Expertné posúdenie dopadu sucha

Expertné posúdenie dopadu sucha

Pozývame Vás do tímu expertných hodnotiteľov, ktorí v rámci projektu Intersucho monitorujú priebeh a dopady sucha aktuálne v celej Slovenskej republike. Pridajte sa k aktívnym reportérom, ktorí v týždennom kroku prinášajú informácie o tom, aké je sucho a jeho dopady na plodiny.

Ďakujeme za Vašu spoluprácu.

Dotazníkové hlásenia sú prevádzkované vďaka podpore medzinárodného projektu DriDanube, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou (ERDF, IPA).

Dotazník vyplňujte k dátumu poslednej nedeli (informácie o dátume)

14.7.2024
Prečítajte si ako správne vyplňovať dotazníky.

1. Aká je pôdna vlhkosť vo vrstve od povrchu do 20 cm?

2. Ako hodnotíte posledné 3 mesiace z pohľadu vodnej bilancie?

dry
wet

3. Ako hodnotíte uplynulý týždeň, oproti predchádzajúcemu týždňu, z pohľadu vodnej bilancie?

dry
wet


Pre pokračovanie dotazníka a jeho odoslanie zvolte "Oblasť hospodárenia" vo formulári v úvode.


Pre pokračovanie dotazníka a jeho odoslanie pridajte aspoň jedno "Katastrálne územie" vo formulári v úvode.


Pre pokračovanie dotazníka a jeho odoslanie kliknite na tlačidlo POKRAČOVAŤ vo formulári v úvode.

3. Odhadnite dopady sucha na pšenicu ozimnú. Žatva 2024

* oproti priemeru z posledných 3 rokov; pred zberom sa jedná o kvalifikovaný odhad na základe stavu porastov. Po zbere odpovede reflektujú zistený dosiahnutý výnos znížený pôsobením sucha.

4. Odhadnite dopady sucha na jačmeň ozimný. Žatva 2024

* oproti priemeru z posledných 3 rokov; pred zberom sa jedná o kvalifikovaný odhad na základe stavu porastov. Po zbere odpovede reflektujú zistený dosiahnutý výnos znížený pôsobením sucha.

5. Odhadnite dopady sucha na raž ozimnú. Žatva 2024

* oproti priemeru z posledných 3 rokov; pred zberom sa jedná o kvalifikovaný odhad na základe stavu porastov. Po zbere odpovede reflektujú zistený dosiahnutý výnos znížený pôsobením sucha.

6. Odhadnite dopady sucha na jačmeň jarný. Žatva 2024

* oproti priemeru z posledných 3 rokov; pred zberom sa jedná o kvalifikovaný odhad na základe stavu porastov. Po zbere odpovede reflektujú zistený dosiahnutý výnos znížený pôsobením sucha.

7. Odhadnite dopady sucha na ovos. Žatva 2024

* oproti priemeru z posledných 3 rokov; pred zberom sa jedná o kvalifikovaný odhad na základe stavu porastov. Po zbere odpovede reflektujú zistený dosiahnutý výnos znížený pôsobením sucha.

8. Odhadnite dopady sucha na repku ozimnú. Zber 2024

* oproti priemeru z posledných 3 rokov; pred zberom sa jedná o kvalifikovaný odhad na základe stavu porastov. Po zbere odpovede reflektujú zistený dosiahnutý výnos znížený pôsobením sucha.

9. Odhadnite dopady sucha na slnečnicu. Zber 2024

* oproti priemeru z posledných 3 rokov; pred zberom sa jedná o kvalifikovaný odhad na základe stavu porastov. Po zbere odpovede reflektujú zistený dosiahnutý výnos znížený pôsobením sucha.

10. Odhadnite dopady sucha na mak siaty. Zber 2024

* oproti priemeru z posledných 3 rokov; pred zberom sa jedná o kvalifikovaný odhad na základe stavu porastov. Po zbere odpovede reflektujú zistený dosiahnutý výnos znížený pôsobením sucha.

11. Odhadnite dopady sucha na sóju. Zber 2024

* oproti priemeru z posledných 3 rokov; pred zberom sa jedná o kvalifikovaný odhad na základe stavu porastov. Po zbere odpovede reflektujú zistený dosiahnutý výnos znížený pôsobením sucha.

12. Odhadnite dopady sucha na cukrovú repu. Zber 2024

* oproti priemeru z posledných 3 rokov; pred zberom sa jedná o kvalifikovaný odhad na základe stavu porastov. Po zbere odpovede reflektujú zistený dosiahnutý výnos znížený pôsobením sucha.

13. Odhadnite dopady sucha na zemiaky. Zber 2024

* oproti priemeru z posledných 3 rokov; pred zberom sa jedná o kvalifikovaný odhad na základe stavu porastov. Po zbere odpovede reflektujú zistený dosiahnutý výnos znížený pôsobením sucha.

14. Odhadnite dopady sucha na porasty kukurice. Zber 2024

* oproti priemeru z posledných 3 rokov; pred zberom sa jedná o kvalifikovaný odhad na základe stavu porastov. Po zbere odpovede reflektujú zistený dosiahnutý výnos znížený pôsobením sucha.

