6. duben 2014

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Průběh počasí v uplynulých 7 dnech vedl k dalšímu poklesu zásob půdní vláhy na celém území s tím, že sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě je nyní postižena většina Moravy a Slezska, a také jižní, západní a severozápadní část Čech. Absence srážek s poměrně vysokými teplotami a nástupem vegetace postupně čerpající vodu z půdy způsobily, že v uplynulém týdnu došlo k zásadnímu snížení relativního nasycení půdy

 
     Povrchová vrstva (0-40 cm) je v současné době na 70% a více nasycena na méně než ⅕ území, zatímco 41.5% území vykazuje sníženou dostupnost vláhy. To je dramatický nárůst oproti 17.5% v minulém týdnu. Půdní profil jako celek (do hloubky 100 cm) je alespoň ze 70% kapacity sice nasycen na 68% území, ale oproti minulému období se i tento ukazatel zhoršil. V Jihomoravském kraji přetrvává nepříznivá situace na Břeclavsku a Znojemsku. Na přibližně 150 km2 území ČR je v půdě méně než 30% z celkového množství pro rostliny dostupné vláhy (a v povrchové vrstvě je takto postiženo cca 860 km2 převážně zemědělské půdy.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha je více než 33.8% území zasaženo počínajícím nebo mírným suchem. Plocha zasažená počínajícím nebo mírným suchem se oproti minulému týdnu zvýšila přibližně třetinu. Došlo ale k podstatnému zvýšení plochy postižených výrazným suchem (S3-S5), které v neděli zasahovalo 17,8% území. To představuje dosti dramatickou změnu oproti situaci před týdnem resp. 14 dny (7,1% a 10,2%) a odráží propad srážkové činnosti a nadprůměrný teplotní průběh spolu s vysokými hodnotami slunečního záření. V povrchové vrstvě (0-40 cm) je pak situace ještě horší s více než 23% území zasaženého výrazným až extrémním suchem a pouze necelých 28% území s normálním obsahem půdní vláhy. Hlavní jádro postižených území zůstává na Břeclavsku a v západní části Jihomoravského kraje a nově na severu Zlínského a jihu Moravskoslezského kraje. V Čechách je nejvíce postižena oblast na horním toku Vltavy (včetně okolí Lipna) a většina Plzeňského a Karlovarského kraje.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu došlo k výraznému poklesu půdní vlhkosti oproti stavu k minulému týdnu. Například v profilu 0-50 cm registruje ČHMÚ vlhkost půdy nad 70 % VVK již pouze na 26 % stanic a 41 % stanic má sníženou zásobu půdní vláhy (tj. relativní nasycení < 0.5). Na 16 % stanic klesla půdní vlhkost pod 30 % VVK, což naprosto koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě. Měřené hodnoty půdní vlhkosti ukazují také na začátek poklesu zásob půdní vláhy v profilu 50-100 cm. Na několika stanicích již klesla půdní vlhkost pod 30 % VVK (opět koresponduje s modelovými údaji).
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled:
V uplynulém týdnu (30.3.-5.4.) nespadly na většině území žádné srážky, od 3.4. se sice na některých místech vyskytly úhrny v řádech milimetrů (výjimečně i více), ale jednalo se pouze o menší území. 5.4. bylo zataženo, 31.3. a 6.4. polojasno, v ostatní dny na většině území jasno nebo skoro jasno. Maximální teploty dosahovaly začátkem týdne na většině území 15°C, koncem týdne to bylo již 20°C, o víkendů klesly opět k 15°C. Minimální teploty postupně rostly od hodnot těsně nad nulou do hodnot nad 5 °C (na většině území). Rychlosti větru byly nízké (do 2m/s).
 
V následujícím týdnu by ke zlepšení situace měly přispět srážky očekávané na konec tohoto týdne. Přestože dlouhodobá předpověď předpokládá v měsíci dubnu spíše nadprůměrný průběh teplot, je výhled výrazně příznivější než předchozí týden díky předpovědi nadprůměrných srážek. Pokud jde o srážky, jsou očekávány normální až nadprůměrné úhrny srážek zejména v týdnu od 21. do 27.4. Z pohledu dalšího vývoje půdní vlhkosti je tedy prognóza relativně příznivá a očekáváme spíše stabilizaci až zlepšení stavu hodnot půdní vlhkosti.
 

6. duben 2014

stáhnout zavřít
6. duben 2014