7. prosinec 2014

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Zásobení půdního profilu vláhou se oproti minulému týdnu podle předpokladů mírně zvýšilo a přetrvává vysoké relativní nasycení půdy. Oblasti se sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě (0-40 cm) se nevyskytují, zatímco nasyceny alespoň na 70% v této vrstvě jsou více než ⅘ půd v ČR (oproti 74% v minulém týdnu).

 
 
V povrchové vrstvě jsou místa s relativně nejmenším nasycením na východě Čech a v některých oblastech jižních Čech a severní Moravy. Půdní profil jako celek (do hloubky 100 cm) je alespoň ze 70% kapacity nasycen na 96% území, což je přibližně stejná hodnota jako na počátku minulého týdne (94%). V hlubší vrstvě přetrvává mírně snížená vlhkost jen v omezené rozsahu v Polabí a na horním toku řeky Moravy. Profily se zásobou menší než 30% z celkového množství pro rostliny dostupné vláhy se na našem území nevyskytují.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, situace se ve srovnání s minulým týdnem nezměnila. V celém profilu je počínajícím nebo mírným suchem postiženo méně než 5,5% území. Vyjimečně jsme zachytili výskyt sucha o intenzitě S3 (0,3%). V současné době se výskyt nižší než obvyklé zásoby vody v půdě projevuje v povrchové vrstvě na 10% území (sucho intenzity S1-S3), zejména pak v krajích Královehradeckém a Libereckém a v menší míře také v kraji Olomouckém.
 
Vegetace se od počátku září stále nachází ve výrazně lepší kondici, než je pro toto období roku obvyklé, což souvisí s kombinací dobrého nasycení půdního profilu vodou a také relativně teplým počasím v posledních týdnech. S ohledem na končící vegetační sezónu, a tím i snižující se spolehlivost produktu, bylo od 30. listopadu přerušeno zveřejňování mapových produktů sledování kondice vegetace až do měsíce února.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu došlo na většině stanic k mírnému zvýšení vlhkosti půdy ve vrstvě půdy 0-50 cm oproti minulému týdnu, nadále zde převládá vysoká vlhkost půdy nad 70 % VVK. Ve vrstvě 0-10 cm není na žádné stanici registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 5 % stanic a v 50-100 cm na 19 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je v 0-10 cm na 31 % stanic, v 10-50 cm na 23 % a v 50-100 cm u 35 % stanic. Nižší vlhkosti půdy byly opět zaznamenány především v Polabí a na horním toku povodí Moravy, což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled:
 
V uplynulém týdnu (30.11-7.12.2014) pokračoval inverzní charakter počasí, ale zároveň ovlivňovala naše území i tlaková níže, která kromě značné ledovky přinesla také srážky, i když většinou ve formě mrznoucího mrholení. Nejvíce srážek bylo zaznamenáno v pondělí 1.12.2014 a to hlavně v oblasti jižní a střední Moravy, kde úhrny překračovaly i 20 mm/den. Plošně rozsáhlejší spíše mrholení (nízké srážkové sumy) bylo také v úterý, pátek a sobotu. Celkově nejvíce srážek v minulém týdnu spadlo v oblasti Moravy a to většinou od 15-25 mm/týden, v oblasti Čech byly srážky nejčastěji pod 10 mm/týden. V první polovině týdne se průměrné teploty pohybovaly kolem bodu mrazu, což svědčilo v kombinaci s mrznoucím mrholením právě tvorbě silné ledovky. Ze středy na čtvrtek došlo k výraznějšímu oteplení a to zhruba o 3-4°C. U maximálních teplot vzduchu došlo ještě k výraznější změně, a to zhruba o 5°C. Naopak u minimálních teplot vzduchu nebyl tento skok takto dramatický. Vítr byl vyšší spíše v neděli a pondělí 30.11-1.12.2014 a poté ještě ve čtvrtek.
 
V nejbližších dnech očekáváme přetrvávající vyšší nasycení půdní vláhy v důsledku relativně nízkých teplot a pokračujících srážek. Obecně je nutné počítat s poměrně vysokým nasycením půdního profilu.
 

7. prosinec 2014

stáhnout zavřít
7. prosinec 2014