15. Odhadnite dopady sucha na porasty kukurice na siláž. Zber 2024

* oproti priemeru z posledných 3 rokov; pred zberom sa jedná o kvalifikovaný odhad na základe stavu porastov. Po zbere odpovede reflektujú zistený dosiahnutý výnos znížený pôsobením sucha.

16. Odhadnite dopady sucha na lucernu. Zber 2024

* oproti priemeru z posledných 3 rokov; pred zberom sa jedná o kvalifikovaný odhad na základe stavu porastov. Po zbere odpovede reflektujú zistený dosiahnutý výnos znížený pôsobením sucha.

17. Odhadnite dopady sucha na ďatelinoviny (okrem lucerny). Zber 2024

* oproti priemeru z posledných 3 rokov; pred zberom sa jedná o kvalifikovaný odhad na základe stavu porastov. Po zbere odpovede reflektujú zistený dosiahnutý výnos znížený pôsobením sucha.

18. Odhadnite dopady sucha na trvalé trávnaté porasty. Zber 2024

* oproti priemeru z posledných 3 rokov; pred zberom sa jedná o kvalifikovaný odhad na základe stavu porastov. Po zbere odpovede reflektujú zistený dosiahnutý výnos znížený pôsobením sucha.

3. Sú zjavné dopady sucha na produkciu jadrovín (jablone, hrušky)? Zber 2024

* oproti priemeru z posledných 3 rokov; pred zberom sa jedná o kvalifikovaný odhad na základe stavu porastov. Po zbere odpovede reflektujú zistený dosiahnutý výnos znížený pôsobením sucha.

4. Sú zjavné dopady sucha na produkciu marhúľ a/alebo broskýň? Zber 2024

* oproti priemeru z posledných 3 rokov; pred zberom sa jedná o kvalifikovaný odhad na základe stavu porastov. Po zbere odpovede reflektujú zistený dosiahnutý výnos znížený pôsobením sucha.

5. Sú zjavné dopady sucha na produkciu čerešní a/alebo višní? Zber 2024

* oproti priemeru z posledných 3 rokov; pred zberom sa jedná o kvalifikovaný odhad na základe stavu porastov. Po zbere odpovede reflektujú zistený dosiahnutý výnos znížený pôsobením sucha.

6. Sú zjavné dopady sucha na produkciu sliviek? Zber 2024

* oproti priemeru z posledných 3 rokov; pred zberom sa jedná o kvalifikovaný odhad na základe stavu porastov. Po zbere odpovede reflektujú zistený dosiahnutý výnos znížený pôsobením sucha.

7. Sú zjavné dopady sucha na produkciu drobného ovocia (čučoriedky, ríbezle, maliny, černice, egreše)? Zber 2024

* oproti priemeru z posledných 3 rokov; pred zberom sa jedná o kvalifikovaný odhad na základe stavu porastov. Po zbere odpovede reflektujú zistený dosiahnutý výnos znížený pôsobením sucha.

8. Sú zjavné dopady sucha na produkciu hrozna na výrobu vína? Zber 2024

* oproti priemeru z posledných 3 rokov; pred zberom sa jedná o kvalifikovaný odhad na základe stavu porastov. Po zbere odpovede reflektujú zistený dosiahnutý výnos znížený pôsobením sucha.

9. Sú zjavné dopady sucha na produkciu zeleniny (okrem zemiakov a kukurice)? Zber 2024

* oproti priemeru z posledných 3 rokov; pred zberom sa jedná o kvalifikovaný odhad na základe stavu porastov. Po zbere odpovede reflektujú zistený dosiahnutý výnos znížený pôsobením sucha.

3. Aká je aktuálna situácia so zásobou vody v lesných porastoch (obvyklé stanovištia)?

Orientačná kategorizácia stanovíšť na základe lesníckej typológie: ekologická rada A/B, B

4. Dopady sucha na novú výsadbu - kultúru* a mladinu (obvyklé stanovištia)

Orientačná kategorizácia stanovíšť na základe lesníckej typológie: ekologická rada A/B, B.
* Kultúra od 3. roku po výsadbe.

5. Dopady sucha na novú výsadbu - kultúru* a mladinu (vysychavé stanovištia)

Orientačná kategorizácia stanovíšť na základe lesníckej typológie: ostatné ekologické rady.
* Kultúra od 3. roku po výsadbe.

6. Dopady sucha na nárast a mladinu z prirodzenej obnovy (obvyklé stanovištia)

Orientačná kategorizácia stanovíšť na základe lesníckej typológie: ekologická rada A/B, B

7. Dopady sucha na nárast a mladinu z prirodzenej obnovy (vysychavé stanovištia)

Orientačná kategorizácia stanovíšť na základe lesníckej typológie: ostatné ekologické rady

3. Dopady sucha na jarních výsevech letošního roku

4. Dopady sucha na letošním školkování – jarní školkování letošního roku (stáří školkovaných rostlin max. 2 roky)

5. Dopady sucha na letos přesazených rostlinách – jarní přesazování (stáří přesazených rostlin 3 a více let).

6. Dopady sucha na letos očkovaných nebo roubovaných rostlinách.

7. Dopady sucha na starších zakořeněných rostlinách (vyseté či školkované rostliny z předchozích let).

8. Dopady sucha na vzrostlých zakořenělých výpěstcích – stáří pět a více let (odrostky, alejové stromy, matečnice…).