7. květen 2017

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Minulý týden od 30.4. do 7.5.2017 se vyznačoval proměnlivým počasím i deštivým průběhem, ale situace se, co se týče dosycení půdy, zásadním způsobem nezměnila a zůstává podobná jako před týdnem. Vegetace se nachází v relativně horší kondici než obvykle, ale tento signál je důsledkem zbrzdění rozvoje vegetace nízkými teplotami v uplynulých týdnech, a nikoliv nedostatkem vláhy. I když v oblasti jižní Moravy můžeme jisté signály v důsledku dlouhodobého sucha pozorovat, nejedná se prozatím o zásadní dopady. Zatímco v povrchové vrstvě půdy panuje normální nebo lepší než normální stav nasycení, epizoda sucha nadále trvá v hlubší vrstvě v krajích Jihomoravském, Olomouckém, na východě Vysočiny a v některých regionech krajů Zlínského, Pardubického a Královéhradeckého. Je tomu tak navzdory relativně deštivému počasí. Naopak situace je nadále dobrá na většině území Čech. Celkový vláhový deficit v půdě se oproti minulému týdnu opět snížil, ale jen mírně, byť je momentálně obtížně pozorovatelný, neboť přetrvává jen v hlubší vrstvě. V té jsou nadále postiženy kraje Jihomoravský a Olomoucký a enkláva ve východních Čechách. S tímto vývojem však koresponduje neuspokojivá výše hladin podzemní vody na jižní Moravě a ve východních Čechách a do jisté míry nízké stavy některých toků v těchto regionech. Naopak na zbytku území je situace normální nebo lepší. V příštích dnech očekáváme setrvalý stav až mírné zlepšení a díky dosycení povrchové vrstvy snížení projevů sucha.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem spíše mírně zhoršilo, neboť vegetace spotřebovává většinu vody ze srážek, zejména v povrchové vrstvě. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Snížená dostupnost vláhy se objevuje na 2,2 % území, zatímco ⅘ ČR se vyznačují dostatečným absolutním zásobením povrchové vrstvy půdy. Nacházíme se tedy v situaci, kdy zásoba vody v půdě je pro rostliny uspokojivá ve většině regionů, ale celkový obsah vody je na jihovýchodě území nižší, než odpovídá počátku května. Proto mapy deficitu a intenzity sucha signalizují v tomto území neuspokojivý stav v hlubší vrstvě. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): dobrého nasycení je dosahováno i nadále na 88 % území, zatímco nedostatek zasahuje 1 % území, a situace je tak v hlubší vrstvě mírně horší než před týdnem. Stres suchem se v této vrstvě neprojevuje. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na necelých 9/10 území, zatímco půdní vlhkost je nedostatečná na 0,5 % území. Výrazný nedostatek pro rostliny dostupné vláhy se zatím nevyskytuje. Přes relativně dobré absolutní hodnoty zaostává půdní vlhkost poměrně výrazně za obvyklým průběhem.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu zlepšila, ale jen mírně. Pokračovalo lokální zlepšení situace v oblasti východních Čech a celkově příznivý vývoj v povrchové vrstvě. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, najdeme v celém profilu na 1/10 území (stejně jako minulý týden). Hlubší vrstva je zasažena téměř z ⅕, zatímco povrchová vrstva prakticky vůbec. V této vrstvě bylo zlepšení situace oproti počátku jara nejvíce patrné. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývají jen 5 % plochy ČR v rámci celého půdního profilu. Anomálie o intenzitě S4-S5, tj. výjimečné až extrémní sucho se vyskytují na necelém 1 % území.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území nedošlo k výraznějším změnám vlhkosti půdy, lokální intenzivní srážky místy způsobily vzestup vlhkosti. V hloubce 20 až 100 cm se vlhkosti oproti minulému týdnu nezměnily. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se nevyskytuje ve vrstvě 0-10 cm, v 10 až 50 cm je na 14 % stanic a v 50-100 cm na 13 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) se vyskytuje v 0-10 cm na 41 % stanic, v 10-50 cm na 9 % stanic a v 50-100 cm na 22 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především na horách, nižší v nížinách na střední a jižní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.
 
