27. listopad 2016

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

V týdnu od 20.11. do 27.11. situace stagnovala a nedošlo k výraznému zlepšení situace. Epizoda sucha nadále trvá v krajích Pardubickém, Královehradeckém, Vysočina, Olomouckém a v některých oblastech kraje Libereckého, Jihočeského a Jihomoravského. V povrchové vrstvě je však stále patrné výrazné zlepšení ve srovnání s koncem října. Celkový vláhový deficit se oproti minulému týdnu mírně prohloubil, což velmi dobře dokumentuje mapa aktuálního vodního deficitu, kterou nově zařazujeme.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem prakticky nezměnilo. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Snížená dostupnost vláhy se již neobjevuje a přibližně 4/5 ČR se vyznačují dobrým zásobením povrchové vrstvy půdy. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): velmi dobrého nasycení je dosahováno na 1/2, zatímco nedostatek zasahuje přibližně 11 % území a situace je tak v hlubší vrstvě mírně lepší než před týdnem. Stres suchem se v této vrstvě projevuje na 3.5 % plochy. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na 2/3 území, zatímco půdní vlhkost je nedostatečná na necelých 4 % území. Výrazný nedostatek vláhy se již nevyskytuje.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu mírně zhoršila, a to zejména v povrchové vrstvě. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, najdeme v celém profilu na 1/4 území s tím, že hlubší vrstva je zasažena v o něco větším rozsahu. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývají 1/10 plochy ČR v rámci celého půdního profilu. Anomálie o intenzitě S4-S5 se vyskytují jen omezeně (do 1%).
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu došlo během tohoto týdne k mírnému snížení vlhkosti půdy v orniční vrstvě oproti minulému týdnu. Na žádné stanici není registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK ve vrstvě 0-10 cm, v 10 až 50 cm je na 15 % stanic a v 50-100 cm na 21 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) se vyskytuje v 0-10 cm na 25 % stanic, v 10-50 cm na 12 % stanic a v 50-100 cm na 13 % stanic. Nejvyšší vlhkosti půdy se nadále vyskytují v horských polohách na Šumavě, v Krušných horách, Krkonoších a Beskydech, nejnižší ve východních Čechách, na střední a jižní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.
 
Vegetace - S ohledem na končící vegetační sezónu a snižující se citlivost metod založených na sledování kondice vegetace bylo vydávání map pro rok 2016 ukončeno. První mapa pro rok 2017 bude vydána po začátku nové vegetační sezóny pravděpodobně na počátku dubna 2017.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci: Zprávy 112 zpravodajů ze 48 okresů ukazují, že jejich odhady míry nasycení povrchové části profilu dobře korespondují s mapovými podklady z minulého týdne a odráží přetrvávající sucho v oblastech východních Čech, Vysočiny a dopady sucha v oblasti jižní Moravy. V hlášeních se projevuje i konec suché epizody na většině území Čech z počátku tohoto měsíce. Ve většině hodnocených okresů je období posledních 3 měsíců hodnoceno jako sušší, resp. velmi suché (východní a střední Čechy i jih jižní Moravy). Pokud jde o povrchovou vlhkost, ta je momentálně poměrně uspokojivá na většině sledovaných lokalit s jistými lokálními vyjímkami. Předpokládané dopady sucha se zdají býti negativní především pro aktuální osevy ozimů, ale negativní dopady jsou zjevné i na kukuřici a řepu. Významné až zásadní ovlivnění výnosu očekávají zpravodajové z 9 okresů. V dalších 8 okresech je podle zpravodajů potenciál k poklesu výnosu v důsledku sucha.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
Uplynulý týden (20.11 - 26.11.2016) u nás převažoval spíše inverzní charakter počasí, kdy Českou republiku většinou trápila velká oblačnost, ale srážek bylo velice málo. Během minulého týdne byly srážky zaznamenány spíše jen výjimečně. První polovina týdne byla teplejší a ke konci týdne se postupně ochlazovalo. V pondělí a v úterý byly dokonce zaznamenány rekordní teploty až kolem 18-19°C na Ostravsku. Ve středu už spadly maximální teploty vzduchu na většině území k 8-10°C, pouze na východě Moravy se ještě udržovala teplota kolem 13-15°C. V pátek se již teplota vyšplhala nejčastěji jen na 6-8°C. Minimální teploty vzduchu měly podobný průběh jako maxima. Opět v pondělí až úterý byly minimální teploty velmi vysoké, a to většinou nad 10°C. V některých lokalitách neklesly ani pod 13°C. Ke konci týdne byla situace již jiná. Minimální teploty se pohybovaly nejčastěji kolem 2-4°C, na severu republiky i pod bodem mrazu. Největrnější dnem bylo pondělí, kdy v průměru dosahovaly rychlosti větru kolem 4 m/s.