Intenzita sucha

Aktuálny stav pôdnej vlhkosti vyjadrený v 7 bodovej škále v kontexte vlahových pomerov v danom období medzi rokmi 1961-2010 v rozlíšení 500 m.

 • Intenzita sucha - 23. máj 2021

  23. máj 2021

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Celé územie Slovenska je momentálne už bez rizika sucha. V celom pôdnom profile je relatívne nasýtenie na krajnom juhozápade najnižšie 40-50 %. V hlbšej vrstve je na Záhorí, v okolí Bratislavy a na Zemplíne, nasýtenie ojedinele v intervale 30-40 %. Deficit pôdnej vlahy sa už v celom pôdnom profile nikde nenachádza. Nadbytok vlahy je až +80 mm v severnej časti Podunajskej nížiny a v okolí Prešova.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 16. máj 2021

  16. máj 2021

   Stav pôdnej vlahy sucha:

  Aktuálne je len lokálne začínajúce sucho v hlbšej vrstve na strednom a západnom Slovensku. Relatívne nasýtenie je v celom pôdnom profile najnižšie 30-40 % lokálne na Záhorí, Zemplíne a v okolí Bratislavy. Deficit pôdnej vlahy je lokálne v okolí Žiaru nad Hronom a Lučenca najviac -20 mm. Na veľkej časti územia Slovenska je nadbytok vlahy. Najvyšší nadbytok je až +80 mm v okolí Stropkova.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 9. máj 2021

  9. máj 2021

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Začínajúce až mierne sucho sa nachádza najmä na juhozápadnom Slovensku a juhu stredného Slovenska. V povrchovej vrstve je začínajúce sucho na 8 % územia. Relatívne nasýtenie je v horných 40 cm pôdy na Záhorí pod hranicou 10 %. V celom pôdnom profile je najnižšie nasýtenie 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je lokálne na západnom a strednom Slovensku najvyšší -40 mm. Nadbytok vlahy na severovýchode je až +60 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 2. máj 2021

  2. máj 2021

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je začínajúce sucho len lokálne na juhozápadnom Slovensku. Relatívne nasýtenie je najnižšie 20-30 % na Záhorí. V povrchovej vrstve je na Záhorí najnižšie nasýtenie v intervale 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je najviac -40 mm lokálne na Pohroní a v oblasti Pezinka a Modry. Normálne vlahové podmienky sú na takmer 30 % územia.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 25. apríl 2021

  25. apríl 2021

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Momentálne sa na väčšine územia Slovenska sucho nenachádza. Začínajúce sucho je len lokálne na strednom a západnom Slovensku. Mierne sucho je len v okolí Žiaru nad Hronom. Relatívne nasýtenie je na Záhorí najnižšie 20-30 % a na Podunajskej nížine 40-50 %. Deficit pôdnej vlahy je ojedinele na strednom a západnom Slovensku do -40 mm. Nadbytok vlahy je najvyšší na severovýchode, až +80 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 18. apríl 2021

  18. apríl 2021

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom zlepšila na viacerých miestach. Momentálne je začínajúce sucho v celom pôdnom profile len lokálne na Pohroní. Relatívne nasýtenie je najnižšie 40-50 % na Záhorí a juhozápade Podunajskej nížiny. Na približne polovici územia Slovenska je nasýtenie vyššie ako 90 %. Deficit pôdnej vlahy sa tiež zmiernil. Len lokálne na Pohroní ostal ešte deficit vlahy do -40 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 11. apríl 2021

  11. apríl 2021

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia ohľadom sucha sa v predchádzajúcich týždňoch postupne zhoršovala. Momentálne je už výrazné sucho na rozhraní Trenčianskeho a Banskobystrického kraja. V povrchovej vrstve je výrazné sucho rozšírené aj na Záhorí, v oblasti Pezinka, a tiež v južnej časti Žilinského kraja. Relatívne nasýtenie je najnižšie 20-30 % na Záhorí. V povrchovej vrstve už kleslo nasýtenie ojedinele na Záhorí pod 10 %. Na väčšine Slovenska sa nachádza deficit pôdnej vlahy. Najvyššie hodnoty deficitu sú -40 mm ojedinele na strednom a západnom Slovensku.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 4. apríl 2021

  4. apríl 2021

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je začínajúce sucho na 9 % a mierne sucho na 1 % celkovej plochy. V povrchovej vrstve sa už objavilo lokálne na strednom a západnom Slovensku aj výrazné sucho. Najhoršia situácia je na Záhorí, v južnej časti Malých Karpát a na Pohroní. Relatívne nasýtenie kleslo ojedinele na Záhorí v celom pôdnom profile na hodnoty 30-40 %. V povrchovej vrstve je nasýtenie na Záhorí najnižšie 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je na strednom a západnom Slovensku ojedinele až -40 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 28. marec 2021

  28. marec 2021

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom prakticky nezmenila. Na strednom a západnom Slovensku sa aktuálne miestami nachádza začínajúce sucho a lokálne až mierne sucho. V horných 40 cm je začínajúce až mierne sucho na približne ¼ územia. Relatívne nasýtenie je v celom pôdnom profile najnižšie 40-50 % na Záhorí. V povrchovej vrstve je nasýtenie na Záhorí lokálne len 20-30 %. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -40 mm lokálne na strednom Slovensku.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 21. marec 2021

  21. marec 2021

   Stav pôdnej vlahy sucha:

  Na západnom a strednom Slovensku pozorujeme miestami začínajúce a mierne sucho. Horšia situácia je v povrchovej vrstve. Mierne sucho je v tejto časti pôdy na približne 5 % celkovej plochy. V povrchovej vrstve kleslo nasýtenie na Záhorí ojedinele na hodnoty od 40 do 50 %. Deficit pôdnej vlahy je lokálne na Hornej Nitre a Pohroní do -40 mm. V povrchovej vrstve pôdy je deficit vlahy do -20 mm na takmer 60 % celkovej plochy.

  ďalej >