Intenzita sucha

Aktuálny stav pôdnej vlhkosti vyjadrený v 7 bodovej škále v kontexte vlahových pomerov v danom období medzi rokmi 1961-2010 v rozlíšení 500 m.

 • Intenzita sucha - 3. december 2023

  3. december 2023

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aj naďalej je celé územie Slovenska vo všetkých profiloch bez rizika sucha. Najnižšie nasýtenie je 60-70 % lokálne na Podunajskej nížine a Záhorí. V povrchovej vrstve je na celom území nasýtenie vyššie ako 90 %. V hlbšej vrstve je lokálne nasýtenie na Podunajskej nížine a Záhorí v intervale 40-50 %. Na väčšine územia pozorujeme nadbytok pôdnej vlahy. Najvyššie hodnoty sú +60 až +100 mm na Zemplíne, Gemeri, Novohrade, Honte a vo východnej časti Podunajskej nížiny. Deficit vlahy už nikde nepozorujeme. Normálne podmienky sú na 27 % územia.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 26. november 2023

  26. november 2023

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aj naďalej je celé územie Slovenska vo všetkých profiloch bez rizika sucha. Najnižšie nasýtenie je 60-70 % ojedinele na Podunajskej nížine a Záhorí. V hlbšej vrstve je lokálne nasýtenie na Podunajskej nížine a Záhorí 30-50 %, a v povrchovej vrstve je na celom území nasýtenie vyššie ako 90 %, len lokálne na juhozápade je nasýtenie 70-90 %. Na väčšine územia pozorujeme nadbytok pôdnej vlahy. Najvyššie hodnoty sú +60 až +100 mm na Zemplíne, Gemeri, Novohrade, Honte a vo východnej časti Podunajskej nížiny. Deficit vlahy už nikde nepozorujeme. Normálne podmienky sú na 27 % územia.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 19. november 2023

  19. november 2023

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je celé územie Slovenska vo všetkých profiloch bez rizika sucha. Najnižšie nasýtenie je 60-70 % v západnej časti Podunajskej nížiny. V hlbšej vrstve je lokálne nasýtenie na Podunajskej nížine 30-40 %, a v povrchovej vrstve je na celom území nasýtenie vyššie ako 90 %. Na väčšine územia pozorujeme výrazný nadbytok vlahy. Najvyššie hodnoty sú +80 až +100 mm na Zemplíne, Gemeri, Novohrade, Honte a Podunajskej nížine. Deficit vlahy už nikde nepozorujeme. Normálne podmienky sú na 16 % územia.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 12. november 2023

  12. november 2023

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je celé územie Slovenska vo všetkých profiloch bez rizika sucha. Najnižšie nasýtenie je 50-60 % v západnej časti Podunajskej nížiny. V hlbšej vrstve je lokálne nasýtenie na Podunajskej nížine 20-30 %, a v povrchovej vrstve je na celom území nasýtenie vyššie ako 90 %. Na väčšine územia pozorujeme už výrazný nadbytok vlahy. Najvyššie hodnoty sú +80 až +100 mm na Gemeri, Novohrade, Honte a Spiši. Deficit vlahy už nikde nepozorujeme. Normálne podmienky sú na 9 % územia.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 5. november 2023

  5. november 2023

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je celé územie Slovenska vo všetkých profiloch bez rizika sucha. Najnižšie nasýtenie je 40-50 % v západnej časti Podunajskej nížiny. V hlbšej vrstve je lokálne nasýtenie na Podunajskej nížine 10-20 %, a v povrchovej vrstve je na celom území nasýtenie vyššie ako 90 %. Na väčšine územia pozorujeme už výrazný nadbytok vlahy. Najvyššie hodnoty sú +80 až +100 mm na Gemeri, Novohrade, Spiši a Podpoľaní. Deficit vlahy už nikde nepozorujeme.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 29. október 2023

  29. október 2023

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je celé územie Slovenska v celom pôdnom profile a v povrchovej vrstve bez rizika sucha. V hlbšej vrstve je začínajúce sucho len lokálne na juhozápade Slovenska. Najnižšie nasýtenie je 30-40 % ojedinele na Podunajskej nížine. V hlbšej vrstve je ešte stále miestami nasýtenie na Podunajskej nížine 10-20 %, a v povrchovej vrstve sú najnižšie hodnoty 60-70 %. Na väčšine územia pozorujeme už výrazný nadbytok vlahy. Najvyššie hodnoty sú +60 až +80 mm v okolí Lučenca, Rimavskej Soboty a Popradu. Deficit vlahy je len lokálne v okolí Pezinka do -20 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 22. október 2023

  22. október 2023

  Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je takmer celé územie Slovenska bez rizika sucha. Začínajúce sucho je na krajnom východe a lokálne aj na juhozápadnom Slovensku. Nasýtenie dosahuje najnižšie hodnoty 10-20 % lokálne na Podunajskej nížine. V povrchovej vrstve je ojedinele na juhozápade nasýtenie 20-30 %. Deficit pôdnej vlahy sa vyskytuje najmä v južnej polovici Slovenska. Najvyšší deficit je -20 až -60 mm na krajnom východe a lokálne do -40 mm na juhozápade územia.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 15. október 2023

  15. október 2023

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je začínajúce sucho na 14 % územia. Mierne až výrazné sucho je lokálne na strednom a juhozápadnom Slovensku. Relatívne nasýtenie dosahuje najnižšie hodnoty 10-20 % ojedinele na Podunajskej nížine, Honte a v Juhoslovenskej kotline. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -40 až -60 mm lokálne na strednom Slovensku a v Poloninách. Nadbytok vlahy je +20 až +40 mm na Spiši, Šariši, Zemplíne a Orave.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 8. október 2023

  8. október 2023

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je začínajúce sucho na približne 13 % územia. Mierne sucho je v Malých Karpatoch, Pohroní, v oblasti Nízkych Tatier a Polonín. Relatívne nasýtenie je najnižšie 10-20 % miestami na Podunajskej nížine, Záhorí a v Malých Karpatoch. V povrchovej vrstve je nasýtenie lokálne na Záhorí aj pod 10 %. Deficit pôdnej vlahy sa vyskytuje na väčšine územia. Najvyššie hodnoty deficitu sú -40 až -60 mm v Poloninách, Nízkych Tatrách a na Poľane. Nadbytok vlahy je lokálne +20 až +40 mm na Spiši, Šariši a Zemplíne.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 1. október 2023

  1. október 2023

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je stále väčšina územia bez rizika sucha. Začínajúce sucho je lokálne na strednom a juhozápadnom Slovensku a v oblasti Polonín. Relatívne nasýtenie pôdy je najnižšie 10-20 % ojedinele na Podunajskej nížine. V povrchovej vrstve sú hodnoty nasýtenia na juhozápade vyššie ako v hlbšej vrstve. Deficit pôdnej vlahy je -20 až -60 mm na strednom Slovensku, krajnom východe a v okolí Pezinka. Deficit vlahy sa vyskytuje na približne polovici územia.

  ďalej >