30. červen 2019

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (23. 6. – 29. 6. 2019) jsme byli pod vlivem horkého a suchého vzduchu. Během celého týdne prakticky nepršelo a objevilo se jen pár lokálních bouřek. Tedy na většině území republiky lze konstatovat, že nebyly naměřeny žádné úhrny. Teplota vzduchu se pohybovala ve dvou vlnách. První vrchol nastal ve středu, kdy prakticky na celém území republiky byly maxima nad hranicí 33°C a dokonce bylo naměřeno i více než 38°C. Ve čtvrtek pak prošla velice slabá studená fronta, ale proudění se obrátilo, takže došlo k ochlazení na maxima okolo 26°C. O víkendu pak teplota začala opět růst a vyvrcholila v neděli maximy nad 35°C. Minimální teploty byly dosti variabilní. Od tropických nocí, kdy minimum nespadne pod 20°C, tak i velmi chladné noci s teplotou mezi 6-12°C v sobotu. Vítr byl v minulém týdnu slabý, pouze v neděli a ve čtvrtek se trochu více rozfoukalo.

Následující období by mělo být na srážky chudé, což bude znamenat, že se nám krajina bude dále vysušovat. Výhled na dalších 10 dní není vůbec pozitivní, jelikož čekáme sucho na celém území republiky a výjimečné až extrémní na 80 %.

Aktuální intenzita sucha: Z pohledu sucha pozorujeme oproti předcházejícímu týdnu výrazné zhoršení situace. K prohloubení sucha došlo na prakticky celém území republiky v povrchové i hlubší vrstvě půdy. Nejvýrazněji tuto změnu pozorujeme v Čechách a ve Slezsku. Kategorii sucha S5, tedy extrémní sucho aktuálně pozorujeme na více jak 33% území. Výrazné a výjimečné sucho pak na necelých 32 % území. Nejvýrazněji se sucho, kvůli nedostatku srážek v minulém týdnu, projevuje v povrchové vrstvě půdy do 40 cm. V Hlubší vrstvě pak vidíme dlouhodobě problém zejména v oblasti Lounska, Mostecka, Slezska, Třeboňska a severních Čech. Na sezónu 2019 s ohledem na dlouhodobou předpověď, stále pohlížíme s obavami zejména v oblasti jižní a střední Moravy, severní část Slezska a nejvýrazněji pak region severozápadních Čech (mapa dlouhodobé předpovědi na dva měsíce

 

Deficit: Deficit půdní vláhy i nadále pokračuje a i zde vidíme výraznou negativní změnu oproti předcházejícímu týdnu. V povrchové vrstvě půdy (0 – 40 cm) došlo k nejvýraznějšímu zhoršení především na Moravě, v jihozápadních Čechách a v oblasti na pomezí krajů Karlovarského a Středočeského.

V hlubší vrstvě (0 – 100 cm) došlo také k plošnému zhoršení situace a nejhorší stav pozorujeme v oblasti střední Moravy, Slezska a také severozápadně od Prahy. Aktuální vývoj je nadále znepokojivý v kontextu uplynulých let, kdy byl půdní profil v některých oblastech pouze v jedné sezóně ze tří nasycen dostatečně.

Posilování dlouhodobějšího deficitu v hlubších vrstvách potvrzují i stavy podzemní vody dle zpráv kolegů z ČHMÚ. Situace v České republice co se týče vodnosti na tocích je aktuálně velmi rozmanitá, nicméně předchozímu týdnu průměrná vodnost většiny sledovaných toků poklesla. Nadnormální vodnost není evidována na žádném, ze sledovaných toků, naopak jsou často hlášeny stavy podnormální až suché. V celém profilu do 1m se k 30. 6. vyskytuje deficit zhruba na 98 % území ČR (oproti předchozímu týdnu pokles zhruba o 20 %), což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 10 % území je deficit nejméně 20 mm, na 78 % pak deficit od 20 do 60 mm a na 10 % území chybí mezi 60-100 mm oproti obvyklému stavu v tuto roční dobu.

