Ako vyplniť dotazník

Ako vyplniť dotazník

 Podrobný manuál o internetovom serveri intersucho.sk a návod, ako sa zapojiť do monitoringu sucha, ako s nami zdieľať informácie o suchu vo Vašich lokalitách je pre Vás pripravený na stiahnutie v pdf formáte.

Na stránke www.intersucho.sk sú každý týždeň aktualizované celoštátne a regionálne (okresné) mapy intenzity sucha, vodnej bilancie. Našou snahou je od Vás – agronómov, ovocinárov, vinohradníkov, či lesníkov získať spätnú väzbu o aktuálnej situácii porastov a vodnej bilancii v týždennom kroku. Zároveň Vám za Vašu spoluprácu chceme ponúknuť rozšírenú detailnú predpoveď vývoja sucha až na 9 nasledujúcich dní aktualizovanú každých 24 hodín, ktorá je dostupná len pre registrovaných užívateľov.

Zapojenie sa do monitoringu je jednoduché a samotné vypĺňanie dotazníkov Vám zaberie cca 5 minút (akonáhle si zvyknete na jeho štýl).
 
Informácie k dátumu v dotazníkoch:

Mapy ISSS (Integrovaného Systému pre Sledovanie Sucha) vydávame každý pondelok do 15:00 hodine na základe situácie v nedeľu o 7:00 hodine SEČ. Mapové podklady tak zobrazujú situáciu za uplynulých 7 dní (od nedele do nedele 7:00 hodine ráno).

Preto aj informácie o dopadoch sucha monitorujeme k dátumu poslednej nedeli, aby jednotlivé produkty boli porovnateľné.

Ako zvoliť kataster:

Hlásenie o dopadoch sucha môžete posielať pre jeden, či viac katastrov, podľa plochy, na ktorej v rámci svojho podniku hospodárite. Kataster odporúčame voliť, podľa nasledujúceho návodu.

Hospodárite na:

1 katastri - zvoľte tento jeden

2 - 3 katastroch - zvoľte ten, ktorý považujete za reprezentatívny. V prípade, že sú katastre susediace a situácia na nich je rovnaká uvádzajte informácie súhrnne za viac katastrov do jedného dotazníka.

4 a viac katastroch - zvoľte kataster, ktorý najlepšie vystihuje podmienky podniku (priemerný kataster). Následne vyplňte dotazník pro druhý kataster, v ktorom sa sucho prejavuje najskôr (napr. z dôvodov ľahkých pôd). Pokiaľ taký na sucho citlivý kataster v rámci podniku nemáte, zvoľte ako druhý ten, ktorý sa vyskytuje najďalej od centra podniku, aby ste popísali celú variabilitu podmienok. Prípadne i tu je možné informácie z viac katastrov zlúčiť do jedného dotazníka.

Pokiaľ Vám nie je jasné, ako kataster zvoliť využite naše kontakty, radi s Vami prekonzultujeme Vaše možnosti.

Ako vyplniť dotazník? Stručne v štyroch krokoch:

1. krok: vyplňte hlavičku dotazníka;
 
2. krok: odpovedzte na otázky v dotazníku;
 
3. krok: kliknite na "Odoslať dotazník", čím sa automaticky zaregistrujete a bude Vám vytvorený Váš osobný účet. Na e-mail Vám príde užívateľské meno a heslo;
 
4. krok: pri ďalšej návšteve (v nasledujúcom týždni) sa už prihláste pod svojím účtom a opäť s využitím dotazníka s nami zdieľajte hodnotenie stavu sucha vo Vašich lokalitách.
 
Často kladené otázky:
 
Čo je cieľom tohto typu monitoringu?
 
Primárne zaistiť aktuálne, spoľahlivé a o prax opreté informácie o aktuálnom suchu a jeho dopadoch. Výhodou je práve aktuálnosť, ktorá umožní včas reagovať na situáciu ako zo strany poľnohospodárskych podnikov a organizácií, tak zo strany verejnosti a verejných činiteľov.
 
Čo získam vyplnením dotazníka?
 
Budem sa podieľať na činnosti, v Európe unikátneho systému, ktorý umožní lepšie riešiť prípadné krízové situácie. Súčasne získam prístup k aktualizovanej predpovedi vodnej bilancie, intenzity sucha, ale i ďalších agrometeorologických parametrov a to vo vysokom priestorovom i časovom rozlíšení. Prístup k denným aktualizáciám predpovedných máp majú len tí, ktorí v danom týždni dotazník vyplnili.
 
Čo sa deje s mojimi odpoveďami?
 

Vaše odpovede i komentáre sú obratom spracovávané tímom expertov a sú publikované v podobe mapového podkladu, ktorý je pravidelne 1x týždenne publikovaný na webe intersucho.sk – v časti „Dopady na poľnohospodárstvo".