Intenzita sucha

Aktuálny stav pôdnej vlhkosti vyjadrený v 7 bodovej škále v kontexte vlahových pomerov v danom období medzi rokmi 1961-2010 v rozlíšení 500 m.

 • Intenzita sucha - 14. apríl 2024

  14. apríl 2024

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je výrazné až extrémne sucho miestami na strednom a západnom Slovensku. V povrchovej vrstve extrémne sucho zasahuje až 10 % územia. Relatívne nasýtenie pokleslo najmä v povrchovej vrstve. Na Záhorí je lokálne nasýtenie v profile 0-40 cm nižšie ako 10 %. V celom profile sú najnižšie hodnoty 20-30 %, na Podunajskej nížine je to zväčša 40-50 %. Deficit pôdnej vlahy je už na väčšine územia Slovenska. Na západnom a severozápadnom Slovensku je deficit lokálne -40 až -60 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 7. apríl 2024

  7. apríl 2024

   Aktuálny stav pôdneho sucha:

  Aktuálne je začínajúce až mierne sucho na západnom a severozápadnom Slovensku. Výrazné sucho je lokálne Kysuciach a v oblasti Považia. Stále je však viac ako 2/3 územia bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie je najnižšie 30 až 50 % na Záhorí a na Podunajskej nížine to je 50-60 %. V povrchovej vrstve pôdy je nasýtenie na Záhorí 20-30 % a na Podunajskej nížine 30 až 50 %. Deficit pôdnej vlahy je do -40 mm ojedinele na západnom Slovensku. Celkovo je deficitom zasiahnutých takmer 40 % územia.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 31. marec 2024

  31. marec 2024

   Aktuálny stav pôdneho sucha:

  Aktuálne je začínajúce až výrazné sucho ojedinele na západnom a strednom Slovensku. Výnimočné a lokálne až extrémne sucho je na Kysuciach. Približne 80 % územia je bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie je 40-50 % lokálne na Záhorí. Hodnoty 50-60 % sú miestami na Podunajskej nížine. V povrchovej vrstve je na Záhorí nasýtenie lokálne len 20-30 %. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -20 až -40 mm na Kysuciach, Považí, Ponitrí a v oblasti Bielych a Malých Karpát. Deficitom je zasiahnutých takmer 50 % územia.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 24. marec 2024

  24. marec 2024

   Aktuálny stav pôdneho sucha:

  Aktuálne je začínajúce sucho ojedinele na západnom a strednom Slovensku. Mierne sucho je lokálne na Kysuciach. Zhoršenie situácie nastalo najmä v povrchovej vrstve. Relatívne nasýtenie je v celom pôdnom profile najnižšie 60-70 % ojedinele na Podunajskej nížine. Na ostatnom území je nasýtenie nad 70 %. V povrchovej vrstve je nasýtenie na juhu Podunajskej nížiny lokálne 40-50 %. Deficit pôdnej vlahy je do -20 mm miestami na západnom a strednom Slovenska. Nadbytok vlahy je do +80 mm lokálne na Spiši a do +60 mm v Košickej kotline a na Zemplíne.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 17. marec 2024

  17. marec 2024

   Aktuálny stav pôdneho sucha:

  Aktuálne je začínajúce sucho len ojedinele na severozápade a západe Slovenska. Väčšina územia je bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie je v celom pôdnom profile najnižšie 60-70 % lokálne na Podunajskej nížine. Inde je nasýtenie nad 70 %. Deficit pôdnej vlahy je do -20 mm ojedinele na západe a severozápade Slovenska. Na takmer polovici územia sú normálne podmienky. Nadbytok vlahy je do +80 mm lokálne na Spiši a do +60 mm v Košickej a Juhoslovenskej kotline a na Zemplíne.

   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 10. marec 2024

  10. marec 2024

   Aktuálny stav sucha:

  Aktuálne je stále väčšina územia bez rizika sucha. Ojedinele je mierne až výrazné sucho na západnom Slovensku. V povrchovej vrstve je výrazné sucho na Záhorí a Kysuciach. Relatívne nasýtenie je 60-70 % na Záhorí. Na ostatnom území je nasýtenie nad 70 %. Deficit pôdnej vlahy je najviac -20 mm na západnom Slovensku. Na ostatnom území prevažujú normálne podmienky až nadbytok vlahy.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 3. marec 2024

  3. marec 2024

   Aktuálny stav pôdneho sucha

  Aktuálne je začínajúce sucho na západnom a severozápadnom Slovensku. Mierne sucho je lokálne v okolí Pezinka a v povrchovej vrstve aj na Záhorí. Relatívne nasýtenie je lokálne na Záhorí 60-70 %, v povrchovej vrstve 50-60 %. Na Podunajskej nížine je nasýtenie stále 70-90 %, na ostatnom území nad 90 %. Deficit pôdnej vlahy je do -20 mm na Záhorí a lokálne v okolí Žiliny. Nadbytok vlahy je do +80 mm v okolí Popradu a Košíc.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 25. február 2024

  25. február 2024

   Aktuálny stav pôdneho sucha

  Na väčšine územia sa sucho naďalej nenachádza. Lokálne je znížená úroveň pôdnej vlahy, prípadne začínajúce sucho. Relatívne nasýtenie je na Záhorí a Podunajskej nížine v intervale 70-90 %, inde na Slovensku vyššie ako 90 %. Deficit pôdnej vlahy je do -20 mm na Záhorí a v okolí Pezinka. Na približne polovici územia sú normálne podmienky. Nadbytok vlahy je najvyšší +60 až +100 mm na Above a v okolí Košíc a Popradu.

   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 18. február 2024

  18. február 2024

   Aktuálny stav pôdneho sucha

  Na väčšine územia sa sucho naďalej nenachádza. Lokálne je znížená úroveň pôdnej vlahy, prípadne začínajúce sucho. V povrchovej vrstve je na Záhorí lokálne mierne sucho. Relatívne nasýtenie je na Záhorí a Podunajskej nížine v intervale 70-90 %, inde na Slovensku vyššie ako 90 %. V povrchovej vrstve je na Záhorí ojedinele nasýtenie 60-70 %. Deficit pôdnej vlahy je do -20 mm na Záhorí a v okolí Pezinka. Na približne polovici územia sú normálne podmienky. Nadbytok vlahy je najvyšší +60 až +100 mm na Above a v okolí Popradu.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 11. február 2024

  11. február 2024

   Aktuálny stav pôdneho sucha

  Stále je takmer celé územie Slovenska vo všetkých profiloch bez rizika sucha. Znížená úroveň pôdnej vlahy je len lokálne na juhozápadnom Slovensku. Relatívne nasýtenie je vyššie ako 90 % na väčšine územia, len na Podunajskej nížine a na Záhorí je nasýtenie v intervale 70-90 %. Nadbytok vlahy je najvyšší +60 až +100 mm na Podunajskej nížine a lokálne v okolí Popradu a Košíc. Deficit vlahy do -20 mm je lokálne na Záhorí. Normálne podmienky sú na takmer polovici územia.

  ďalej >