6. leden 2019

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (30. 12. 2018 – 5. 1. 2019) se k nám vrátilo zimní počasí, kdy k nám začal pronikat chladný vzduch od severu. Po většinu týdne byla obloha zatažena a objevovaly se srážky. Byly zaznamenány prakticky každý den, ale jejich prostorový výskyt byl velmi různý. Nejvíce jich spadlo na horách a také na Vysočině. Zde jsou úhrny většinou okolo 30 mm/týden, na horách i přes 70 mm/týden. Naopak ve zbytku republiky a většinou v nižších polohách, spadlo nejčastěji mezi 5-10 mm/týden. Od čtvrtka byly srážky sněhového charakteru. K dnešnímu dni s výjimkou Polabí a jižní Moravy leží všude aspoň velmi malá vrstva sněhu. Ze středních poloh je nejvyšší sněhová pokrývka na Vysočině. V Krkonoších je dokonce více než 150 cm sněhu.
Jak ukazují mapové podklady přes výrazné zlepšení i v prvním týdnu roku 2019 pokračuje epizoda sucha. Je však zřejmé, že se deficit zásob půdní vláhy již měsíc po sobě snižuje. V krátkodobém výhledu očekáváme zlepšení nasycení vrstvy půdy do 1 metru, nicméně v nížinách stále zůstáváme hluboko pod hodnotami, které by zaručovali dosycování vrstev podzemních vod.
V následujícím období bude nad republikou typické zimní počasí. Srážek by mělo být v tomto týdnu větší množství a to i ve formě sněhu, takže čekáme zvyšování nasycení půdní vlhkosti.

Aktuální intenzita sucha: Intenzita sucha v povrchové vrstvě (0-40 cm) se na většině území České republiky i v minulém týdnu opět zlepšila. Sucho v povrchové vrstvě však nadále zůstává na Moravě, ve Slezsku a poté v menších enklávách na severu Čech.
Intenzita sucha v hlubší vrstvě (40-100 cm) zůstává i nadále velmi vysoká. Sucho se v této vrstvě snižuje velmi pomalu a to pouze nepatrně. Nejvyšší kategorie, extrémní sucho, zůstává i nadále v oblasti povodí Labe a také na jihovýchodní Moravě.

V minulém týdnu došlo ke snížení sucha, ale i nadále je sucho pozorováno zhruba na 37 % území.
Na 5 % území můžeme charakterizovat sucho jako extrémní či výjimečné, což je stejný údaj oproti předchozímu týdnu.
I nadále platí, že se jedná o znepokojivý údaj v kontextu dosavadního průběhu roku i s ohledem na fakt, že podzim a zima patří dlouhodobě mezi období, která jsou na srážky spíše chudší.

Deficit: V hlubší vrstvě deficit půdní vláhy i nadále zasahuje prakticky celé území. Na druhou stranu v minulém týdnu došlo ke snížení deficitu především v povrchové vrstvě a celkově je situace nejlepší od loňského jara. Platí, že aktuální vývoj je nadále znepokojivý v kontextu uplynulých let, kdy byl půdní profil v některých oblastech pouze v jedné sezóně ze tří nasycen dostatečně. Ostatně to napovídají i mapy kumulovaného stresu. To posiluje dlouhodobější deficit v hlubších vrstvách a potvrzují to stavy podzemní vody v mělkých dle zpráv kolegů z ČHMÚ. Na většině toků je sledována normální vodnost. Nadnormální vodnost je sledována na tocích v Jihočeském kraji a na některých tocích v severních Čechách stékající z hor. Sucho a extrémní sucho je sledováno na tocích v jižní části Jihomoravského kraje, kde panuje již několik měsíců.
V celém profilu do 1 m se k 6.1. vyskytuje deficit na více než 55 % území ČR. Na 38 % území je deficit nejméně 20 mm, na 17 % pak deficit nejméně 15 mm a na 3 % území chybí mezi 60-100 mm oproti obvyklému stavu v tuto roční dobu.

