O suchu

O suchu

 Integrovaný systém pre sledovanie sucha (Monitor sucha) sa zameriava na meteorologické a poľnohospodárske sucho, a to s ohľadom na ich častejší výskyt a na ekonomické dopady pre SR a tiež preto, že sú nutným predpokladom obidvoch kategórií, ktoré nasledujú (hydrologické a socioekonomické sucho).

Ako sucho monitorujeme

Ako sucho monitorujeme

Integrovaný systém pre sledovanie sucha (Monitor sucha) sa zameriava na meteorologické a poľnohospodárske sucho, a to s ohľadom na ich častejší výskyt a na ekonomické dopady pre SR a tiež preto, že sú nutným predpokladom obidvoch kategórií, ktoré nasledujú (hydrologické a socioekonomické sucho).

ďalej >
Čo je sucho

Čo je sucho

 Sucho je často označované ako "zakrádajúci sa jav" a jeho vplyv sa líši od regiónu k regiónu. Sucho je ťažké definovať, a preto mu ľudia zle rozumejú.

ďalej >