Intenzita sucha

Aktuálny stav pôdnej vlhkosti vyjadrený v 7 bodovej škále v kontexte vlahových pomerov v danom období medzi rokmi 1961-2010 v rozlíšení 500 m.

 • Intenzita sucha - 8. marec 2020

  8. marec 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom opäť zlepšila. Aktuálne je len lokálne začínajúce sucho na strednom a východnom Slovensku. Takmer celé územie Slovenska je bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve dosahuje najnižšie hodnoty 50-60 % v Hornádskej kotline. V celom profile je nasýtenie na takmer celom území nad 90 %. Deficit pôdnej vlahy je len lokálne na Záhorí do -20 mm, aj to len v hlbšej vrstve pôdy.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 1. marec 2020

  1. marec 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia je stále priaznivá a na väčšine Slovenska sucho nepozorujeme. Začínajúce až mierne sucho je len ojedinele. V hlbšej vrstve je výrazné sucho lokálne na juhozápade. Relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve je v Košickej a Hornádskej kotline v intervale 50-60 %, na juhozápade a juhu stredného Slovenska v intervale 60-70 %. Deficit pôdnej vlahy do -20 mm je ojedinele na juhu Slovenska a na Spiši.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 23. február 2020

  23. február 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Začínajúce sucho sa opäť rozšírilo na východnom a strednom Slovensku. Momentálne zasahuje takmer 5 % územia. V hlbšej vrstve je výrazné sucho lokálne na severe a na juhozápade. Relatívne nasýtenie je v celom profile na väčšine Slovenska nad 70 %. V povrchovej vrstve je nasýtenie v intervale 50-60 % na Spiši a v Košickej kotline. Deficit pôdnej vlahy je len ojedinele do -20 mm, na väčšine územia sú normálne vlahové podmienky.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 16. február 2020

  16. február 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Momentálne na takmer celom Slovensku sucho nepozorujeme. Len lokálne je v obidvoch vrstvách znížené množstvo pôdnej vlahy, prípadne sa vyskytuje len začínajúce sucho. Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve na Spiši v intervale 50-60 %, v Košickej kotline a na Above najmenej 60-70 %. Deficit pôdnej vlahy je ojedinele na Podunajskej nížine a v Slovenskom Rudohorí v intervale -5 až -20 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 9. február 2020

  9. február 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne sa na väčšine územia sucho nevyskytuje. Začínajúce sucho je ojedinele na strednom a východnom Slovensku. V hlbšej vrstve je ojedinele až výrazné sucho. Relatívne nasýtenie je na väčšine územia nad 90 %, v povrchovej vrstve, ojedinele na Spiši v intervale 60-70 %. Deficit pôdnej vlahy je lokálne do -20 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 2. február 2020

  2. február 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa v porovnaní s predchádzajúcim týždňom zlepšila. V povrchovej vrstve je mierne až výrazné sucho ojedinele na strednom Slovensku. V hlbšej vrstve je výrazné sucho v oblasti Slovenského Rudohoria a Nízkych Tatier. Relatívne nasýtenie je v celom profile na celom území nad 70 %, v povrchovej vrstve ojedinele na strednom a východnom Slovensku v intervale 60-70 %. Deficit sa zmiernil, ale stále je lokálne v Slovenskom Rudohorí do -40 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 26. január 2020

  26. január 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Začínajúce sucho sa opäť rozšírilo na väčšiu plochu Slovenska. Momentálne zasahuje už takmer štvrtinu územia. Mierne až výrazné sucho je najmä na strednom Slovensku a krajnom východe. V hlbšej vrstve je výrazné sucho ojedinele na strednom Slovensku. Relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve kleslo až na 40-50 % na rozhraní stredného a východného Slovenska. Deficit pôdnej vlahy do -20 mm je na viac ako polovici územia.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 19. január 2020

  19. január 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Začínajúce sucho sa postupne rozširuje na čoraz väčšiu plochu. Zhoršenie nastáva najmä v povrchovej vrstve. Mierne sucho evidujeme na strednom Slovensku a krajnom východe. V hlbšej vrstve je stále väčšina Slovenska bez rizika sucha, len na strednom Slovensku je ojedinele výrazné sucho. Relatívne nasýtenie je na takmer celom Slovensku nad 70 %, výnimočne je v intervale 60-70 %. Na približne 60 % plochy Slovenska je deficit vlahy od -5 do -20 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 12. január 2020

  12. január 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Začínajúce sucho je aktuálne na približne 4 % plochy. Mierne sucho je lokálne na strednom Slovensku a krajnom východe. V hlbšej vrstve je výrazné sucho v oblasti Veľkej Fatry. Relatívne nasýtenie je na väčšine územia nad 90 %, na juhozápade ojedinele v intervale 70-90 %. Deficit pôdnej vlahy do -20 mm je na približne 1/10 územia.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 5. január 2020

  5. január 2020

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Na väčšine Slovenska je to stále bez rizika sucha. Mierne sucho je v oblasti Turca a Veľkej Fatry. V hlbšej vrstve len ojedinele je na strednom Slovensku výrazné sucho. Relatívne nasýtenie je na väčšine územia nad 90 %, na juhozápade od 70 do 90 %. Deficit pôdnej vlahy je do -20 mm na strednom Slovensku. Nadbytok vlahy je na viac ako 1/3 územia.

  ďalej >