10. september 2023

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aktuálne je to stále na väčšine Slovenska bez rizika sucha. Začínajúce až mierne sucho je v centrálnej časti Slovenska, na Podpoľaní, Pohroní a v Nízkych Tatrách. V povrchovej časti pôdy je na strednom Slovensku ojedinele výrazné až výnimočné sucho. Relatívne nasýtenie je najnižšie 10-20 % miestami na Podunajskej nížine a v juhozápadnej časti stredného Slovenska. V povrchovej vrstve je lokálne na strednom Slovensku nasýtenie pod 10 %. Deficit pôdnej vlahy je ojedinele -40 až -60 mm na Podpoľaní a v Nízkych Tatrách. Na západnom a východnom Slovensku je deficit najviac do -40 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je pod 10 % lokálne na Podpoľaní a Pohroní. Hodnoty nasýtenia 10-20 % sú najmä na strednom Slovensku a na Podunajskej nížine. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie 10-20 % na veľkej časti Podunajskej nížiny, na Honte, Pohroní, Považí a Ponitrí. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je najnižšie nasýtenie 10-20 % miestami na Podunajskej nížine a v juhozápadnej časti stredného Slovenska. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na približne 60 % územia Slovenska.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni začínajúceho až mierneho sucha na strednom a lokálne aj na východnom Slovensku. Mierne sucho je v Slovenskom rudohorí a v Nízkych Tatrách. Väčšina územia je stále bez rizika sucha. V povrchovej vrstve je výrazné až výnimočné sucho v Slovenskom rudohorí. Mierne sucho je ojedinele na Pohroní, Horehroní a v Nízkych Tatrách. V hlbšej vrstve je situácia lepšia. Začínajúce sucho je len lokálne na strednom Slovensku. Na takmer celom území je to bez rizika sucha.

Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -40 až -60 mm na Podpoľaní a v Nízkych Tatrách. Deficit do -40 mm je na najmä na strednom Slovensku a lokálne aj na západnom a východnom Slovensku. Deficitom vlahy je zasiahnutých približne 45 % územia. Nadbytok vlahy je stále najvyšší na krajnom východe, v oblasti Sobraniec, +40 až +60 mm, a podobne tomu je aj v oblasti Popradu.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 4.9. do 11.9.2023 sa zrážky nevyskytli na celom území Slovenska. Lokálne boli len usadené zrážky do 0,5 mm. Počas celého týždňa prevažovalo slnečné a stabilné počasie, lokálne rušené rannými hmlami. Po väčšinu týždňa bolo teplo s vysokými amplitúdami teploty vzduchu v rámci dňa. Najnižšia teplota bola 3 °C v Slovenskom raji. Najvyššie stúpla teplota vzduchu na 32 °C na Honte a v Žiarskej kotline. Najvyššiu týždennú sumu dosiahol výpar na Kolibe v Bratislave 30 mm a v Mochovciach 29 mm. Najnižší výpar bol v Medzilaborciach 16 mm a Bardejove 18 mm. V percentách normálu bol výpar od 114 % na letisku v Bratislave do 155 % v Čadci.