Intenzita sucha

Aktuálny stav pôdnej vlhkosti vyjadrený v 7 bodovej škále v kontexte vlahových pomerov v danom období medzi rokmi 1961-2010 v rozlíšení 500 m.

 • Intenzita sucha - 10. január 2021

  10. január 2021

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je takmer celé územie Slovenska bez rizika sucha. Na Orave je len lokálne začínajúce sucho. Relatívne nasýtenie je na väčšine Slovenska vyššie ako 90 %, v povrchovej vrstve na Podunajskej nížine, Honte a Záhorí ojedinele 70-90 %. Deficit pôdnej vlahy je lokálne na Orave do -20 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 3. január 2021

  3. január 2021

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Momentálne je takmer celé územie Slovenska bez rizika sucha. Len lokálne je na Hornej Orave začínajúce sucho. V hlbšej vrstve je lokálne začínajúce až mierne sucho na Považí. Relatívne nasýtenie je na takmer celom území vyššie ako 90 %, len v povrchovej vrstve na juhu Podunajskej nížiny je nasýtenie 70-90 %. Na Slovensku prevládajú normálne podmienky až nadbytok pôdnej vlahy. Deficit pôdnej vlahy je najviac -20 mm lokálne na Hornej Orave.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 27. december 2020

  27. december 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom viditeľne zlepšila. Na strednom a západnom Slovensku je už len ojedinele začínajúce sucho. V povrchovej vrstve ostalo mierne sucho na Považí, Turci, Hornej Nitre a Pohroní. Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve len ojedinele najnižšie v intervale 60-70 %. Deficit pôdnej vlahy je najviac -20 mm na 8,4 % plochy. Na polovici územia sú normálne podmienky.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 20. december 2020

  20. december 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Extrémne sucho je už momentálne v celom pôdnom profile na 0,9 % územia a v povrchovej vrstve dokonca na 6,3 % územia. Najviac zasiahnuté oblasti ostávajú Turiec, Orava, Kysuce, Považie, Javorníky. Relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve dosahuje lokálne najnižšie hodnoty 50-60 %. Nasýtenie v intervale 60-70 % je na približne 1/5 územia. Deficit pôdnej vlahy je na Orave a Kysuciach až do -40 mm. Normálne podmienky sú aktuálne na takmer polovici územia.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 13. december 2020

  13. december 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Na severozápade Slovenska sa situácia opäť zhoršila. Momentálne tam je už výrazné a lokálne až extrémne sucho. Zhoršenie je možné pozorovať najmä v povrchovej vrstve. Extrémne sucho je ojedinele vo vrstve pôdy do 40 cm v Javorníkoch, na Považí, Kysuciach a Orave. Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve v intervale 60-70 % na 5,5 % plochy. Deficit pôdnej vlahy je najviac -40 mm, v Žilinskom kraji a aj v časti Trenčianskeho a Banskobystrického kraja do -20 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 6. december 2020

  6. december 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Začínajúce až výrazné sucho sa vyskytuje prevažne v Žilinskom kraji a v časti Trenčianskeho a Banskobystrického kraja. V povrchovej vrstve je výrazné sucho už na takmer 5 % celkovej plochy. Relatívne nasýtenie je v celom profile na celom Slovensku vyššie ako 70 %, v povrchovej vrstve len ojedinele najnižšie 50-60 %. Deficit pôdnej vlahy je najviac -20 mm na takmer ¼ územia.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 29. november 2020

  29. november 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Na severozápade Slovenska sa postupne rozširuje začínajúce až mierne sucho. Zhoršenie nastáva najmä v povrchovej vrstve, kde je mierne sucho už na 13 % plochy a v oblasti Považia je už lokálne až výnimočné sucho. Relatívne nasýtenie v profile 0-100 cm je na celom území nad 70 %. V povrchovej vrstve je nasýtenie ojedinele 60-70 %, na väčšine územia je však v intervale 70-90 %. Deficit pôdnej vlahy do -20 mm je v celom profile na približne ¼ územia. V povrchovej vrstve je deficit do -20 mm na viac ako polovici územia Slovenska.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 22. november 2020

  22. november 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Začínajúce sucho sa postupne rozširuje najmä na severe a západe Slovenska. V povrchovej vrstve je začínajúcim suchom zasiahnutých 12 % územia. Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve na väčšine Slovenska v intervale 70-90 %, v celom profile na takmer celom území je vyššie ako 90 %. Deficit pôdnej vlahy je najviac -20 mm na 8,5 % územia. Nadbytok vlahy je najviac +80 mm na juhozápade Slovenska.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 15. november 2020

  15. november 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Začínajúce sucho sa uplynulý týždeň ojedinele objavilo v povrchovej vrstve v Žilinskom kraji. V hlbšej vrstve je stále celé územie bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve kleslo na väčšine územia na 70-90 %. V hlbšej vrstve je stále vyššie ako 90 %. Deficit pôdnej vlahy do -20 mm sa ojedinele vyskytuje v Žilinskom kraji, normálne podmienky sú na ¼ územia.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 8. november 2020

  8. november 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  V porovnaní s minulým týždňom sa situácia takmer nezmenila. Stále je celé územie Slovenska bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie sa zvýšilo najmä v povrchovej vrstve a momentálne je len na malom území na juhu Podunajskej nížiny nasýtenie od 70 do 90 %, na ostatnom území je vyššie ako 90 %. Deficit pôdnej vlahy nepozorujeme. Normálne podmienky sú na takmer 13 % územia. Nadbytok vlahy je lokálne až +100 mm.

  ďalej >