28. září 2014

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Uplynulý týden se zásobení půdního profilu vláhou zásadně nezměnilo, čemuž odpovídá relativní nasycení půdy. Půdní profil jako celek (do hloubky 100 cm) je alespoň ze 70% kapacity nasycen na více než ⅘ území, což odpovídá stavu na počátku minulého týdne.

 
 
Situace se dále zlepšila i v hlubší vrstvě a zůstává mírně snížená jen ve středních a severozápadních Čechách a na horním a středním toku řeky Moravy. Profily se zásobou menší než 30% z celkového množství pro rostliny dostupné vláhy se na našem území momentálně nevyskytují a jde o třetí týden s nejvyšším nasycením půdního profilu od počátku vegetační sezóny.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, situace se oproti minulému týdnu dále zlepšila. V celém profilu je počínajícím nebo mírným suchem postiženo méně než 0,5 % území. V žádném regionu jsme pak nezaznamenali postižení výrazným suchem (S3-S5). Posledním pozůstatkem výrazného vláhového deficitu z předchozích měsíců je v současné době stav v podorniční vrstvě, který zůstává v některých regionech v Polabí nižší než je obvyklé, zatímco povrchová vrstva na většině území signalizuje normální nebo vyšší než obvyklou zásobu vody v půdě.
 
Vegetace se nachází ve výrazně lepší kondici, než je pro toto období roku obvyklé a stav se od minulého týdne zlepšil s výjimkou Polabí.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu nedošlo oproti minulému týdnu na většině stanic k výraznějším změnám půdní vlhkosti. Na většině území nadále převládá ve vrstvě 0-10 cm vlhkost již větší než 70 % VVK. V profilu 0-10 cm je nízká půdní vlhkost (pod 40 % VVK) registrována pouze na 4 % stanic, v 10-50 cm na 9 % stanic a v 50-100 cm na 22 % stanic. Naopak vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je v 0-10 cm již na 31 % stanic, v 10-50 cm na 29 % a v 50-100 cm u 31 % stanic. Nejnižší vlhkosti půdy byly opět zaznamenány především v Polabí a na Olomoucku , což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled:
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled: Uplynulý týden (21-28.9.2014) byl spíše srážkově chudší ve srovnání s předešlým obdobím. Většina srážek byla vázána na přeháňky, i když někdy lokálně intenzivní. Plošně prostornější srážky byly v neděli 21.9.2014, kde pršelo na většině území České republiky. Relativně vyšší lokální úhrny srážek byly i v pondělí 22.9.2014, a to většinou na Šumavě, Krkonoších a Krušných horách. Celkové týdenní sumy srážek byly vyšší spíše v horských oblastech, hlavně Beskydy a Jizerské hory (přes 60 mm/týden). Ve zbytku republiky byly týdenní srážkové úhrny kolem 10-25 mm. Průměrná teplota byla nejvyšší v neděli 21.9.2014, poté klesla až o 9°C v úterý a ve středu. Po zbytek týdne se oteplilo zhruba o 5°C. Nejnižší teplota vzduchu byla ve středu nad ránem, kdy teploty v mrazových kotlinách klesaly dokonce pod -5°C, jinak na většině území byla minimální teplota vzduchu lehce nad bodem mrazu. V pondělí až středu (22-24.9.2014) byly rychlosti větru vyšší hlavně v oblasti Vysočiny a Znojemska, na zbytku území byl vítr spíše slabší.
 
V nejbližších dnech očekáváme postupný pokles relativního nasycení půdního profilu s ohledem na předpokládanou absenci srážek. Dlouhodobá předpověď předpokládá na příští 4 týdny průměrný až nadprůměrný průběh teplot a průměrné až podprůměrné srážkové úhrny. Proto lze očekávat spíše pokles nasycení půdního profilu.
 

28. září 2014

stáhnout zavřít
28. září 2014