20. august 2023

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aktuálne je takmer celé územie Slovenska bez rizika sucha. Znížená úroveň pôdnej vlahy je len lokálne najmä na strednom a východnom Slovensku. Relatívne nasýtenie pôdy dosahuje v celom profile najnižšie hodnoty 10-20 % na Podunajskej nížine. Nasýtenie pod 50 % je na takmer polovici územia. Deficit pôdnej vlahy je len lokálne na severe stredného a východného Slovenska -20 až -40 mm. Na väčšine územia stále prevažuje nadbytok vlahy.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na Záhorí a lokálne na Podunajskej nížine najnižšie 10-20 %. Na juhu stredného a východného Slovenska je najnižšie nasýtenie 30-40 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie 10-20 % na veľkej časti Podunajskej nížiny, ojedinele na Ponitrí, Považí, Záhorí a Pohroní. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie 10-20 % miestami na Podunajskej nížine. Na Záhorí, Považí, Ponitrí, Pohroní, Honte a Zemplíne je najnižšie nasýtenie 20-30 %. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na takmer polovici územia.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je len lokálne na strednom a východnom Slovensku na úrovni zníženej pôdnej dostupnosti S0, inde je to bez rizika sucha.

Deficit pôdnej vlahy je najviac -20 až -40 mm lokálne na severe stredného a východného Slovenska. Na väčšine územia prevažuje nadbytok vlahy, najviac +40 až +60 mm v podtatranskej oblasti. Normálne podmienky sú na približne 30 % územia.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 14.8. do 20.8.2023 spadlo najviac zrážok 20-30 mm na Hornom Považí, lokálne na Podunajskej nížine a Záhorí. Do 1 mm bol týždenný úhrn zrážok najmä na Hornom a Dolnom Zemplíne. Najvyššia teplota vzduchu bola 34-35 °C v v závere týždňa na Záhorí a Honte. Najnižšie klesla teplota na 7 °C v Slovenskom raji. Najvyššiu týždennú sumu dosiahol výpar v Nitre, až okolo 33 mm. Najnižší výpar bol v Medzilaborciach, len necelých 22 mm. V percentách normálu bol výpar od 99 % v Poprade a Košiciach do 139 % v Čadci.