3. september 2023

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Na takmer celom území Slovenska sa sucho nevyskytuje. Znížená úroveň pôdnej vlahy S0 je len lokálne na strednom Slovensku. Relatívne nasýtenie je najnižšie 20-30 % na Podunajskej nížine a Pohroní. V hlbšej vrstve je stále nasýtenie na väčšine Podunajskej nížiny, a ojedinele na Ponitrí, Považí a Pohroní v intervale 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je lokálne na strednom Slovensku -20 až -40 mm. Na väčšine územia prevažuje nadbytok vlahy, najviac +60 až +80 mm na krajnom východe.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie 20-30 % na Podunajskej nížine, Pohroní a Podpoľaní. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je stále nasýtenie na väčšine územia Podunajskej nížiny, a ojedinele na Ponitrí, Považí a Pohroní 10-20 %. Na juhu východného Slovenska je najnižšie nasýtenie 20-30 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je najnižšie nasýtenie 20-30 % na Podunajskej nížine a Pohroní. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na takmer polovici územia.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni zníženej úrovne pôdnej vlahy S0 len lokálne v centrálnej časti Slovenska. Začínajúce až mierne sucho je na strednom Slovensku len lokálne v povrchovej vrstve. Na väčšine územia je to bez rizika sucha a situácia je stále veľmi priaznivá.

Deficit pôdnej vlahy je lokálne na strednom Slovensku a na severe východného Slovenska -20 až -40 mm. Na väčšine územia je nadbytok vlahy, a to najviac +60 až +80 mm na krajnom východe. Normálne podmienky sú na približne 16 % územia.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 28.8. do 3.9.2023 spadlo najviac zrážok 60-90 mm na severe východného Slovenska a na Záhorí. Zrážky boli v prevažnej miere vo forme prehánok a búrok. Najmenej zrážok spadlo na Pohroní, lokálne 2-3 mm. Najvyššia teplota vzduchu bola počas týždňa 35 °C na juhu Zemplína. Najnižšia teplota bola 4 °C na Orave. Najvyššiu týždennú sumu dosiahol výpar v Žiari n. Hronom 23 mm a Hurbanove 22 mm. Najnižší výpar bol v Oravskej Lesnej, len necelých 13 mm. V percentách normálu bol výpar od 77 % v Košiciach do 122 % v Žiari n. Hronom.