Intenzita sucha

Aktuálny stav pôdnej vlhkosti vyjadrený v 7 bodovej škále v kontexte vlahových pomerov v danom období medzi rokmi 1961-2010 v rozlíšení 500 m.

 • Intenzita sucha - 29. marec 2020

  29. marec 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa zhoršila najmä v severnej polovici územia. Výrazné sucho pozorujeme už na 3 % plochy a začínajúce sucho je na viac ako 20 % územia. V hlbšej vrstve pôdy je dokonca až výnimočné sucho v oblasti Spiša a Oravy. Relatívne nasýtenie pokleslo na väčšine Slovenska. V povrchovej vrstve je najnižšie nasýtenie ojedinele aj pod 50 %. Deficit pôdnej vlahy je na dvoch tretinách územia v intervale -20 až -5 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 22. marec 2020

  22. marec 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Uplynulý týždeň sa začínajúce až mierne sucho rozšírilo najmä na severe a západe Slovenska. V hlbšej vrstve sa výrazné až výnimočné sucho rozšírilo na Spiši, Zamagurí a Orave. Relatívne nasýtenie pokleslo najmä v povrchovej vrstve. Na Záhorí, Spiši, Šariši a Above je nasýtenie ojedinele len 50-60 %. Deficit pôdnej vlahy do -20 mm je už na približne 1/4 územia. Zhoršenie nastalo najmä v povrchovej vrstve, v hlbšej vrstve prevažujú normálne podmienky.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 15. marec 2020

  15. marec 2020

  Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Začínajúce sucho sa rozšírilo najmä na severe stredného a východného Slovenska. V hlbšej vrstve je mierne až výrazné sucho ojedinele na Spiši a Zamagurí. Relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve je v intervale 50-60 % v Hornádskej kotline, v Košickej a Popradskej kotline je to prevažne v intervale 60-70 %. V hlbšej vrstve je stále nasýtenie na väčšine územia nad 90 %. Deficit pôdnej vlahy je do -20 mm na Spiši a Záhorí, na väčšine Slovenska sú stále normálne podmienky.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 8. marec 2020

  8. marec 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom opäť zlepšila. Aktuálne je len lokálne začínajúce sucho na strednom a východnom Slovensku. Takmer celé územie Slovenska je bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve dosahuje najnižšie hodnoty 50-60 % v Hornádskej kotline. V celom profile je nasýtenie na takmer celom území nad 90 %. Deficit pôdnej vlahy je len lokálne na Záhorí do -20 mm, aj to len v hlbšej vrstve pôdy.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 1. marec 2020

  1. marec 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia je stále priaznivá a na väčšine Slovenska sucho nepozorujeme. Začínajúce až mierne sucho je len ojedinele. V hlbšej vrstve je výrazné sucho lokálne na juhozápade. Relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve je v Košickej a Hornádskej kotline v intervale 50-60 %, na juhozápade a juhu stredného Slovenska v intervale 60-70 %. Deficit pôdnej vlahy do -20 mm je ojedinele na juhu Slovenska a na Spiši.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 23. február 2020

  23. február 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Začínajúce sucho sa opäť rozšírilo na východnom a strednom Slovensku. Momentálne zasahuje takmer 5 % územia. V hlbšej vrstve je výrazné sucho lokálne na severe a na juhozápade. Relatívne nasýtenie je v celom profile na väčšine Slovenska nad 70 %. V povrchovej vrstve je nasýtenie v intervale 50-60 % na Spiši a v Košickej kotline. Deficit pôdnej vlahy je len ojedinele do -20 mm, na väčšine územia sú normálne vlahové podmienky.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 16. február 2020

  16. február 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Momentálne na takmer celom Slovensku sucho nepozorujeme. Len lokálne je v obidvoch vrstvách znížené množstvo pôdnej vlahy, prípadne sa vyskytuje len začínajúce sucho. Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve na Spiši v intervale 50-60 %, v Košickej kotline a na Above najmenej 60-70 %. Deficit pôdnej vlahy je ojedinele na Podunajskej nížine a v Slovenskom Rudohorí v intervale -5 až -20 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 9. február 2020

  9. február 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne sa na väčšine územia sucho nevyskytuje. Začínajúce sucho je ojedinele na strednom a východnom Slovensku. V hlbšej vrstve je ojedinele až výrazné sucho. Relatívne nasýtenie je na väčšine územia nad 90 %, v povrchovej vrstve, ojedinele na Spiši v intervale 60-70 %. Deficit pôdnej vlahy je lokálne do -20 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 2. február 2020

  2. február 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa v porovnaní s predchádzajúcim týždňom zlepšila. V povrchovej vrstve je mierne až výrazné sucho ojedinele na strednom Slovensku. V hlbšej vrstve je výrazné sucho v oblasti Slovenského Rudohoria a Nízkych Tatier. Relatívne nasýtenie je v celom profile na celom území nad 70 %, v povrchovej vrstve ojedinele na strednom a východnom Slovensku v intervale 60-70 %. Deficit sa zmiernil, ale stále je lokálne v Slovenskom Rudohorí do -40 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 26. január 2020

  26. január 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Začínajúce sucho sa opäť rozšírilo na väčšiu plochu Slovenska. Momentálne zasahuje už takmer štvrtinu územia. Mierne až výrazné sucho je najmä na strednom Slovensku a krajnom východe. V hlbšej vrstve je výrazné sucho ojedinele na strednom Slovensku. Relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve kleslo až na 40-50 % na rozhraní stredného a východného Slovenska. Deficit pôdnej vlahy do -20 mm je na viac ako polovici územia.

  ďalej >