Dopady na vegetaci: Po příznivé kondici vegetace v průběhu celého jara až do konce dubna, což bylo dáno nezvykle teplým počasím, jsme byli svědky výrazně horší kondice vegetace v květnu. To bylo dáno kombinací nižších teplot zvláště ve vyšších polohách, které zpomalily vývoj a celkového nedostatku vláhy v průběhu dubna. Tento fakt potvrzuje i aktuální vývoj fenologických fází (více např. www.fenofaze.cz). Srážky v průběhu května a návrat vyšších teplot vedl ke zlepšení stavu vegetace, která je aktuálně na většině území mírně v lepší kondici, než je obvyklé v tuto roční dobu. Oproti předcházejícímu týdnu došlo k mírnému zlepšení kondice vegetace zejména na Moravě. Naopak mezi-týdenní zhoršení situace můžeme pozorovat v západní části Čech. Je nadále otevřené, jaké budou finální dopady na vegetaci, protože při vhodném průběhu počasí (chladnější a srážkově bohatší) mohou být negativní dopady překonávány. Podle aktuální prognózy výnosů (www.vynosyplodin.cz) by mohlo dojít k propadu výnosů u pšenice ozimé a ječmene jarního a ovsa.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 23. 6. Zprávy 333 zpravodajů z 69 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu hlavně u obilovin, řepky a okopanin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou částí zpravodajů. Hlášeny jsou projevy sucha u zejména u ozimých obilovin, řepky, okopanin a ovocných stromů.

Největší dopady sucha jsou zpravodaji hodnoceny v okresech Louny, Most, Břeclav a Mělník. Prognózy výnosů podle stavu, jak jej vnímají agronomové, potvrzují i naše nezávislé odhady výnosů na webu www.vynosy-plodin.cz. V některých oblastech reportéři hlásí poléhání z důvodu silných bouřek, pokračují také hlášení o výskytu hraboše polního a vysokých teplotách. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území klesly vlhkosti půdy v povrchové vrstvě, v hlubších vrstvách vlhkosti spíše stagnovaly. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 36 % stanic, v 10 až 50 cm je na 21 % stanic a v 50-100 cm na 27 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 2 % stanic, 10-50 cm a 50-100 cm na 9 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách na severní Moravě, nižší především v nížinách na severozápadě a středu Čech, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (23. 6. – 29. 6. 2019) jsme byly pod vlivem horkého a suchého vzduchu. Během celého týdne prakticky nepršelo a objevilo se jen pár lokálních bouřek. Tedy na většině území republiky lze konstatovat, že nebyly naměřeny žádné úhrny. Teplota vzduchu se pohybovala ve dvou vlnách. První vrchol nastal ve středu, kdy prakticky na celém území republiky byly maxima nad hranicí 33°C a dokonce bylo naměřeno i více než 38°C. Ve čtvrtek pak prošla velice slabá studená fronta, ale proudění se obrátilo, takže došlo k ochlazení na maxima okolo 26°C. O víkendu pak teplota začala opět růst a vyvrcholila v neděli maximy nad 35°C. Minimální teploty byly dosti variabilní. Od tropických nocí, kdy minimum nespadne pod 20°C, tak i velmi chladné noci s teplotou mezi 6-12°C v sobotu. Vítr byl v minulém týdnu slabý, pouze v neděli a ve čtvrtek se trochu více rozfoukalo.

Situace ve střední Evropě: V podstatě na celém území střední Evropy došlo v mezi-týdenním porovnání k mírnému zlepšení půdní vláhy. Nejvýrazněji lze tuto pozitivní změnu pozorovat na území Maďarska a Rakouska. Výjimkou je pouze jihovýchodní část sledovaného území, kde naopak došlo k mírnému zhoršení a nejnižší hodnoty indexu pozorujeme na Jadranském pobřeží a také v severní Itálii.

Lepší než obvyklou kondicí vegetace nacházíme aktuálně na jihovýchodě území. Mezi oblasti, které vykazují výrazně horší kondici vegetace než je obvyklé, patří části Braniborska, východního Polska, severu Itálie a Švýcarska. Mezi-týdně se kondice vegetace zlepšila zejména ve středu domény (Česko část Maďarska, Rakousko i Slovinsko). Na druhé straně ke zhoršení oproti minulému týdnu došlo na severozápadě sledovaného území a severovýchodě Polska. Nicméně kondice vegetace ještě nezahrnuje dopady vysokých teplot z posledních 2 týdnů.