Vegetace - Vegetace je nyní na většině území v horším stavu, než je obvyklé díky zpomalení tempa vývoje nástupem nízkých teplot a také přetrvávajícím srážkám v jižních a západních Čechách, což je spojené s menší intenzitou slunečního záření. S ohledem na pozdější začátek vegetační sezóny se i v suchem postižených regionech negativní dopady vyskytují spíše omezeně. Očekáváme však, že se situace může v řádu týdnů výrazně změnit.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci: Zprávy 105 zpravodajů ze 40 okresů (viz. mapa níže) ukazují, že v povrchové vrstvě panuje dobrá situace prakticky na celém území. Nicméně našimi experty je období posledních 3 měsíců hodnoceno jako spíše sušší a podle některých zpravodajů velmi suché ve východní polovině území. Pokud jde o povrchovou vlhkost odhadovanou našimi zpravodaji shoduje se dobře jak s měřením ČHMÚ tak modelovým odhadem. Předpokládané dopady sucha se zdají býti negativní především pro aktuální osevy ozimů ale i jařiny a dosti výrazně vynikají negativní zprávy pro oblast Jihomoravského kraje a nově i Středočeského kraje a některé okresy východních a západních Čech. Nicméně jen u 1 okresu je odhadován významnější dopad na výnos (Znojmo) a v 10 je podle zpravodajů potenciál k poklesu výnosu v důsledku sucha. V dalších 8 okresech je pozorováno sucho, ale prozatím bez dopadů. Z pohledu dopadů jsou aktuální zprávy poměrně příznivé.
 
Deficit půdní vláhy: Na 17 % území ČR panuje deficit půdní vláhy, což je podobné jako v minulém týdnu. Obvyklá hodnota deficitu se nadále pohybuje do 40 mm, a jen na 2 % dosahuje 40-80 mm. V povrchové vrstvě se stav oproti minulému týdnu dosti výrazně zlepšil a v současné době panuje deficit mezi 5 až 40 mm na méně než 2 % území oproti 17 % v předminulém týdnu. Hlavní oblasti s nedostatkem vláhy s úrovní deficitu 40-80 mm najdeme i nadále v kraji Olomouckém a Jihomoravském.
 
Kumulovaný stres: vyjadřuje jednak procento času, v nichž byla půda nasycena pod bodem snížené dostupnosti v posledních 6 měsících (hlavní mapa), za poslední 3 měsíce (mapa vpravo nahoře) a od počátku roku (mapa vpravo dole). Je evidentní, že nejvíce nedostatkem vláhy trpěly rostliny na pomezí krajů Jihomoravského a Vysočiny, také krajů Pardubického a Královéhradeckého a v západní polovině Olomouckého kraje. Žádný region nezaznamenal dlouhodobý stres vegetace suchem. Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
V uplynulém týdnu (30.4. – 6.5.2017) nás doprovázelo velmi proměnlivé až aprílové počasí. To se projevovalo jak v oblačnosti, tak hlavně ve srážkách, které většinou byly formou intenzivních přeháněk. Nejvíce srážek spadlo ve čtvrtek, výrazně pršelo převážně v jižních a západních Čechách. Srážky byly dokonce i přes 25 mm/den. Celkové sumy za týden jsou také prostorově velmi proměnlivé. Nejvíce srážek spadlo v západních Čechách, přes 35 mm/týden. Dále hodně srážek spadlo na pomezí Středočeského a Královéhradeckého kraje, a to okolo 20-30 mm/týden. Na Moravě pak bylo zaznamenáno více srážkových úhrnů v severní a východní části (15-30 mm/týden). Ve zbytku republiky naopak pršelo nejčastěji jen mezi 5-15 mm/týden. Maximální teploty vzduchu se pohybovaly relativně vyrovnaně mezi 14-17 °C. Nejteplejším dnem byla sobota, kdy maxima šplhala i k 22 °C. V první polovině týdne byly minimální teploty ještě relativně nízko, a to od 2-5°C. Od čtvrtka se v noci a ráno oteplilo na 6-9 °C. Větrné počasí bylo jen počátkem týdne, tedy v neděli a pondělí, kdy průměry byly i nad 4 m/s. Po zbytek týdne byl vítr poklidný.