27. září 2015

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

V týdnu od 20.9. do 27.9. se situace, pokud jde o zásobení půdní vláhou, znovu zhoršila, a to prakticky ve všech parametrech. Sucho panuje zejména v kraji Jihočeském, Plzeňském, na jihu Středočeského, v kraji Královéhradeckém a Pardubickém a na Moravě v krajích Moravskoslezském a Olomouckém. Ačkoliv Jihomoravský kraj vykazuje relativně lepší stav než většina území, za pozornost stojí rozhraní tohoto kraje a kraje Vysočina, kde nedostatek vláhy pozorujeme druhou sezónu v řadě. Naopak poměrně vysoké hodnoty půdní vlhkosti se vyskytovaly v Libereckém kraji, v Krušných horách, Krkonoších a také na Českomoravské vrchovině (s lokálními výjimkami) či v oblasti Bílých Karpat.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem ve většině regionů snížilo. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Sníženou dostupností vláhy byly v neděli 27.9. zasaženy více než 3/4 území státu (oproti 7/10 v minulém týdnu). Nedostatečnou dostupností vláhy v této vrstvě je ohroženo více než 15% území a opět se vyskytují nejextrémnější kategorie. Více než 1/10 území ČR je nasycena v této vrstvě dostatečně. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): 70% nasycení bylo překročeno pouze na 13% území, naopak nedostatek vláhy se objevil na 3/4 území (což je zhruba stejný stav jako v uplynulém měsíci). Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Pod bodem snížené dostupnosti jsou nadále více než ¾ území. Profily se zásobou menší než 30 % pro rostliny dostupné vláhy (a tedy bezprostředně ohrožené stresem suchem) se na našem území vyskytují na více než 1/5 území, což je o 3% více než v minulém týdnu. Od letošního minima nasycení půdy, které bylo dosaženo v týdnu od 2.-9.8., tedy doposud nedošlo k zásadnímu obratu.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), mohli jsme sledovat další zhoršení stavu na většině území. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, mají téměř 3/5 území v povrchové vrstvě a v celém profilu pak ⅘ území. Výrazná anomálie zasahuje hlubší část profilu nejvíce v kraji Moravskoslezském, dále v kraji Olomouckém (především sever), Královéhradeckém, Středočeském a na většině území Jihočeského a Plzeňského kraje. Rozsah území s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, se výrazně přiblížil 2/3 plochy ČR v rámci celého půdního profilu, a překročil 1/4 v povrchové vrstvě. Anomálie o intenzitě S4 i S5 (tj. 50, resp. 100 leté sucho), vztaženo k danému týdnu, se projevily na ⅓ území ČR, což je výrazné zhoršení oproti předchozímu týdnu.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu se oproti minulému týdnu výrazně nezměnila vlhkost půdy na většině území, mírný růst byl zaznamenán v orniční vrstvě pouze na východní Moravě. Ve vrstvě 0-10 cm je na 33 % stanic registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 38 % stanic a v 50-100 cm na 42 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je ve vrstvě 0-10 cm a 10-50 cm na 5 % stanic. Nejnižší vlhkosti půdy se vyskytují především v Plzeňském, Jihočeském, Středočeském a Jihomoravském kraji.
 
Vegetace - Dostupné informace o vývoji relativní kodice vegetace jsou zachyceny v archívu (zde) s poslední mapou ke dni 27.09. (zde). Aktuální mapa naznačuje zlepšení stavu oproti minulému týdnu, ale horší než obvyklý stav vegetace je patrný v regionech postižených suchem tj. jižní a západní Čechy, sever středních Čech, oblast Královéhradecka, Pardubicka a dále střední a severní Morava. Naopak relativně dobrou kondici vykazuje většina území jižní Moravy a severozápadních Čech. (V případě mapy z 27.9. se jedná o operativní produkt, který může být v následujícím týdnu upřesněn díky vyhodnocení satelitních snímků časově následujících).
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci na zemědělskou produkci se stále jeví jako významné zejména u kukuřice, brambor, cukrové řepy, ale také ovoce. Ve většině ze zahrnutých okresů v rámci hodnocení je očekáván negativní dopad na výnos. Zásadní snížení výnosů v důsledku sucha je nyní hlášeno z 3 okresů oproti 5 v uplynulém týdnu. Dopady letošního sucha na výnosy obilnin nejsou ve většině okresů vnímány jako zásadní. Sensorické posouzení půdní vlhkosti v povrchové vrstvě v řadě případů zachytilo nárůst půdní vlhkosti v průběhu září, a také ukazuje na velké lokální rozdíly. Z pohledu celé sezóny hodnotí prakticky všechny lokality sezónu jako velmi až extrémně suchou.
 
Velké riziko negativních dopadů spatřujeme podobně jako naši zpradajové pro kultury s delší vegetační dobou než obilniny, zejména pak kukuřici, brambory, cukrovou řepu, pícniny a některé trvalé kultury. Jako aktuální riziko nadále vidíme výhled počasí i pro první polovinu října (viz prognóza zde).
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
V uplynulém týdnu sice přes naše území přecházela studená fronta, ale nepřinesla příliš prostorově významných srážek. Ke konci týdne se díky frontálnímu rozhraní dostala větší oblačnost na Moravu, a hlavně v noci z pátku na sobotu byl zaznamenán intenzivnější déšť ve východní Moravě. Lokálně přesahovaly denní úhrny i 20 mm. Tomu odpovídají i týdenní úhrny, kdy na většině území spadlo od 1 do 5 mm srážek a pouze na východě území byly zaznamenány celkové úhrny vyšší než 25 mm/týden. Teploty vzduchu v minulém týdnu byly závislé hodně na průchodu fronty a s ní spojené oblačnosti. Například ve středu jsme zaznamenaly teplotní rozhraní, kdy v Čechách se maxima dostávala jen na 13-16°C, ale na Moravě se udržovaly teploty ještě nad 20°C. K mírnému ochlazení došlo o víkendu 26-27.9.2015, kdy bylo naše území pod vlivem přílivu studeného vzduchu od severovýchodu. Nejnižší minimální teploty vzduchu byly v úterý, kdy na většině území klesly i pod 5°C. Po zbytek týdne pak již byla minima mezi 7-10°C. Vítr byl většinou slabý s rychlostmi do 2 m/s, pouze na Českomoravské vrchovině jsme zaznamenali větrnější počasí.