3. júl 2022

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aktuálne je už extrémne sucho prítomné na 55 % plochy Slovenska, čo predstavuje najväčšie pokrytie minimálne od roku 2015. Extrémne sucho zasahuje najmä východné a stredné Slovensko, a ojedinele je aj na juhozápade Slovenska. V povrchovej vrstve je extrémne sucho na približne polovici územia, a nachádza sa najmä na východnom Slovensku a v časti stredného Slovenska. Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve pod hranicou 10 % až na takmer 2/3 územia, v celom pôdnom profile je to presne 1/3 územia. Deficit pôdnej vlahy je do -100 mm pod Tatrami a na Orave. Deficit do -80 mm je miestami na východnom a strednom Slovensku.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je pod hranicou 10 % na približne 2/3 územia. Hodnoty vyššie ako 50 % sú len lokálne na Orave, Kysuciach a Horehroní, inde je nasýtenie nižšie ako 50 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je situácia o čosi priaznivejšia a hodnoty pod 10 % sú prevažne na Podunajskej nížine, Záhorí a ojedinele aj na juhu stredného a východného Slovenska. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie pod hranicou 10 % na 1/3 územia, a to najmä na juhu Slovenska. Pod hranicou 50 % je nasýtenie až na 96 % celkovej plochy.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni extrémneho sucha už na 55 % územia. Najviac je extrémne sucho rozšírené na východnom a strednom Slovensku a ojedinele aj na Podunajskej nížine a Záhorí. Bez rizika sucha sú už len najvyššie pohoria a malá oblasť v okolí Popradu. V povrchovej vrstve je extrémne sucho na približne polovici územia, inak je situácia podobná ako v celom pôdnom profile. O niečo lepšie je na tom hlbšia vrstva pôdy, kde je extrémne sucho na 22 % územia, ale aj v tejto vrstve je suchom zasiahnutých až 95 % celkovej plochy.

Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -80 až -100 mm v podhorí Tatier, na Liptove a Orave. Deficit -60 až -80 mm je miestami na strednom a východnom Slovensku. Normálne podmienky sú len na 0,8 % (len najvyššie pohoria).

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 27.6. do 3.7.2022 spadlo najviac zrážok 50-60 mm lokálne na Orave a severovýchode Slovenska. Na väčšine územia Slovenska však bolo bez zrážok, alebo spadlo len do 1 mm zrážok. Po teplotnej stránke bol týždeň mimoriadne teplý. Najvyššia teplota vzduchu bola 38,8 °C v Somotore, čo bol zároveň rekord pre mesiac jún na území Slovenska. Najnižšia teplota bola 7-8 °C v nedeľu ráno v Rajeckej doline a Strážovských vrchoch. Najvyššiu týždennú sumu dosiahol potenciálny výpar v Mochovciach, až okolo 51 mm a najnižšiu v Oravskej Lesnej, okolo 30 mm. V percentách normálu bol výpar od 125 % v Gánovciach do 160 % v Mochovciach.