nerozšiřuje. V povrchové vrstvě se však objevilo nově na severu a severozápadě ČR. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, v povrchové vrstvě najdeme již na 8% území. V celém profilu přetrvává negativní stav na 13% území. Zřetelná anomálie stále zasahuje hlubší část profilu (12% území). Rozsah území s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývá 4% plochy ČR v rámci celého půdního profilu, zatímco v povrchové vrstvě se takto výrazné anomálie prakticky nevyskytují (cca 0,3%). Anomálie o intenzitě S4 i S5 (tj. 50, resp. 100 leté sucho), vztaženo k danému týdnu, se projevily na 0,3% území ČR.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území ČR došlo k mírnému poklesu vlhkosti půdy ve vrstvě 0-20 cm oproti minulému týdnu. Vlhkost půdy ve vrstvě 0-50 cm se nadále pohybuje nejčastěji nad 65 % VVK, v hlubších vrstvách nejčastěji nad 60 % VVK. Ve vrstvě 0-20 cm není na žádné stanici registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 20-50 se vyskytuje na 5 % a v 50-100 cm na 15 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) se vyskytuje na 21 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm v 19 % a v 50-100 cm na 15 % stanic. Nejnižší vlhkosti půdy se vyskytují především v Moravskoslezském kraji a ve středních Čechách, což koresponduje s našimi odhady.
 
Vegetace - V tomto týdnu započínáme opět s pravidelným monitoringem stavu vegetace. Ten odpovídá stavu po mírné zimě a poměrně pokročilé vegetaci, která čerpá z dostupné půdní vláhy. Dobrý stav vegetace na území středních Čech, na Vysočině a na jižní Moravě odpovídá průběhu teplot a relativně dobrému zásobení vláhou. Současně je patrné, že v oblasti střední a severní Moravy a Slezska je vegetace v relativně horším stavu než na zbytku území, což jsou důsledky latentního nedostatku vláhy. Zhoršování stavu oproti minulému týdnu je patrné na západě Čech, což dobře koresponduje s počínajícím suchem v povrchové vrstvě.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci v tuto část roku posuzujeme pouze s ohledem na ozimy, případně trvalé kultury. Z reakcí odborné praxe je zjevné, že odhady dopadů sucha i aktuálního zásobení půdního profilu poměrně dobře korespondují s mapovými podklady. Ve většině hodnocených okresů je období od podzimu hodnoceno jako vláhově normální, nicméně poslední odpovědi zachycují zhoršení na rozhraní krajů Ústeckého a Středočeského. Více než ⅕ lokalit klasifikuje průběh sezóny zatím jako spíše suší. Z pohledu aktuální vlhkosti v povrchové vrstvě převládá mírně vlhká půda a objevují se první hlášení půdy spíše suché. Dopady sucha na ozimy jsou hodnoceny jako zřetelné v oblasti středních a západních Čech, a v menší míře i na Moravě.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
Uplynulý týden (20-26.3.2016) byl spíše ve znamení oblačné až zatažené oblohy, kdy nás ovlivňovala tlaková níže a přechod okluzní fronty. Srážek spadlo minulý týden málo, pršelo hlavně v pondělí, středu a v pátek. Největší týdenní úhrny byly na horách, konkrétně v Krušných horách a Krkonoších s hodnotami kolem 20 mm/týden. V Čechách spadlo většinou kolem 5 mm/týden, naopak na Moravě byly srážky jen velmi slabé, a to kolem 1 mm/týden. V nejvyšších částech České republiky převládaly srážky sněhové, a to do 5 cm za den. Teploty vzduchu byly během týdne celkem vyrovnané. Maxima se v nížinách pohybovala kolem 10°C, ve středních polohách kolem 7-8°C. Minimální teploty vzduchu byly většinou zaznamenány od -2 do +3°C. Nižší hodnoty byly od středy do pátku (-2°C až 0°C). Vyšší rychlosti větru se objevily na začátku týdne, ale od úterý byl zaznamenán spíše slabý vítr do 2 m/s.