6. prosinec 2015

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

V týdnu od 29.11. do 6.12. se situace oproti předchozímu týdnu na většině území opět mírně zlepšila, nicméně zůstává neuspokojivá v oblasti střední a severní Moravy a ve Slezsku. Povrchová vrstva je v současné době, zvláště ve srovnání s letními měsíci, podstatně lépe zásobena na většině území, avšak nedostatek vláhy v hlubší vrstvě přetrvává v některých regionech a izolovaných enklávách.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem ve většině regionů dále mírně zlepšilo a je na většině území v normálních hodnotách pro tuto část roku. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Sníženou dostupností vláhy bylo v neděli 6.12. zasaženo méně než 1% území. Situace extrémního nedostatku vláhy v této vrstvě na území ČR až na vyjímky nenastává a více než 9/10 území je v této vrstvě nasyceno dostatečně (přibližně stejně jako minulý týden). Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): 70% nasycení bylo překročeno na více než ¾ území, zatímco nedostatek vláhy přetrvává na 1/10 území. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na téměř 9/10 území, což je opět víc než v minulému týdnu. Pod bodem snížené dostupnosti zůstává méně než 3%. Profily se zásobou menší než 30 % pro rostliny dostupné vláhy (a tedy bezprostředně ohrožené stresem suchem) se na našem území nevyskytují. Pokračuje znatelné zlepšení situace oproti vrcholu sucha v této sezóně, nicméně nedostatek vláhy zůstává na části území problémem hlubší vrstvy.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu nezměnila. Nejhorší situace panuje v kraji Moravskoslezském a Olomouckém a na severu Zlínského a Jihomoravského kraje. V hlubší vrstvě přetrvává sucho i v některých enklávách v jižních, západních, středních a východních Čechách. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, v povrchové vrstvě najdeme na 7% území. V celém profilu přetrvává negativní stav na více než 15% území (oproti 23% v minulém týdnu). Výrazná anomálie zasahuje zejména hlubší část profilu (na více než ⅕ území). Bez výskytu sucha se v současné době jeví být kraje Karlovarský, Ústecký a Vysočina. Rozsah území s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývá 11% plochy ČR v rámci celého půdního profilu, zatímco v povrchové vrstvě jsou takto postiženy 2% území. Anomálie o intenzitě S4 i S5 (tj. 50, resp. 100 leté sucho), vztaženo k danému týdnu, se projevily na cca 5% území ČR.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu se vlhkost půdy na většině území výrazně nezměnila oproti minulému týdnu. Vlhkost půdy ve vrstvě 0-10 cm se pohybuje nejčastěji nad 70 % VVK, v hlubších vrstvách nejčastěji nad 50 % VVK. Ve vrstvě 0-10 cm není na žádné stanici registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 13 % stanic a v 50-100 cm na 18 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) se vyskytuje na 25 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, 16 % ve vrstvě 10-50 cm a na 9 % ve vrstvě 50-100 cm. Nejnižší vlhkosti půdy se vyskytují především v Olomouckém a Moravskoslezském kraji, což koresponduje s našimi odhady.
 
Vegetace - Dostupné informace o vývoji relativní kodice vegetace jsou zachyceny v archívu (zde) s poslední mapou ke dni 04.10. (zde). Protože v tuto část sezóny se citlivost používaných vegetačních indexů k detekci sucha snížila v důsledku končící vegetační sezóny, bylo sledování kondice vegetace ukončeno do počátku vegetační sezóny roku 2016.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci na zemědělskou produkci na zemědělskou produkci jsou vnímány jako významné zejména u cukrové řepy a u porostů ozimých plodin (případně meziplodin), kterým nicméně napomáhá zlepšení vláhové bilance. Celkový průběh počasí zlepšil vlhkostní situaci alespoň v povrchové vrstvě, přesto v některých oblastech (zejména ve východní části ČR) panuje citelný nedostatek vláhy. Ve většině hodnocených okresů se dopady sucha projevily nebo projevují negativně a jsou hlášeny problémy se zapojováním porostů obilnin a řepky, přetrvávají problémy u ovocných stromů, ale také problémy s obděláváním půdy zejména na severovýchodě ČR. Nicméně v porovnání s předchozími týdny je situace opět příznivější. Senzorické posouzení půdní vlhkosti v povrchové vrstvě potvrzuje výrazné zlepšení stavu v této vrstvě s lokálními výjimkami. Z pohledu celé sezóny hodnotí většina lokalit sezónu jako velmi až extrémně suchou.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
V uplynulém týdnu bylo na území České republiky deštivo hlavně v jeho počátku. Nejdeštivějším dnem bylo pondělí 30.11.2015. Nejvíce srážek spadlo v horských oblastech a na Vysočině. Na Šumavě byly zaznamenány srážkové úhrny i přes 70 mm. Dalším deštivým dnem byla neděle 29.11.2015, kdy pršelo hlavně v severní polovině Čech a v horských oblastech. Naopak většina území Moravy byla bez srážek. V úterý 1.12.2015 pršelo vesměs výhradně na území jižních a západních Čech. Celkově uplynulý týden lze rozdělit na srážkově bohatší Čechy a chudší Moravu. Nejvíce srážek spadlo ve vrcholových partiích Šumavy, a to i přes 100 mm/týden. Velmi vysoké úhrny byly i v Krkonoších (70-100 mm/týden) a v západní polovině Vysočiny (30-50 mm/týden). Naopak až na lokální výjimky byly úhrny na Moravě do 5 mm/týden. Teplotně byl minulý týden vyrovnaný s výjimkou neděle 29.11.2015 a čtvrtka 4.12.2015, které byly chladnější. Maxima se minulý týden pohybovala většinou kolem 8-12°C. Minimální teploty vzduchu byly dosti rozkolísané a záleželo na množství nízké oblačnosti na daném místě. Minima se tedy pohybovala nejčastěji v rozmezí od -1 do +5 °C. Větrnější počasí nás doprovázelo hlavně v první polovině týdne (neděle-středa), kdy jsme zaznamenali hlavně vysoké nárazy rychlosti větru. V druhé polovině týdne se vítr spíše uklidnil.