3. srpen 2014

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Uplynulý týden se vyznačoval výraznými srážkami, které výrazně zlepšily relativní nasycení půdy . Sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě (0-40 cm) je nyní postižena méně než ⅕ území (oproti ¾ v uplynulých 2 týdnech), zatímco nasycena alespoň na 70% je více než polovina území.

 
 
Půdní profil jako celek (do hloubky 100 cm) je alespoň ze 70% kapacity nasycen na cca 1/4 území, což představuje výrazný nárůst oproti minulému týdnu. Situace zůstává relativně nepříznivá v hlubší vrstvě, a zejména pak v oblasti krajů Jihomoravského a Olomouckého, tedy v oblastech, kde od poloviny března signalizovaly naše odhady nízký obsah vláhy. Profily se zásobou menší než 30% z celkového množství pro rostliny dostupné vláhy se vyskytují na našem území na méně než 1/50 plochy.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, situace se vzhledem k minulému týdnu zásadně zlepšila na většině území. V celém profilu je nyní téměř 20% území zasaženo počínajícím nebo mírným suchem, což je výrazné zlepšení oproti 30% před 7 dny. Plocha postižená výrazným suchem (S3-S5) se snížila z 31.5% na méně než 7%.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu se vyskytly v průběhu minulého týdne místy intenzivní bouřky, které zvýšily půdní vlhkost na většině měřících stanic v povrchové vrstvě půdy. V profilu 0-10 cm je nízká půdní vlhkost (pod 40 % VVK) registrována na 12 % stanic, v 10-50 cm na 22 % stanic a v 50-100 cm na 36 % stanic. Naopak vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je v 0-10 cm na 21 % stanic, v 10-50 cm na 14 % a v 50-100 cm u 11 % stanic. Nejnižší vlhkosti půdy byly zaznamenány opět především na jižní a střední Moravě a Vysočině, což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled:
 
Uplynulý týden (27.7.-4.8.2014) byl hodně bouřkově aktivní a přinesl intenzivní lokální deště. Ty byly spjaty i se čtvrteční (31.7.) a nedělní (3.8.) zvlněnou studenou frontou, kdy byly srážkové úhrny prostorově nejvýznamnější. Ve čtvrtek 31.7. 2014 byly srážky vázány hlavně ve východní polovině republiky. Lokálně přesahovaly denní úhrny i 60 mm. V neděli 3.8.2014 byly srážky zaznamenány hlavně na Vysočině, ve východních Čechách a na jižní Moravě. Celkový týdenní úhrn srážek byl nejvyšší na Svitavsku, Blanensku a Žďársku. Úhrny zde i místy přesahovaly 70 mm/týden. Dále byly vyšší týdenní sumy zaznamenány v Beskydech a Karpatech. Průměrné teploty vzduchu se udržovaly nad 20°C v první půlce týdne, poté se ve čtvrtek a pátek díky studené frontě ochladilo zhruba o 3-5°C. O víkendu 2-3.8.2014 opět došlo k oteplení o zhruba 5°C. Maximální teploty na řadě míst přesahovaly 30°C, hlavně v neděli 27.7 a sobotu 3.8.2014. Minimální teploty se v průměru udržovaly mezi 13-18°C. Větší prostorový rozdíl byl zaznamenán v pátek 1.8.2014, kdy na východě území byly většinou minimální teploty kolem 16-19°C, ale na západě ČR klesaly teploty i pod 10°C. Minulý týden byl také charakteristický vysokou vlhkostí vzduchu. Rychlost větru byla většinou pod 2 m/s, ve čtvrtek a pátek díky studené frontě byly průměrné rychlosti větru vyšší. Samozřejmě v bouřkových situacích byl přechodně vítr silnější.
 
V nejbližších dnech očekáváme stabilizaci stavu díky pouze mírně nadprůměrným teplotám a průměrným srážkovým úhrnům. Dlouhodobá předpověď předpokládá na příští 4 týdny mírně nadprůměrný průběh teplot a spíše průměrný průběh srážek. Z pohledu dalšího vývoje půdní vlhkosti je tak prognóza pro západní část území relativně příznivá s horším výhledem pro ty části Moravy, u kterých nedošlo k výraznému zvýšení nasycení půdního profilu.
 

3. srpen 2014

stáhnout zavřít
3. srpen 2014