7. březen 2021

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (28.2. – 6.3.2021) jsme byli pod vlivem tlakové výše, kterou narušil přechod studené fronty během čtvrtečního a pátečního dne. Většina srážek je také vázána právě na zmíněnou frontu. Celkově nám napršelo nejčastěji do 13 mm za týden. Nejtepleji bylo v úterý až ve středu, kdy v průměru se dostávaly teploty nad hranici 10 °C, lokálně i nad 15 °C. S příchodem studené fronty se na víkend ochladilo, kdy denní maxima spadly k hranici 5 °C.
V dalších 10 dnech čekáme teplotně průměrné počasí. Mrazy by se neměly často vyskytovat s výjimkou počátku tohoto týdne, poté se většinou v noci budou teploty pohybovat okolo 0-5 °C.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se vyskytuje velmi ojediněle v pohraničních horách. Počínající sucho sledujeme v Krkonoších, Orlických horách, Jeseníkách, Beskydech a v Krušných horách. Počínající až výrazné sucho je sledováno na Šumavě. Na zbytku území není sledováno riziko sucha.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se téměř shoduje s lokalitami jako v povrchové vrstvě. Intenzivnější stupně sucha jsou sledovány v Krkonoších.
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje do 6 % území (půdní profil 0–100 cm). Predikce pravděpodobnosti dosycení půdního profilu na příští dva měsíce je k dispozici na mapě dlouhodobé předpovědi na dva měsíce.

Deficit: DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY se v minulém týdnu v podstatě nezměnil. V povrchové vrstvě (0–40 cm) převažuje i nadále stav neutrální až lepší. Na jižní Moravě a v okolí je stav lepší než je pro tuto dobu obvyklé.
Deficit v hlubší vrstvě (40–100 cm) se minulý týden také v podstatě nezměnil. Kladná odchylka je sledována na jižní Moravě a ve středních Čechách.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ převažuje na většině území nadnormální až normální vodnost vodnost. V jihozápadních Čechách převažuje však normální vodnost.
V celém profilu do 1 m se k 07. 03. vyskytuje deficit zhruba na 5 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 15 % území je kladná odchylka o více jak 20 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem mírně změnilo prostorově.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Na většině území převažuje stav mezi 70–100 % relativního nasycení.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány na většině území. Nižší stav je sledován v severozápadních Čechách a v Podyjí.

Kondice vegetace: RELATIVNÍ KONDICE VEGETACE je na počátku vegetační sezóny na většině území v lepším stavu než je pro tuto dobu obvyklé. Na území se nyní vyskytuje zhruba o 5–25 % více biomasy. Velmi dobrý stav kondice je sledován na Šumavě. Oblast východně od Prahy, severně od Českých Budějovic, Poodří a v okolí vodního toku Jihlava je nyní stav mírně horší.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 28. 02. Zprávy 208 zpravodajů z 65 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u všech sledovaných skupin plodin.
Jeden okres čeká ztráty mezi 30-40 %, tři okresy hlásí ztráty mezi 10–30 % a pět okresů čeká ztráty na výnosech do 10 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (74 % hlášení) až stav „velmi vlhko“ (19 % hlášení). Povrchová vrstva je vnímána převážně jako vlhká (cca 49 % hlášení) až velmi vlhká (34 % hlášení).
Na polích je v současné době setrvalý stav a půda je nasycená z roztátého sněhu. Stav plodin odpovídá vegetační části roku. Projevy sucha až na výjimky nejsou hlášeny. Respondenti hlásí, že na mnoha místech je výchozí stav do nové sezony velmi dobrý a takový tu už několik let nebyl.

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 28. 02. V tachovském okrese jsou sledovány počínající projevy sucha, v dalších sedmi hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny.

Situace ve střední Evropě: Nejnižší hodnoty indexu pozorujeme i nadále na pobřeží Jaderského moře, v Itálii a v jižní Francii. Aktuálně se vyskytující sněhová pokrývka zhoršuje v některých oblastech vypovídací schopnost mikrovlnného radaru.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území nadále převládá vyšší vlhkost půdy v orniční vrstvě ve vyšších polohách, sucho registrujeme pouze lokálně v severozápadních a západních Čechách v hloubkách 30 až 100 cm. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se nevyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na žádné stanici, v 10 až 50 cm je na 9 % stanic a v 50-100 cm na 10 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 39 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 30 % stanic a v 50-100 cm na 24 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především na Vysočině a ve vyšších polohách, nižší především v nížinách v severozápadních a západních Čechách a na jihu Moravy, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (28.2. – 6.3.2021) jsme byli pod vlivem tlakové výše, kterou narušil přechod studené fronty během čtvrtečního a pátečního dne. Většina srážek je také vázána právě na zmíněnou frontu. Celkově nám napršelo nejčastěji do 13 mm za týden. Nejtepleji bylo v úterý až ve středu, kdy v průměru se dostávaly teploty nad hranici 10 °C, lokálně i nad 15 °C. S příchodem studené fronty se na víkend ochladilo, kdy denní maxima spadly k hranici 5°C. Noční teploty byly nejčastěji do -3 °C. O víkendu pak klesly i pod -5 °C. Vítr byl většinou slabý, pouze v pátek stoupl k průměrným denním hodnotám okolo 2,5-3,0 m/s.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 8.3.2021) nás ovlivní hlavně přechod teplé fronty ve čtvrtek a následně studené v pátek. Přechody dalších frontálních systémů pak budou následovat. Často se budou objevovat v druhé polovině týdne přeháňky a to bude pokračovat i během následujícího týdne. Množství srážek je tedy celkem nejistý a modely se liší. Můžeme předpokládat, že nejčastěji v dalších 10 dnech spadne okolo 10-20 mm. Do středy bude ještě relativně chladněji s maximy okolo 5 °C a v noci budou teploty padat i pod -5 °C. Od čtvrtečního dne se nám oteplí a neměly by se ani příliš vyskytovat noční mrazíky. Denní maxima pak budou šplhat na 8 až 10 °C. Půdní vlhkost bude nadále dosti vysoká a situace se oproti současnosti nijak zásadně nezmění.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 24. března očekává po celou dobu průměrné teploty vzduchu. Maximální teploty budou tedy se pohybovat okolo 10 °C a šance na mrazy dává méně členů předpovědi a naopak by měly být noční teploty mezi 0 až 5 °C. Častěji by pak mělo pršet během příštího týdne.
V dalších 10 dnech čekáme teplotně průměrné počasí. Mrazy by se neměly často vyskytovat s výjimkou počátku tohoto týdne, poté se většinou v noci budou teploty pohybovat okolo 0-5°C.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.

7. březen 2021

stáhnout zavřít
7. březen 2021