3. leden 2016

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

V týdnu od 27.12. do 3.1. pokračoval spíše suchý průběh počasí, což vedlo k dalšímu, byť mírnému, poklesu zásob půdní vlhkosti i zhoršení dlouhodobého výhledu. Pokud jde o nasycení půdy, situace se oproti předchozímu týdnu na většině území lehce zhoršila v povrchové vrstvě, přesto je tato poměrně dobře zásobena v Čechách. Avšak i zde se regionálně nadále vyskytuje nedostatek vláhy v hlubší vrstvě ve střední, západní a jižní části regionu a v podobně izolovaných enkláv i jinde. Přes relativní dostatek vody v půdě (na většině území) je zásobení půdního profilu horší až výrazně horší, než je pro tuto část roku pro ČR obvyklé.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem ve většině regionů snížilo, ale stále je relativně uspokojivé. Lze očekávat zlepšení nasycení profilu vodou, v současné době vázané ve sněhové pokrývce (byť zatím nejde o zásadní objem). Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Snížená dostupnost vláhy se 3.1. na našem území v povrchové vyskytovala na 3% území. Extrémní nedostatek vláhy v této vrstvě na území ČR nenastává a více než 88% území je v této vrstvě nasyceno dostatečně (tedy o 4% méně než minulý týden). Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): 70% nasycení bylo překročeno na téměř 9/10 území, zatímco nedostatek vláhy přetrvává na 5% území. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na 9/10 území, což je podobné jako v minulém týdnu. Pod bodem snížené dostupnosti zůstávají 2% území. Profily se zásobou menší než 30 % pro rostliny dostupné vláhy (a tedy bezprostředně ohrožené stresem suchem) se na našem území v tuto chvíli nevyskytují. Pokračuje zlepšení situace oproti vrcholu sucha v této sezóně, nicméně nedostatek vláhy zůstává na části území problémem, který bude přetrvávat i v lednu 2016.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu opět zhoršila. Nejvážnější je situace nadále v kraji Moravskoslezském a Olomouckém a na severu Zlínského a Jihomoravského kraje, ale počínající sucho je patrné i v řadě dalších regionů. V hlubší vrstvě přetrvává sucho i v některých enklávách jižních, západních, středních a východních Čech. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, v povrchové vrstvě najdeme na 44% území (oproti 17% v minulém týdnu). V celém profilu přetrvává negativní stav na více než 1/3 území (tedy opět více než v minulém týdnu). Výrazná anomálie zasahuje hlubší část profilu (na ¼ území). Bez výskytu sucha se v současné době jeví být pouze kraj Vysočina. Rozsah území s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývá 18% plochy ČR v rámci celého půdního profilu, zatímco v povrchové vrstvě je takto postiženo 15% území. Anomálie o intenzitě S4 i S5 (tj. 50, resp. 100 leté sucho), vztaženo k danému týdnu, se projevily na více než 1/10 území ČR.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu nedošlo k výraznějším změnám vlhkosti půdy na většině území oproti minulému týdnu. Vlhkost půdy ve vrstvě 0-10 cm se pohybuje nejčastěji nad 70 % VVK, v hlubších vrstvách nejčastěji nad 50 % VVK. Ve vrstvě 0-10 cm není na žádné stanici registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 14 % stanic a v 50-100 cm na 17 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) se vyskytuje na 16 % stanic ve vrstvě 0-10 cm a ve vrstvě 10-50 cm a na 15 % ve vrstvě 50-100 cm. Nejnižší vlhkosti půdy se vyskytují především v Olomouckém a Moravskoslezském kraji, což koresponduje s našimi odhady.
 
Vegetace - Dostupné informace o vývoji relativní kodice vegetace jsou zachyceny v archívu (zde) s poslední mapou ke dni 04.10. (zde). Protože v tuto část sezóny se citlivost používaných vegetačních indexů k detekci sucha snížila v důsledku končící vegetační sezóny, bylo sledování kondice vegetace ukončeno do počátku vegetační sezóny roku 2016.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci v tuto část roku posuzujeme pouze s ohledem na ozimy, případně trvalé kultury a s ohledem na konec roku a svátky vánoční je počet respondentů menší. Z reakcí odborné praxe je zjevné, že odhady dopadů sucha i aktuálního zásobení půdního profilu poměrně dobře korespondují s mapovými podklady. Ve většině hodnocených okresů je poslední období hodnoceno jako vláhově spíše suché až velmi suché. Z pohledu aktuální vlhkosti v povrchové vrstvě převládá mírně až vlhká půda.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
Uplynulý týden byl charakterizován střídáním jasných a zatažených dnů s minimem srážek a velkým poklesem teplot vzduchu. Srážky byly zaznamenány 31.12.2015 na západě republiky s úhrny do 2 mm/den. Na Nový rok se pak srážky přemístily na severovýchod republiky. Nejvíce bylo zaznamenáno 5 mm/den, a to v Jeseníkách. Oba dva dny šlo o sněhové srážky. Sníh se momentálně nachází hlavně na východní a severní Moravě, v západních a jižních Čechách. Výška sněhové pokrývky je do 5 cm, pouze na horách do 8 cm. V uplynulém týdnu došlo k dramatickému poklesu teplot vzduchu. Maximální teploty vzduchu klesly dokonce v průměru o 15°C. V neděli a pondělí (27-28.12.2015) se pohybovaly ještě kolem 10°C, ale od středy 30.12.2015 již teplota nevystoupala většinou ani nad bod mrazu a koncem týdne byla zjištěna maxima kolem -5°C. Minimální teploty od půlky týdne byly nejčastěji mezi -5 až -8°C, ale na některých lokalitách klesaly i pod -15°C. Uplynulý týden byl větrnější, průměrné rychlosti větru se lokálně dostávaly i nad 8 až 10 m/s, což lze charakterizovat jako čerstvý vítr.