5. červenec 2015

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Uplynulý týden přinesl díky vyšším teplotám na většině území a pouze lokálním srážkám zhoršení situace, kterou zachycuje základní mapa. Oproti předchozímu týdnu se s nedostatkem vláhy setkáváme ve velké části Moravy a řadě regionů Čech, především na rozhraní krajů Středočeského, Královéhradeckého a Pardubického. Za pozornost stojí i poměrně neutěšená situace ve východní polovině kraje Vysočina. Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem snížilo na většině území a týká se i oblastí, kde sucho v první části sezóny ohrožovalo produkční úroveň (např. okres Louny, Rakovník aj.).

 
 
Sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě půdy (0-40 cm) bylo v neděli 5.7. zasaženo téměř 9/10 území (což je téměř trojnásobek oproti minulému týdnu, kdy tato plocha činila cca ⅓ území). Nedostatečnou dostupností vláhy v této vrstvě je ohroženo více než 40 % území. Přibližně 6% území ČR je v povrchové vrstvě nasyceno na 70 % a více (oproti cca 2/5 v předchozím týdnu). V hlubší vrstvě půdy (40-100 cm) bylo překročeno 70% nasycení jen na necelé 1/2 území, a nedostatek vláhy se objevuje již na více než 1/3 území. Pod bodem snížené dostupnosti v celém půdním profilu (0-100 cm) je téměř 6/10 území (oproti ¼ v minulém týdnu). Profily se zásobou menší než 30 % pro rostliny dostupné vláhy (a tedy bezprostředně ohrožené stresem suchem) se na našem území vyskytují na přibližně 12 % území. Míra nasycení půdního profilu se v uplynulém týdnu zhoršila na většině území.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, tedy porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010, zaznamenali jsme zřejmé odchylky půdní vlhkosti zejména na východě ČR. Situace se v porovnání s minulým týdnem zhoršila, hodnotíme-li ČR jako celek. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, má 83% území jak v povrchové vrstvě (oproti 15% předminulý týden), tak obdobně i v celém profilu. Výrazná anomálie se nyní vyskytuje na území všech moravských krajů, také v regionech krajů Středočeského, Pardubického a Královéhradeckého, ale i Jihočeského a kraje Vysočina jako důsledek výrazného deficitu vláhy v předešlých měsících a nepříznivého průběhu počasí v posledních dnech. Rozsah území s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, se celkově výrazně zvýšil - na 63% v celém profilu a 45% v povrchové vrstvě. Na 21% plochy ČR se projevily anomálie o intenzitě S4 i S5.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území výrazně poklesla vlhkost půdy pod travnatým porostem v povrchové vrstvě půdy. Ve vrstvě 0-10 cm je na 37 % stanic registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 27 % stanic a v 50-100 cm na 24 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) není v 0-10 cm na žádné stanici, v 10-50 cm na 7 % a v 50-100 cm u 11 % stanic. Nejnižší vlhkosti půdy se vyskytují ve vrstvě 0 až 50 cm především na jižní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
 
Vegetace - Po období relativně dobré kondice ještě v první polovině května se naše území nachází spíše v podprůměrné kategorii. Došlo ke zhoršení kondice vegetace oproti jiným letům v oblastech postižených nedostatkem vláhy (např. jižní Morava, východ Českomoravské vysočiny). Řada indicií naznačuje existující poškození porostů suchem v některých regionech (Vysočina, jižní Morava, východní Čechy a části Slezska), které byly postiženy nedostatkem vláhy v průběhu této sezóny.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci se k 30.6. většině aktivních respondentů jevily stále jako výrazné, ale oproti předchozím týdnům nedošlo k výraznému zhoršení situace. Ve většině ze 16 hodnocených okresů je očekáván negativní dopad na výnos, zejména v okresech krajů Ústeckého, Středočeského a Jihomoravského, zvláště pak Louny a Znojmo. V těchto okresech byly také v minulých 8 týdnech hlášeny výskyty výraznějšího poškození porostů nedostatkem vláhy. Ačkoliv došlo ke zlepšení půdní vlhkosti, vodní bilance od počátku sezóny zůstává negativní. V tomto směru za pozornost stojí zvláště jih Jihomoravského kraje. Aktuální mapa zahrnující odpovědi z tohoto týdne bude zpracována v průběhu středy a čtvrtka.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
Počátek uplynulého týdne byl ještě pod vlivem přechodu frontální oblačnosti, ale postupně se začala prosazovat tlaková výše a příliv tropického vzduchu od jihozápadu. Do úterý 30.6.2015 včetně se ještě objevovaly na našem území převážně lokální srážky, od středy 1.7.2015 na našem území nepršelo a až v neděli 5.7.2015 se začaly vyskytovat intenzivní bouřky, a to hlavně v oblasti západních Čech. V souhrnu za minulý týden na většině území České republiky bylo zaznamenáno málo srážek. Nejvíce jich spadlo na střední Moravě, a to do 20 mm/týden (díky neděli 28.6.2015). V minulém týdnu byl výrazný nárůst teplot vzduchu. Průměrná teplota stoupla během týdne zhruba o 10°C a maxima dokonce o 15°C. V neděli 28.6.2015 se maximální teploty vzduchu vyšplhaly převážně k 20°C. Od pátku 3.7.2015 už většina území České republiky zažila tropický den (maximální teplota je vyšší nebo rovna 30°C), a v neděli 5.7.2015 byly naměřeny teploty vyšší než 38°C. Minimální teploty vzduchu v minulém týdnu se většinou pohybovaly mezi 10-15°C. O víkendu 4-5.7.2015 se vyskytovala na řadě míst tropická noc, což znamená, že minimální teplota vzduchu neklesla pod 20°C. Vítr v minulém týdnu byl velmi mírný. Výjimku tvořila neděle 28.6.2015, kdy hlavně na Vysočině byly zaznamenány vyšší průměrné rychlosti větru.
 
 

5. červenec 2015

stáhnout zavřít
5. červenec 2015