27. prosinec 2020

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (20.12 – 26.12.2020) nás ovlivňovalo hlavně dynamické počasí s častým přechodem front a výraznými teplotními změnami. Nejvíce pršelo od úterý do čtvrtka. Týdenní úhrn srážek se pohyboval nejčastěji mezi 10-20 mm. V Krkonoších, na Šumavě a v Krušných horách bylo naměřeno i více než 50 mm za týden a z toho část byla srážek sněhových. V neděli a pondělí byly denní maxima ještě mezi 1 až 4°C. Poté se výrazně oteplilo a od úterý do čtvrtka byly maxima často okolo 10°C. Na víkend se pak začalo ochlazovat a teplota se pohybovala okolo bodu mrazu.
I za 10 dnů čekáme, že půdní vlhkost bude přibližně stejná jako nyní. Teploty vzduchu budou většinou průměrné a srážky v dalších dnech očekáváme převážně na Moravě.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se minulý týden snížila. Výrazné až extrémní sucho ustoupilo a nyní se na těchto místech vyskytuje počínající až mírné sucho. Intenzita sucha je sledována v širším okolí Prahy a ve Slezsku.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se v minulém týdnu mírně prohloubila. V této části půdy se vyskytují však pouze drobné lokality.
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje celkem zhruba na 9 % území (půdní profil 0–100 cm), oproti předchozímu týdnu se plocha zmenšila o 27 %. Predikce pravděpodobnosti dosycení půdního profilu na příští dva měsíce je k dispozici na mapě dlouhodobé předpovědi na dva měsíce.

Deficit: DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY se v minulém týdnu mírně snížil. V povrchové vrstvě (0–40 cm)i nyní převažuje i deficit s odchylkou 5–20 mm. Jižní Morava je na tom trochu lépe, zde je stav lepší než je pro tuto dobu obvyklé.
Deficit v hlubší vrstvě (40–100 cm) minulý týden se mírně snížil. Kladná odchylka je sledována na jižní Moravě, ve Slezsku a ve středních Čechách. Silnější deficit oproti zbytku území i nadále pozorujeme v oblasti severozápadních a severních Čech, Plzeňska a v Krkonoších.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ v západní a severní části republiky převažuje podnormální vodnost. Na Vysočině a v Jihomoravském kraji se místy vyskytuje nadnormální vodnost. V ostatních oblastech převažuje spíše normální vodnost.
V celém profilu do 1 m se k 27. 12. vyskytuje deficit zhruba na 32 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 5 % území je záporná odchylka o více jak 20 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem mírně snížilo.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): V minulém týdnu došlo ke zvýšení relativního nasycení v podstatě na celém území. Převažuje stav mezi 70–90 % relativního nasycení..
Situace v celém profilu (0–100 cm): Situace zůstává nadále méně příznivá v západních a severozápadních Čechách. Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány na zbytku nezmíněného území.

Dopady na zemědělství:

Dopady na lesy:

Situace ve střední Evropě: INDEX PŮDNÍ VLÁHY se oproti předcházejícímu týdnu zlepšil na většině sledovaného území. Nejnižší hodnoty indexu pozorujeme i nadále na pobřeží Jaderského moře a v jižní Francii. Aktuálně se vyskytující sněhová pokrývka zhoršuje v některých oblastech vypovídací schopnost mikrovlnného radaru.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území došlo k zvýšení vlhkosti v orniční vrstvě, sucho se nadále vyskytuje místy v severozápadních a západních Čechách. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 6 % stanic, v 10 až 50 cm je na 10 % stanic a v 50-100 cm na 11 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 66 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 36 % stanic a v 50-100 cm na 23 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především na Vysočině a Moravě, nižší především v nížinách v severozápadních a západních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (20.12 – 26.12.2020) nás ovlivňovalo hlavně dynamické počasí s častým přechodem front a výraznými teplotními změnami. Nejvíce pršelo od úterý do čtvrtka. Týdenní úhrn srážek se pohyboval nejčastěji mezi 10-20 mm. V Krkonoších, na Šumavě a v Krušných horách bylo naměřeno i více než 50 mm za týden a z toho část byla srážek sněhových. V neděli a pondělí byly denní maxima ještě mezi 1 až 4°C. Poté se výrazně oteplilo a od úterý do čtvrtka byly maxima často okolo 10°C. Na víkend se pak začalo ochlazovat a teplota se pohybovala okolo bodu mrazu. Noční teploty byly často okolo 0°C, ve středu a ve čtvrtek jsme naopak zažili teplou noc s minimem i nad 5°C. Jiná situace byla o víkendu, kdy panovala velmi chladná noc hlavně ze soboty na neděli, kdy naopak spadla rtuť teploměru často pod -5°C. Minulý týden bylo i větrnější počasí a to hlavně v úterý, ve čtvrtek a neděli.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 28.12.2020) nás bude nejdříve ovlivňovat brázda nízkého tlaku vzduchu a pak samotná tlaková níže nad středomořím. Modely se celkem zatím dobře shodují v tom kolik a kde naprší. Jako už klasicky v letošním roce, tak by se měly srážky koncentrovat hlavně nad Moravou, kde čekáme úhrny okolo 15-25 mm/10 dnů. Naopak v Čechách by mělo pršet či sněžit méně a to většinou mezi 5-10 mm. Na horách by mohlo spadnout okolo 15-20 cm nového sněhu. Za 10 dnů by ale podle současné predikce stále neměl být sníh na našem území příliš častý a měl by ležet jen ve vyšších nadmořských výškách. Denní maxima budou většinou mírně nad bodem mrazu. Chladné noci se dočkáme hlavně od čtvrtka do soboty, kdy minima spadnou k -5°C. V dalších 10 dnech nečekáme výraznou změnu v půdní vlhkosti. Ta bude nasycena hlavně na Moravě, naopak v Čechách bude situace nadále mírně horší, kdy půdní vlhkosti zde bude slabě méně, než je obvyklé hlavně ve svrchních vrstvách.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 13. ledna, se předpokládá, že teploty vzduchu budou prakticky po celou dobu okolo obvyklých hodnot pro toto období.
I za 10 dnů čekáme, že půdní vlhkost bude přibližně stejná jako nyní. Teploty vzduchu budou většinou průměrné a srážky v dalších dnech očekáváme převážně na Moravě.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.

27. prosinec 2020

stáhnout zavřít
27. prosinec 2020