8. červen 2014

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Uplynulý týden se vyznačoval absencí významnějších srážek, a proto na většině území došlo k prudkému poklesu relativního nasycení půdy.. Sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě (0-40 cm) je v současné době nejvíce postižena Morava, nicméně na řadě míst v Čechách se oproti minulému týdnu situace rovněž výrazně zhoršila.

 
 
V povrchové vrstvě (0-40 cm) je v současné době nasycena alespoň na 70% jen 1/10 území. Sníženou dostupnost vláhy v povrchové vrstvě vykazuje více než třetina území, což je výrazně horší stav než minulý týden (5%). Půdní profil jako celek (do hloubky 100 cm) je alespoň ze 70% kapacity nasycen na přibližně 1/2 území a oproti minulému týdnu se i tento ukazatel výrazně zhoršil. Situace je vážná zejména tam, kde od poloviny března signalizovaly naše odhady obsah vláhy, který limituje optimální růst rostlin. Tento stav na některých místech trvá již 5. měsíc v řadě, byť je stav stále mírně lepší než na počátku května. Situace zůstává velmi nepříznivá na Znojemsku a Třebíčsku. Profily se zásobou menší než 30% z celkového množství pro rostliny dostupné vláhy se na našem území stále vyskytují omezeně, a to do 1% území v celém profilu, a 4% v povrchové vrstvě.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, změnila se situace v povrchové vrstvě oproti minulému týdnu poměrně výrazně. V celém profilu je přibližně 18% území zasaženo počínajícím nebo mírným suchem, tedy výrazně více než v předchozím týdnu (7%). Plocha postižená výrazným suchem (S3-S5) se zvýšila na 7,6% území (skoro pětkrát tolik než minulý týden). Důležité je podoktnout, že neobvykle suché zůstavají od časného jara stále stejné oblasti. Nedostatek vláhy nyní postihuje zejména hlubší vrstvu zejména na západě a jihovýchodě kraje Jihomoravského, v části Plzeňského, Olomouckého a méně již Zlínského kraje, s lokálními ohnisky v ostatních krajích. V povrchové vrstvě (0-40 cm) díky absenci srážek v minulém týdnu se situace rychle zhoršuje. Vysoká volatilita, na jejíž riziko jsme upozorňovali, je způsobena nedostatkem rezerv díky nepříznivé vodní bilanci od počátku roku.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu došlo k výraznému poklesu půdní vlhkosti v povrchové vrstvě půdy, v hlubších vrstvách vlhkosti stagnovaly nebo se mírně snížily. V profilu 0-10 cm je nízká půdní vlhkost (pod 40 % VVK) registrována 19 % stanic, v 10-50 cm u 21 % stanic a v 50-100 cm u 24 % měřících stanic. Naopak vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je v 0-10 cm u 11 % stanic, v 10-50 cm u 13 % stanic a v 50-100 cm u 12 % stanic. Nejnižší vlhkosti půdy byly zaznamenány na jižní a střední Moravě a na západě Čech, což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled:
 
V uplynulém týdnu (25.-31.5.) bylo území ČR většinu týdne pod vlivem brázdy nízkého tlaku vzduchu nad východní Evropou. Ve dnech 27.-30.5. bylo zataženo (29.5. bez slunečního svitu na celém území), v ostatní dny bylo polojasno (25.5.) nebo jasno. Po celé republice za tento týden napršelo desítky mm srážek, na některých místech se úhrny blížily nebo dokonce překročily 100 mm. Srážkové úhrny byly zaznamenané především v období 26.-29.5., velikost srážkových úhrnů se v tyto dny značně prostorově lišila. 26.5. se vyšší srážkové úhrny (desítky mm) vyskytly v Beskydech a na Karlovarsku, 27.5. se vyskytly velmi vysoké úhrny (okolo 100 mm) na Plzeňsku, desítky mm ale napršelo i na jiných místech republiky, 28.5. se srážky vyskytly především na Mladoboleslavsku (desítky mm), 29.5. na jihu Šumavy a na Českomoravské vrchovině (do 20 mm). Ve všechny tyto dny byly srážky prostorově velmi variabilní, byly vždy oblasti, kde nespadly téměř žádné. Maximální teploty vzduchu v uplynulém týdnu dosahovaly 25°C, minimální 5°C s tím, že nejteplejší dva dny se vyskytovaly na začátku období (25. a 26.5.), nechladnější na konci (31.5.). 29.5. po přechodu studené fronty, za kterou na naše území proudil studený vzduch, došlo k poklesu teploty vzduchu zhruba o 5°C a poklesu tlaku vodní páry o 5hPa. Na většině území byl po celý týden zaznamenán slabý vítr (podle Beauforta).
 
V nejbližších dnech očekáváme další zhoršení stavu díky vysokým teplotám v první polovině týdne. Díky očekávaným srážkám ve druhé polovině týdne by mohlo dojít ke stabilizaci situace, nicméně s ohledem na často lokální charakter srážek očekáváme nárůst lokálních rozdílů. Dlouhodobá předpověď předpokládá na příští 4 týdny spíše nadprůměrný až průměrný průběh teplot a srážek. Z pohledu dalšího vývoje půdní vlhkosti je tak prognóza neutrální až mírně nepříznivá zejména pro oblasti v současné době postižené nedostatkem půdní vláhy.
 

8. červen 2014

stáhnout zavřít
8. červen 2014