6. březen 2016

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

V týdnu od 28.2. do 6.3. došlo k znovu ke zlepšení situace, a díky pokračujícím srážkám zejména na západě území je situace ve svrchních 100 cm půdy ve většině regionů mimo ohrožení suchem. Na severovýchodě území nadále přetrvává lokální nedostatek vláhy, a zvláště v hlubší vrstvě je zásobení půdního profilu horší až výrazně horší, než je pro tuto část roku pro ČR obvyklé. S ohledem na malou zásobu vody poutanou ve sněhu (zejména na východě území a v nižších polohách) existuje i přes aktuální zlepšení stavu riziko sucha zejména ve vztahu k procesu doplňování podzemních vod a vláhy hlubších vrstev půdního profilu.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem ve většině regionů opět zvýšilo, a to již čtvrtý týden v řadě. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Snížená dostupnost vláhy se 6.3. prakticky nevyskytovala. Extrémní nedostatek vláhy nenastává a více než 98% území ČR je v této vrstvě nasyceno dostatečně. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): 70% nasycení bylo překročeno na 95% území, zatímco nedostatek vláhy přetrvává na 0,2% území. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na více než 95% území. Nenajdeme prakticky lokality se stresem suchem nebo s obsahem půdní vláhy pod bodem snížené dostupnosti. Nedostatek vláhy zůstává problémem prakticky již jen v něterých enklávách na severu Moravy a bude pravděpodobně v nejbližších týdnech přetrvávat.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu také zlepšila. Přesto nepříznivá situace přetrvává v kraji Moravskoslezském a Olomouckém (nikoliv však v povrchové vrstvě) a již jen ve velmi omezeném rozsahu na severu Zlínského a Jihomoravského kraje. V hlubší vrstvě stále přetrvává sucho i v některých izolovaných enklávách, nicméně se v současné době nerozšiřuje. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, v povrchové vrstvě najdeme na méně než 1% území. V celém profilu přetrvává negativní stav na méně než 7% území. Zřetelná anomálie stále zasahuje hlubší část profilu (necelých 15% území). Rozsah území s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývá 3% plochy ČR v rámci celého půdního profilu, zatímco v povrchové vrstvě se takto výrazné anomálie prakticky nevyskytují. Anomálie o intenzitě S4 i S5 (tj. 50, resp. 100 leté sucho), vztaženo k danému týdnu, se projevily na méně než 0,3% území ČR.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území ČR došlo ke zvýšení vlhkosti půdy ve vrstvě 0-20 cm oproti minulému týdnu. Vlhkost půdy ve vrstvě 0-50 cm se nadále pohybuje nejčastěji nad 80 % VVK, v hlubších vrstvách nejčastěji nad 65 % VVK. Ve vrstvě 0-20 cm není na žádné stanici registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 20-50 se vyskytuje na 2 % a v 50-100 cm na 12 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) se vyskytuje na 29 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 21 % a v 50-100 cm na 22 % stanic. Nejnižší vlhkosti půdy se vyskytují především v Moravskoslezském kraji, což koresponduje s našimi odhady.
 
Vegetace - Dostupné informace o vývoji relativní kodice vegetace jsou zachyceny v archívu (zde) s poslední mapou ke dni 04.10. (zde). Protože v tuto část sezóny se citlivost používaných vegetačních indexů k detekci sucha snížila v důsledku končící vegetační sezóny, bylo sledování kondice vegetace ukončeno do počátku vegetační sezóny roku 2016.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci v tuto část roku posuzujeme pouze s ohledem na ozimy, případně trvalé kultury. Z reakcí odborné praxe je zjevné, že odhady dopadů sucha i aktuálního zásobení půdního profilu poměrně dobře korespondují s mapovými podklady. Ve většině hodnocených okresů je období od podzimu hodnoceno jako vláhově normální až suché, nicméně poslední odpovědi zachycují již zlepšení z posledních týdnů. Z pohledu aktuální vlhkosti v povrchové vrstvě převládá vlhká až velmi vlhká půda.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
V uplynulém týdnu (28.2-5.3.2016) jsme byli hlavně pod vlivem přechodu frontálních systémů a tlakové níže. To celkově přineslo relativně více srážek. Nejdeštivější dny byly pondělí a středa. V pondělí (29.2.2016) napršelo na většině území více než 10 mm srážek, v jižních a středních Čechách dokonce více než 20 mm. Ve středu byla republika srážkově rozdělena. Na Moravě prakticky nepršelo a srážky se soustředily do Čech. Nejvíce jich spadlo na Vysočině a ve východních Čechách, kde úhrny dosahovaly kolem 10 mm. Celkově za uplynulý týden byly srážky relativně rovnoměrně rozmístěny na celém území ČR a hodnoty se pohybovaly kolem 20 mm/týden. V pondělí většina srážek v Čechách měla sněhový charakter. V Praze napadlo dokonce i kolem 15 cm nového sněhu. V úterý se sníh přesunul spíše na severní Moravu, kde ve středních polohách připadlo 10 cm nového sněhu. V další dny sněžilo spíše jen od středních poloh a pouze malé množství. Sníh pak během celého týdne spíše odtával a nyní zůstává hlavně v horských oblastech. Maximální teploty vzduchu se většinou v minulém týdnu udržovaly kolem 5°C. K ochlazení došlo přechodně v úterý, kdy maxima byla jen lehce nad bodem mrazu. Naopak v sobotu 5.3.2016 se na Moravě maxima dostávala i nad hranici 10°C. Minimální teploty se udržovaly po celý týden kolem bodu mrazu. Vítr byl po většinu týdne slabší. V sobotu 5.3.2016 byla výrazně silnější větrná epizoda na Moravě díky jižnímu a jihovýchodnímu větru.