Dopady na zemědělství: Zprávy 182 zpravodajů z 60 okresů, které postihují 550 katastrů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu brambor a cukrovky, ale týká se i letošních osevů ozimů a zejména řepky. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou většinou zpravodajů, přičemž výrazná většina z nich signalizuje extrémní sucho a opět o něco výrazněji v Čechách. Dopady na výnosy jařin, ale i řepky, okopanin a kukuřice jsou hlášeny téměř ve všech sledovaných okresech. Ve velké míře jsou hlášeny projevy sucha u ovocných stromů a vinné révy. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená na webu Intersucha viz níže.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území Čech pokračoval mírný vzestup vlhkosti půdy v celé vrstvě 0-100 cm. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 3 % stanic, v 10 až 50 cm je na 15 % stanic a v 50-100 cm na 32 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 33 % stanic, 10-50 cm a 50-100 cm na 9 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách na východní Moravě a na jihu a východě Čech, nižší především v nížinách v severních Čechách a na jižní a střední Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (30. 12. 2018 – 5. 1. 2019) se k nám vrátilo zimní počasí, kdy k nám začal pronikat chladný vzduch od severu. Po většinu týdne byla obloha zatažena a objevovaly se srážky. Byly zaznamenány prakticky každý den, ale jejich prostorový výskyt byl velmi různý. Nejvíce jich spadlo na horách a také na Vysočině. Zde jsou úhrny většinou okolo 30 mm/týden, na horách i přes 70 mm/týden. Naopak ve zbytku republiky a většinou v nižších polohách, spadlo nejčastěji mezi 5-10 mm/týden. Od čtvrtka byly srážky sněhového charakteru. K dnešnímu dni s výjimkou Polabí a jižní Moravy leží všude aspoň velmi malá vrstva sněhu. Ze středních poloh je nejvyšší sněhová pokrývka na Vysočině. V Krkonoších je dokonce více než 150 cm sněhu. V první polovině týdne byly teploty ještě výrazně nad bodem mrazu a pohybovaly se mezi 5-7 °C. Ve čtvrtek se nám citelně ochladilo a maxima spadly pod 0 °C. Pouze v sobotu se pak přechodně oteplilo. Teploty v noci a ráno klesaly zpočátku jen k bodu mrazu, ale ve středu se začaly propadat a v pátek byly na většině území i pod -5 °C. V minulém týdnu bylo celkově i větrnější počasí s průměrnými denními rychlostmi okolo 3-5 m/s.

Situace ve střední Evropě: Z pohledu celkového nasycení došlo na severu a severovýchodě sledovaného území k mírnému zlepšení. Situace se zlepšila i v jihovýchodní části sledovaného území. Aktuálně se vyskytující sněhová pokrývka zhoršuje v některých oblastech vypovídací schopnost mikrovlnného radaru

Předpověď a prognóza sucha: Tento týden (7-14. 1. 2019) bude hlavně pod vlivem tlakové níže a s ní spjatých frontálních systémů. Díky tomu by nás mělo čekat dost srážkově bohaté období. To bude od středních poloh většinou sněhové, v nižších polohách smíšené nebo dešťové. Ke konci týdne začnou převládat spíše dešťové srážky. Do konce týdne by mělo spadnout nejčastěji mezi 25-50 mm srážek za týden. Na jižní a střední Moravě by to mělo být ale méně. Sníh se udrží hlavně ve středních polohách Českomoravské vrchoviny a také na horách. I přesto, že v nížinách se také sníh objeví, tak by měl zároveň roztávat. Teploty vzduchu se ve svých maximech budou nejčastěji pohybovat lehce nad bodem mrazu, v noci budou klesat k od -2 do -5 °C. Díky výraznějším srážkám čekáme, že se rozsah sucha na našem území bude dále zmenšovat. V povrchové vrstvě bude pozorováno sucho jen v některých katastrech střední Moravy. V hlubších vrstvách se rozsah oproti současnému stavu tak zlepší. Celkově tedy nejhorší situace bude zůstávat na střední Moravě a ve východních Čechách.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble (do 23. ledna) se předpokládá tendence k podprůměrným teplotám vzduchu. Ty se přechodně srovnají začátkem příštího týdne, kdy se oteplí, ale poté se opět očekává postupné ochlazení. Předpověď je celkem stabilní pro teploty do 15. ledna, poté stoupá výrazně její nejistota. Srážkově bude bohatší první polovina ledna, poté se množství srážek má snižovat.
Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v příštích 4 týdnech průměrné. Srážky jsou očekávány v prvních dvou týdnech nadprůměrné a následně průměrné. Lze tedy očekávat, že se rýsuje možnost znatelného zlepšení situace ve svrchní vrstvě půdy, nicméně nebude nejspíše postačovat na zlepšení situace v nížinách.
Existující deficit vláhy v hlubší vrstvě nadále zasahuje téměř na celém území s výjimkou většiny Jihočeského kraje a Vysočiny, jihu Středočeského kraje a východu Moravskoslezského kraje. Tyto čtyři oblasti spolu s pohraničními horami vykazují relativně příznivou prognózu. V případě severních, středních a východních Čech, většiny Moravy a většiny Moravskoslezského kraje a částí krajů Plzeňského se setkáváme s negativní prognózou až do počátku března 2019.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno p ro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 8 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961-2015.

6. leden 2019

stáhnout zavřít
6. leden 2019