7. červen 2015

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem výrazně snížilo. V řadě lokalit (např. okres Louny, Rakovník, Znojmo, Břeclav a další) se téměř měsíc objevují hlášení očekávající negativní vliv sucha na aktuální stav porostů a výnosové výhledy zejména u ječmene, pšenice a řepky.

 
 
Sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě půdy (0-40 cm) je zasažena o něco více než 8/10 území (což je podstaný nárůst oproti minulému týdnu). Místa s relativně nejmenším nasycením se vyskytují na jižní Moravě při hranicích s Rakouskem, ale také ve středních, jižních a severozápadních Čechách přičemž téměř ⅓ území je ohrožena nedostatečnou dostupností vláhy v této vrstvě. Minimum území ČR je v povrchové vrstvě nasyceno na 70 % a více (oproti cca 1/5 v předchozím týdnu) s maximem v oblasti Jizerských hor, Beskyd a Šumavy. V hlubší vrstvě půdy (40-100 cm) bylo překročeno 70% nasycení na téměř 2/3 území, přičemž nedostatek vláhy se objevuje i v této vrstvě - ale jen na cca 20 % území. Celkově je půda (půdní profil do hloubky 100 cm) alespoň ze 70 % kapacity nasycena v součtu na cca 1/5 území, tedy výrazně méně než před týdnem (½ území). Pod bodem snížené dostupnosti je téměř 1/3 území (oproti 15% v minulém týdnu). Profily se zásobou menší než 30 % pro rostliny dostupné vláhy se na našem území vyskytují na na téměř 6% území. Míra nasycení půdního profilu se v uplynulém týdnu výrazně snížila a setrvalý pokles půdní vlhkosti v povrchové vrstvě začíná snižovat výnosový potenciál této sezóny v některých regionech.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, tedy porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010, zaznamenali jsme zřejmé odchylky půdní vlhkosti. Situace se v porovnání s minulým týdnem poměrně zásadně zhoršila. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě v povrchové vrstvě, typickou pro toto období v roce, má 90% území. Výrazně se zvýšila anomálie na většině území. Hodnotíme-li celý profil, je sníženou zásobou půdní vlhkosti zasaženo téměř 7/10 území. Výrazná anomálie se vyskytuje na území kraje Středočeského, Královéhradeckého, Jihočeského ale také Olomouckého a Moravskoslezského. Rozsah území s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, se celkově zvýšil na 45% v celém profilu a 60% v povrchové vrstvě. Poprvé v této sezóně se objevují anomálie o intenzitě S4 i S5 regionálního rozsahu, v součtu na 9% území. Důvodem této výrazné změny je průběh počasí v předchozím týdnu, ale také fakt, že vegetace v současné době spotřebovává výrazné množství půdní vláhy, a dochází k rychlému snižování zásob půdní vláhy.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu oproti minulému týdnu výrazně poklesly vlhkosti půdy pod travnatým porostem především ve vrstvě 0 až 50 cm, nejčastěji se pohybují mezi 30 až 50 % VVK. Ve vrstvě 0-10 cm je na 22 % stanic registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 27 % stanic a v 50-100 cm na 19 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je v 0-10 cm pouze na 5 % stanic, v 10-50 cm na 12 % a v 50-100 cm u 15 % stanic. Nižší vlhkosti půdy se vyskytují ve vrstvě 0 až 50 cm především ve středních, severních a východních Čechách a na jižní a střední Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
 
Vegetace - Celková kondice vegetace na našem území bude zpracována v průběhu tohoto týdne s ohledem na ovlivnění předchozích snímků oblačností - mapa se připravuje.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci se většině aktivních respondentů jeví jako relativně výrazné, zejména pokud jde o ječmen, pšenici a řepku. V menší míře je postižena kukuřice. Nejvýznamnější vliv na výnos v letošním roce bude mít sucho zejména v okresech krajů Ústeckého, Středočeského a Jihomoravského, zvláště pak Louny, Rakovník, Břeclav, Uherské Hradiště, ale i další. V těchto okresech byly také v minulých 2-4 týdnech hlášeny výskyty výraznějšího poškození porostů nedostatkem vláhy. Nicméně negativní zprávy přicházejí i z některých dalších krajů, prozatím však v omezenější míře. Aktuální mapa zahrnující odpovědi z tohoto týdne bude zpracována v průběhu středy a čtvrtka.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled:
 
V uplynulém týdnu (31.5-7.6.2015) se zpočátku nad naším územím rozpadala slabší studená fronta. Za ní na naše území postupovala tlaková výše, která přinesla slunečné a velmi teplé počasí. Nejvíce srážek minulý týden spadlo v pondělí (1.6.2015), a to na Vysočině a v Krkonoších. Většinou šlo o úhrny mezi 10-20 mm/den. Ke konci týdne (6-7.6.2015) se přiblížila k západním hranicím další zvlněná fronta, která přinesla intenzivní bouřky, především na západním okraji republiky. Na většině území České republiky nebyly v minulém týdnu zaznamenány srážky žádné nebo jen s úhrny do 5 mm/týden. Pouze lokálně díky bouřkám přesahovaly týdenní úhrny přes 10 mm. Teploty vzduchu minulý týden dosahovaly dvou vrcholů. Nejnižší teploty vzduchu byly v neděli (31.5.2015), pak postupně rostly ke svému maximum ve středu (3.6.2015), kde na řadě míst lze charakterizovat den jako tropický (maximální teplota přesáhla 30°C). Nejvyšší hodnoty byly naměřeny hlavně na jižní Moravě a Polabí. Druhé maximum teplot bylo dosaženo v sobotu 6.6.2015. Na většině území České republiky přesáhly maxima 30°C. Tepleji tentokrát bylo v Čechách než na Moravě. Nejvyšší rychlosti větru byly ve středu 3.6.2016, v průměru lehce nad 2 m/s.
 
 

7. červen 2015

stáhnout zavřít
7. červen 2015