8. květen 2016

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

V týdnu od 1.5. do 8.5. se situace v zásobení půdní vláhou zhoršila jen mírně a intenzita sucha se naopak dokonce mírně snížila, kvůli poměrně příznivému průběhu počasí (viz. níže). Nicméně v některých regionech se přesto setkáváme s projevy mírného až výrazného sucha. Na severovýchodě území přetrvává lokální, leč výrazný nedostatek vláhy v hlubší vrstvě.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem mírně zhoršilo. Zásobení půdy je v kontextu celého území relativně dobré, ale stále se snižuje, nicméně tempem přibližně odpovídajícímu obvyklému průběhu vegetační sezóny. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Snížená dostupnost vláhy se objevuje na více než 15 % území, což je výrazně lepší situace než před 2 týdny a současně platí, že zatím extrémní nedostatek vláhy až na výjimky nenastává. Rozsah území s dobrým zásobením povrchové vrstvy půdního profilu je nyní méně než ½ plochy ČR. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): 70% nasycení bylo překročeno na 95 % území, zatímco nedostatek vláhy přetrvává na cca 1 % území. Výjimečně se objevuje stres suchem. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na 86 % území a od počátku roku se doposud nevyskytly lokality se stresem suchem, pouze na 0,9 % území klesla půdní vlhkost pod bod snížené dostupnosti.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu mírně zlepšila. Nižší než obvyklé nasycené půdního profilu nacházíme v širokém pásu táhnoucím se severovýchodním směrem od území jižních Čech přes Čechy střední a Vysočinu, až do východních Čech. Nepříznivá situace přetrvává v kraji Moravskoslezském a Olomouckém (nikoliv však v povrchové vrstvě) a zčásti v kraji Ústeckém. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, najdeme v povrchové vrstvě na více než ⅙ území. V povrchové vrstvě přetrvává některý ze stupňů sucha na 1/10 území. Zřetelná anomálie stále zasahuje hlubší část profilu, ale její rozsah je vyšší než v případě povrchové vrstvy, a to 1/3 území. Území s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývá necelých 6,3 % plochy ČR v rámci celého půdního profilu, zatímco v povrchové vrstvě se takto výrazné anomálie vyskytují na 5 % území. Anomálie o intenzitě S4-S5, vztaženo k danému týdnu, se projevily na 1,4 % území ČR.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu pokračoval na většině území pokles vlhkosti v orniční vrstvě půdy, kde se pohybuje vlhkost od 20 do 45 % VVK, v hlubších vrstvách se drží nejčastěji nad 55 % VVK. Ve vrstvě 0-50 cm je na 10 % stanic registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 50-100 cm na 9 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) se vyskytuje v 50-100 cm na 4 % stanic. Nejnižší vlhkosti půdy se vyskytují především v severních, středních a západních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu v povrchové vrstvě.
 
Vegetace - Stav vegetace bude doplněn v průběhu úterního odpoledne.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci Budou doplněny během úterního odpoledne.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
V uplynulém týdnu (1-7.5.2016) pršelo hlavně v úterý a ve středu (3-4.5.2016), kdy jsme byly pod vlivem studené fronty. V úterý pršelo hlavně ve východních Čechách, kde spadlo kolem 10-20 mm/den. Dále podobné množství srážek spadlo v Hostýnských vrších a také v okresu Jeseník. Ve středu (4.5.2016) byly srážky mírnější a posunuly se více na západ. Úhrny byly většinou do 10 mm/den. Na Moravě prakticky nepršelo. Celkové týdenní úhrny odpovídají rozložení srážek v těchto dvou dnech. Nejvíce srážek spadlo na pomezí východních a středních Čech, a to kolem 20-30 mm/týden. Naopak v západních Čechách a na Moravě šlo většinou jen o srážky do 5 mm/týden. V první polovině týdne byly maximální teploty celkem vyrovnané a pohybovaly se na území České republiky mezi 15-20°C. Ve středu se díky velké oblačnosti přechodně ochladilo a maxima se dostávala jen k 10-13°C. Od čtvrtka se začalo opět oteplovat a maximální teploty se pohybovaly i přes 20°C. Minimální teploty vzduchu byly prostorově velmi variabilní, na Moravě skoro každý den i o několik stupňů vyšší než v Čechách. Například v úterý 3.5.2016 se minima v Čechách pohybovala i kolem 0°C, ale na Moravě nespadla na některých místech teplota pod 10°C. Průměrné rychlosti větru byly zaznamenány od 2-3 m/s. Největrnější den byla středa (4.5.2016), naopak slabý vítr byl ve čtvrtek a pátek (5-6.5.2016).