27. august 2023

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aktuálne je takmer celé územie Slovenska bez rizika sucha. Znížená úroveň pôdnej vlahy až začínajúce sucho je len lokálne na strednom a východnom Slovensku. Relatívne nasýtenie pôdy dosahuje v celom profile najnižšie hodnoty 10-20 % miestami na Podunajskej nížine. Nasýtenie pod 50 % je na približne polovici územia. Deficit pôdnej vlahy je len lokálne na strednom a východnom Slovensku -20 až -40 mm. Nadbytok vlahy je najvyšší +40 až +60 mm v podtatranskej oblasti a v okolí Lučenca.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na Záhorí a lokálne na Podunajskej nížine a juhu stredného Slovenska najnižšie 10-20 %. Na východnom Slovensku je najnižšie nasýtenie 30-40 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie 10-20 % na veľkej časti Podunajskej nížiny, ojedinele na Ponitrí, Považí, Záhorí a Pohroní. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie 10-20 % miestami na Podunajskej nížine a lokálne aj na Záhorí a Honte. Na Zemplíne je najnižšie nasýtenie 20-30 %. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na približne polovici územia.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je len lokálne na strednom a východnom Slovensku na úrovni zníženej pôdnej dostupnosti až začínajúceho sucha. V povrchovej vrstve je mierne sucho lokálne v centrálnej časti Slovenska. V hlbšej vrstve je takmer celé územie bez rizika sucha.

Deficit pôdnej vlahy je najviac -20 až -40 mm lokálne na strednom a východnom Slovensku. Na Podunajskej nížine, Pohroní a Zahorí je deficit najviac -20 mm. Nadbytok vlahy je najvyšší +40 až +60 mm v podtatranskej oblasti a v okolí Lučenca. Na približne 36 % územia sú normálne podmienky

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 21.8. do 27.8.2023 spadlo najviac zrážok na Orave a Kysuciach. Lokálne boli úhrny zrážok od 40 do 60 mm. Bez zrážok bolo ojedinele na Podunajskej nížine, Pohroní a Ponitrí. Po teplotnej stránke bol týždeň prevažne teplý s najvyššou teplotou 36 °C. Najnižšie klesla teplota na 9 °C na Orave. Týždenná suma výparu bola najvyššia 37 mm v Bratislave a Jaslovských Bohuniciach a najnižšia 19 mm v Medzilaborciach. Percento normálu 1991 – 2020 bolo v intervale od 109 % v Somotore a Košiciach do 142 % v Topoľčanoch.