Intenzita sucha

Aktuálny stav pôdnej vlhkosti vyjadrený v 7 bodovej škále v kontexte vlahových pomerov v danom období medzi rokmi 1961-2010 v rozlíšení 500 m.

 • Intenzita sucha - 12. máj 2019

  12. máj 2019

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  V povrchovej vrstve je takmer celé územie Slovenska už bez rizika sucha. V hlbšej vrstve je ešte extrémne sucho najmä na juhovýchodnom Slovensku, výrazné až výnimočné sucho je na strednom a západnom Slovensku. Relatívne nasýtenie v pôde je najnižšie 40-50 % a deficit pôdnej vlahy je už len lokálne na juhovýchode do -60 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 5. máj 2019

  5. máj 2019

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Výrazné sucho ostalo ešte na juhu východného Slovenska a miestami na rozhraní stredného a západného Slovenska, pričom v porovnaní s minulým týždňom sa situácia zlepšila na viacerých miestach. Relatívne nasýtenie je v horných 40 cm najnižšie 20-30 % v okolí Štúrova, a lokálne aj v okolí Banskej Bystrice. Deficit pôdnej vlahy je do -60 mm na juhu stredného a východného Slovenska.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 28. apríl 2019

  28. apríl 2019

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Uplynulý týždeň sa situácia zlepšila najmä na východnom Slovensku. Zhoršenie nastalo v západnej polovici územia. Na západe sa rozšírilo výrazné a výnimočné sucho, a na severozápade sa objavilo extrémne sucho. Relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve je najnižšie 10-20 % na západe a severozápade. Deficit pôdnej vlahy je na juhovýchode stále do -80 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 21. apríl 2019

  21. apríl 2019

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Výrazné sucho sa aktuálne vyskytuje už na viac ako polovici územia. Zhoršenie situácie nastalo najmä v povrchovej vrstve, v ktorej sa extrémne sucho už rozšírilo aj na krajnom juhu západného a stredného Slovenska. Relatívne nasýtenie je pod hranicou 50 % v horných 40 cm na viac ako polovici územia, pričom v oblasti Turca je už pod hranicou 10 %. Deficit pôdnej vlahy dosahuje na východnom Slovensku hodnoty až -100 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 14. apríl 2019

  14. apríl 2019

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa už niekoľko týždňov postupne zhoršuje. Uplynulý týždeň aj napriek ochladeniu, sa sucho rozšírilo na veľkej časti Slovenska. Extrémne sucho zasahuje 6 % plochy. Najviac sa rozšírilo mierne a výrazné sucho na rozhraní stredného a západného Slovenska. Relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve je 10-20 % v severnej časti stredného Slovenska. Deficit pôdnej vlahy je do -100 mm na východe.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 7. apríl 2019

  7. apríl 2019

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aj tento týždeň nastalo zhoršenie situácie. Extrémne sucho sa zatiaľ nerozšírilo na väčšiu plochu, ale výrazné sucho sa objavilo na väčšej ploche na severe východného a stredného Slovenska. Relatívne nasýtenie kleslo najmä v povrchovej vrstve, a najnižšie hodnoty sú 20-30 % lokálne v Košickej kotline. Deficit pôdnej vlahy je do -100 mm v okolí Prešova, Košíc a Moldavy n. Bodvou.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 31. marec 2019

  31. marec 2019

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom viditeľne zhoršila na celom území Slovenska. Zatiaľ čo, minulý týždeň bolo začínajúce sucho na 28 % územia, tento týždeň to je už 52 % územia. Extrémne sucho sa stále rozširuje na východnom Slovensku. Relatívne nasýtenie výrazne pokleslo v povrchovej vrstve, pričom jeho hodnoty klesli pod 50 % už aj na Záhorí, Podunajskej nížine, Turci, Pohroní a v Juhoslovenskej kotline. Deficit pôdnej vlahy je až -100 mm v okolí Moldavy nad Bodvou a Prešova.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 24. marec 2019

  24. marec 2019

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Extrémne sucho sa stále v malej miere rozširuje na východnom Slovensku. Momentálne je extrémnym suchom zasiahnutých 3,7 % celkovej plochy. Na ostatnom území sa rozširuje začínajúce až mierne sucho. Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve len 30-40 % v Košickej kotline, Above a na Spiši. Deficit pôdnej vlahy je do -80 mm v okolí Prešova, Košíc a Moldavy n. Bodvou.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 17. marec 2019

  17. marec 2019

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Extrémne sucho stále pretrváva na východnom Slovensku. Situácia na západnom a strednom Slovensku sa ale zlepšila. Deficit na východe je do -80 mm. Relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve je najnižšie 30-40 % na Spiši a Above.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 10. marec 2019

  10. marec 2019

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Extrémne sucho zasahuje už 3 % územia v celom profile. Výrazné sucho sa rozširuje už aj na severovýchode. Nasýtenie je najnižšie 30-40 % na Spiši a Above, pričom viditeľný pokles pôdnej vlhkosti nastal na veľkej časti južného Slovenska. Deficit pôdnej vlahy je stále až -80 mm na Šariši a Above.

  ďalej >