Predpoveď intenzity sucha

Predpoveď nasýtenia pôdy

Dlhodobá predpoveď


PŘEDPOVĚĎ NA 9 DNÍ

Tento týden (21.1.-.28.1.2019) bude ve znamení velmi chladného, ale vesměs suchého počasí. Srážky budou jen ve formě občasného slabého sněžení. Celkové týdenní úhrny by měly být velmi nízké a to většinou jen do 5 mm (do 5 cm nového sněhu). Rozložení sněhové pokrývky bude velmi podobné současnému stavu. Do víkendu budou dále pokračovat tzv. ledové dny, což znamená, že ani maximální teploty vzduchu nebudou překračovat bod mrazu. V noci budou minima klesat nejčastěji k -5 až -10°C. Díky předpokládaným malým srážkám bude klesat relativní vlhkost půdy v povrchové vrstvě do 40 cm. Hlavně na střední Moravě bude se sucho v této vrstvě dále rozšiřovat. V Čechách sice nebude pozorováno, ale stav se zde bude mírně zhoršovat. V hlubších vrstvách bude zhoršení jen velmi malé a bude se udržovat současný stav.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje počasí až do 6. února lze předpokládat, že nejchladnější epizodou bude právě tento týden, kdy teploty budou o 4°C pod dlouhodobým průměrem. Počátkem příštího týdne dojde k mírnému oteplení a až do konce predikovaného období lze počítat průměrné teploty. Také se od příštího týdne zintenzivní počet přeháněk, ale opět zde není pozorováno nějaké výrazné množství.
Měsíční výhled teploty vzduchu podle ECMWF ensemble předpokládá, že další tři týdny budou teplotně podprůměrné. I podle tohoto modelu bude tento týden ten nejchladnější, poté budou teploty lehce pod průměrem. Prvních 14 dní bude srážkově podprůměrných.

DLOUHODOBÁ PROGNÓZA 27.1. 2019 – 17.3. 2019

Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v příštích 4 týdnech spíše podnormální a srážky jsou očekávány rovněž podprůměrné až průměrné. Tendence posledních týdnů kdy docházelo sice pomalu, ale znatelně ke zlepšování situace nebude nejspíše v dalších 4 týdnech pokračovat. Čas na doplnění srážkového deficitu v klíčových produkčních oblastech se tak krátí. Lze očekávat, zlepšení ve svrchní vrstvě půdy při tání sněhu koncem ledna a počátkem února, nicméně to nebude postačovat na zlepšení situace v nížinách, kde je zásoba vody ve sněhu minimální.
Existující deficit vláhy v hlubší vrstvě nadále zasahuje výraznou část území zvláště na Moravě a v Polabí. Naopak ve většině Jihočeského kraje a Vysočiny, jihu Středočeského kraje a východu Moravskoslezského kraje je situace relativně dobrá. Tyto čtyři oblasti spolu s pohraničními horami vykazují relativně příznivou prognózu. V případě severozápadních Čech a některých oblastí východních Čech, většiny Moravy a velké části Moravskoslezského kraje a částí krajů Plzeňského se setkáváme s negativní prognózou až do konce druhé březnové dekády.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 8 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961-2015.