18. december 2022

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aktuálne je začínajúce sucho len ojedinele na Považí, pričom väčšina územia Slovenska je bez rizika sucha. V hlbšej vrstve pôdy (40-100 cm) je mierne až výrazné sucho na juhu Podunajskej nížiny, začínajúce sucho je na Považí a Záhorí. Relatívne nasýtenie je najnižšie v intervale 30-40 % v oblasti Bratislavy a lokálne aj na Záhorí. V hlbšej vrstve je nasýtenie miestami na Podunajskej nížine 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší na juhozápade a Považí v intervale -40 až -20 mm. Na juhu stredného Slovenska je nadbytok vlahy, a to až do +80 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na takmer celom území vyššie ako 90 %, len na juhozápade je ojedinele nasýtenie v intervale 70-90 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie na Podunajskej nížine a lokálne na Záhorí najnižšie v intervale 10-20 %. Na Spiši je najnižšie nasýtenie 30-40 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je najnižšie nasýtenie v okolí Bratislavy a na Záhorí 30-40 %, na strednom a východnom Slovensku je prevažne vyššie ako 60 %, len v okolí Popradu najmenej od 50 do 60 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni začínajúceho sucha len na Považí a lokálne na Ponitrí. V povrchovej vrstve je celé územie Slovenska bez rizika sucha. V hlbšej vrstve je mierne až výrazné sucho najmä na juhu Podunajskej nížiny a na Považí a Ponitrí.

Deficit pôdnej vlahy je najvyšší v intervale -20 až -40 mm ojedinele na Považí, Ponitrí a Podunajskej nížine. Na strednom a východnom Slovensku prevažujú normálne podmienky až nadbytok vlahy. Najviac vlahy je v Juhoslovenskej kotline a na Zemplíne a Šariši, kde je nadbytok vlahy ojedinele od +40 do +60 mm a lokálne na Honte až +80 mm.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 12.12. do 18.12.2022 spadlo najviac zrážok na Kysuciach a v okolí Banskej Bystrice, maximálne 50-60 mm. Najnižšie úhrny zrážok boli 1-3 mm v Rajeckej doline a na Spiši. Najvyššia teplota vzduchu bola 8,5 °C na Zemplíne a najnižšia -22 °C na Orave. Najvyššia suma výparu bola za týždeň 3,2 mm v Bratislave a najnižšia 0,6 mm v Spišských Vlachoch.