8. listopad 2015

 

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

V týdnu od 1.11. do 8.11. se situace, pokud jde o zásobení půdní vláhou, v některých regionech opět mírně zhoršila. Povrchová vrstva je ve srovnání s letními měsíci relativně lépe zásobena na většině území, nicméně nedostatek vláhy v hlubší vrstvě přetrvává zejména na severovýchodě ČR, ale také v oblasti západních, středních a východních Čech.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy je v porovnání s minulým týdnem ve většině regionů mírně zhoršené, ale zůstává zejména na západě území znatelně lepší, než bylo obvyklé v posledních 4 měsících. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Sníženou dostupností vláhy bylo v neděli 8.11. zasaženo cca 7% území. Extrémně nízké hodnoty dostupnosti vláhy v této vrstvě by se podle našich odhadů neměly na území ČR nacházet a téměř 7/10 území je v této vrstvě nasyceno dostatečně (oproti 8/10 minulý týden). Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): 70% nasycení bylo překročeno na 1/3 území, naopak nedostatek vláhy přetrvává na ⅖ území (což je přibližně tentýž stav jako před týdnem). Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil téměř na 2/5 území. Pod bodem snížené dostupnosti zůstává naproti tomu ¼ území, což je stejný stav jako v minulém týdnu. Profily se zásobou menší než 30 % pro rostliny dostupné vláhy (a tedy bezprostředně ohrožené stresem suchem) se na našem území vyskytují jen na ~0,5% území. Pokračuje tedy znatelné zlepšení situace oproti vrcholu sucha v této sezóně, nicméně nedostatek vláhy zůstává na velké části území nadále problémem hlubší vrstvy.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), trvá podstatné zlepšení stavu ve srovnání s měsícem září. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, v povrchové vrstvě najdeme na cca 1/4 a v celém profilu přetrvává negativní stav na téměř 1/2 území (tedy stejně jako v minulém týdnu). Výrazná anomálie zasahuje zejména hlubší část profilu a postiženy jsou v nějaké míře všechny kraje. Rozsah území s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývá nyní více než ⅓ plochy ČR v rámci celého půdního profilu, zatímco v povrchové vrstvě je takto postižena necelá 1/10 území. Anomálie o intenzitě S4 i S5 (tj. 50, resp. 100 leté sucho), vztaženo k danému týdnu, se projevily na 13% území ČR, což je výrazné zlepšení stavu oproti druhé říjnové dekádě, kdy takto postižena byla ¼ území.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu oproti minulému týdnu nedošlo k výraznějším změnám ve vlhkosti půdy, zatímco v povrchové vrstvě nadále převládá vlhkost půdy 50-70 % VVK, v hlubších vrstvách vlhkost 30-50 % VVK. Ve vrstvě 0-10 cm je na 3 % stanic registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 24 % stanic a v 50-100 cm na 36 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je registrována v celé vrstvě 0-100 cm pouze na 5 % stanic. Nejnižší vlhkosti půdy se vyskytují především v Olomouckém a Moravskoslezkém kraji.
 
Vegetace - Dostupné informace o vývoji relativní kodice vegetace jsou zachyceny v archívu (zde) s poslední mapou ke dni 04.10. (zde). Protože v tuto část sezóny se citlivost používaných vegetačních indexů k detekci sucha snížila v důsledku končící vegetační sezóny, bylo sledování kondice vegetace ukončeno do počátku vegetační sezóny roku 2016.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci na zemědělskou produkci byly významné zejména u kukuřice, cukrové řepy a brambor a také u porostů ozimých plodin (případně meziplodin). Celkový průběh počasí mírně zlepšil vlhkostní situaci alespoň v povrchové vrstvě, přesto v některých oblastech panuje výrazný nedostatek vláhy. Ve většině ze zahrnutých okresů v rámci hodnocení se dopady sucha projevily nebo projevují negativně a jsou hlášeny problémy se vzcházením porostů obilnin a řepky, ale také problémy s obděláváním půdy. Riziko zásadního snížení výnosů v důsledku sucha je považováno za vysoké ve 3 okresech z 27 hodnocených. Senzorické posouzení půdní vlhkosti v povrchové vrstvě ukazuje na výrazné zlepšení situace v povrchové vrstvě. Z pohledu celé sezóny hodnotí prakticky všechny lokality sezónu jako velmi až extrémně suchou.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
V uplynulém týdnu sice přes území ČR přecházelo několik frontálních systémů, ale srážkově příliš bohaté nebyly. V ranních a dopoledních hodinách naše území trápily hlavně mlhy a nízká oblačnost, které se relativně rychle rozpouštěly a po zbytek dne se objevovalo, hlavně v první polovině týdne, slunečné počasí. Srážky se objevily především v pátek a sobotu (6-7.11.2015). V pátek pršelo v západní části Čech a srážkové úhrny se pohybovaly do 5 mm/den. V sobotu šel srážkový pás hlavně severní polovinou republiky a opět se jednalo většinou o srážky do 5 mm/den. První polovina týdne byla chladnější s průměrnými teplotami vzduchu kolem 5°C. Ve čtvrtek došlo k oteplení o 2°C, a v sobotu 7.11.2015 byly průměrné teploty dokonce kolem 10°C. Podobný vývoj byl i u maximálních teplot vzduchu, i když skok uprostřed týdne nebyl tak markantní. Ten byl zaznamenám spíše u minimálních teplot vzduchu. V první polovině týdne se noční a ranní minima pohybovala pod bodem mrazu, ve čtvrtek a v pátek se už na většině území se vyskytovala minima lehce nad 0°C, a v sobotu dokonce nad hranicí 5°C. Vítr byl v uplynulém týdnu slabší s průměry do 2 m/s.