Intenzita sucha

Aktuálny stav pôdnej vlhkosti vyjadrený v 7 bodovej škále v kontexte vlahových pomerov v danom období medzi rokmi 1961-2010 v rozlíšení 500 m.

 • Intenzita sucha - 21. júl 2019

  21. júl 2019

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Extrémne sucho stále pretrváva na severe stredného a západného Slovenska, krajnom východe a v Slovenskom Rudohorí. Relatívne nasýtenie je ojedinele na západnom Slovensku a lokálne aj na juhovýchode nižšie ako 10 %. Deficit pôdnej vlahy je lokálne na Orave, Kysuciach a krajnom východe do -100 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 14. júl 2019

  14. júl 2019

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom čiastočne zlepšila, ale stále je na viac ako 8 % plochy extrémne sucho. Najviac zasiahnuté oblasti sú Orava, Kysuce, Turiec, Liptov, Horné Považie a Poloniny. Nasýtenie nižšie ako 50 % je až na ¾ celkovej plochy. Deficit pôdnej vlahy dosahuje hodnoty až -100 mm lokálne na severe stredného Slovenska, do -80 mm na krajnom východe.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 7. júl 2019

  7. júl 2019

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je extrémne sucho až na 19 % celkovej plochy. Situácia sa tak v porovnaní s minulým týždňom opäť zhoršila. Najviac suchom zasiahnuté oblasti sú najmä v severnej polovici Slovenska. Relatívne nasýtenie je pod 10 % ojedinele na západnom a strednom Slovensku. Nasýtenie pokleslo najmä v povrchovej vrstve, kde je nasýtenie pod 50 % už na väčšine územia. Deficit pôdnej vlahy je až -100 mm na Orave.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 30. jún 2019

  30. jún 2019

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Extrémne sucho je ojedinele na severe západného, stredného aj východného Slovenska. Najviac sa zhoršila situácia v povrchovej vrstve v oblasti Oravy. Nasýtenie je už pod 10 % ojedinele na západnom Slovensku. V povrchovej vrstve je nasýtenie pod 50 % na viac ako polovici územia. Deficit pôdnej vlahy je do -80 mm na Orave a krajnom východe.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 23. jún 2019

  23. jún 2019

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Výrazné až extrémne sucho je ojedinele na Orave, Kysuciach, severovýchode a juhovýchode Slovenska. Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve najnižšie 20-30 % na Podunajskej nížine, v hlbšej vrstve je nasýtenie najmenej 10-20 % na Záhorí. Deficit pôdnej vlahy je lokálne do -60 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 16. jún 2019

  16. jún 2019

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa v porovnaní s predchádzajúcim týždňom výrazne zhoršila. Extrémne sucho sa rozšírilo najmä v povrchovej vrstve, a to na strednom a východnom Slovensku. Relatívne nasýtenie je len okolo 10 % na juhozápade a juhovýchode. Deficit pôdnej vlahy po predchádzajúcom týždni pozorujeme takmer na celom území. Najvyšší deficit je -80 mm na juhu východného Slovenska.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 9. jún 2019

  9. jún 2019

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Začínajúce až mierne sucho sa objavilo na severe Slovenska. Na Above je stále lokálne výrazné až výnimočné sucho. V celom pôdnom profile je lokálne relatívne nasýtenie 30-40 % na podhorí Malých Karpát. Na juhovýchode je nasýtenie najmenej 40-50 %. Deficit pôdnej vlahy sa opäť rozšíril najmä na východnom a strednom Slovensku a najvyšší deficit je na Above do -60 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 2. jún 2019

  2. jún 2019

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  V celom pôdnom profile je začínajúce sucho len lokálne na juhovýchode a strednom Slovensku. V povrchovej vrstve je takmer celé územie bez rizika sucha. V hlbšej vrstve je ešte výrazné až výnimočné sucho na Above a Dolnom Zemplíne. Relatívne nasýtenie je lokálne najnižšie 50-60 % na juhovýchode a juhozápade. Deficit pôdnej vlahy je do -60 mm v okolí Moldavy nad Bodvou a do -40 mm na Dolnom Zemplíne.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 26. máj 2019

  26. máj 2019

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je v povrchovej vrstve celé územie bez rizika sucha. V hlbšej vrstve je extrémne sucho ojedinele na juhovýchode. Relatívne nasýtenie je na celom území nad hranicou 50 %, v hlbšej vrstve je najmenej 40-50 % na juhovýchode. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší lokálne v oblasti Moldavy n. Bodvou do -60 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 19. máj 2019

  19. máj 2019

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  V povrchovej vrstve je celé územie Slovenska už bez rizika sucha. V hlbšej vrstve je extrémne sucho najmä v južnej polovici Slovenska. Relatívne nasýtenie je najnižšie 40 % na Záhorí a Zemplíne. Deficit pôdnej vlahy je do -60 mm lokálne na juhu stredného a východného Slovenska.

  ďalej >