Předpověď a prognóza sucha: Tento týden (1.7. - 8. 7. 2019) budeme hlavně pod vlivem tlakové výše, což by mělo znamenat většinou slunečné a suché počasí. Nejvíce srážek by mělo spadnout dneska (pondělí 1. 7. 2019) a to z bouřek tvořících se na studené frontě. To bude znamenat výrazné prostorové rozdíly. Lokálně mohou být úhrny i přes 40 mm/týden, ale na většině území republiky spadne jen do 5-10 mm za týden anebo dokonce nebude pršet vůbec. Za průchodem pondělní fronty se nám ochladí na normální letní teploty. Tedy během dne čekáme maxima většinou okolo 25°C, v pátek se nám přechodně oteplí nad 30°C, ale o víkendu by se měly teploty opět vrátit zpět. Vzhledem k tomu, že se očekává prakticky období bez srážek, tak sucho se bude na našem území republiky zhoršovat a to jak v povrchové vrstvě, tak i v hlubších profilech. Hůře na tom bude oblast Čech, kde se čeká výjimečné až extrémní sucho na většině území. Na Moravě je aktuální situace podstatně lepší, proto zde i déle bude půda nasycena. To se bude měnit ke konci tohoto týdne a počátkem příštího, kdy se sucho začne významně rozšiřovat i zde. Pokud předpověď počasí se nezmění, tak za 10 dní očekáváme sníženou kapacitu půdní vláhy na celém území republiky a dokonce na 80 % půjde o výjimečné až extrémní sucho. Střednědobý výhled se nám zatím podle modelů celkem dost liší. Na příští týden model GFS předpokládá podprůměrné teploty, tak naopak ECMWF predikuje průměrné či lehce nadprůměrné hodnoty. Ve srážkách se shodují spíše v sušším období. Následující období by mělo být na srážky chudé, což bude znamenat, že se nám krajina bude dále vysušovat. Výhled na dalších 10 dní není vůbec pozitivní, jelikož čekáme sucho na celém území republiky a výjimečné až extrémní na 80 %.

Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v první týdnu výrazně nad obvyklými hodnotami zatímco ve druhé polovině měsíce naopak blízké průměru. Srážkově by ČR mělo v následujících dvou týdnech spíše pod normálem a následovat by měly srážkově normální týdny. Do konce července je cca 10% pravděpodobnost na dosažení normálního nebo vyššího než normálního nasycení půdního profilu na většině území nejprodukčnějších regionů (tj. řepařské a kukuřičné oblasti) snad jen s výjimkou jihovýchodu jižní Moravy. Deficit ve velké části Moravy, severu Slezska a v oblasti mezi severozápadem Pražské aglomerace a Poohřím a také v některých regionech jižních Čech přetrvá s velkou pravděpodobností do konce srpna. Do konce druhé poloviny září pak je jen přibližně 20-30% naděje na normální či lepší než normální nasycení půdy v již jmenovaných regionech. Je zřejmé, že aktuální úroveň nasycení půdy, při normálním průběhu srážek nepostačí v řadě regionů, zvláště těch výše jmenovaných, pro hladký průběh vegetace a při normálním průběhu srážek mohou v současné době suché oblasti vykazovat nižší než obvyklé nasycení ještě v říjnu ale zde je hodnota prognózy jen orientační.
Existující deficit vláhy v hlubší vrstvě tak nadále bude zasahovat výraznou část území zvláště na Moravě a v Poohří i podél toku Labe. Naopak na jihu Čech a na Vysočině a lokálně v řadě dalších míst (Dlouhodobá předpověď – mapa prognózy na 2 měsícehttps://www.intersucho.cz/cz/predpoved/?prognosisid=4, mapa prognózy na 6 měsícůhttps://www.intersucho.cz/cz/predpoved/?prognosisid=5) je situace relativně dobrá, jak naznačují mapy.


Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961-2015. 

 

30. červen 2019

stáhnout zavřít
30. červen 2019