24. júl 2022

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Situácia so suchom sa v porovnaní s minulým týždňom ešte viacej zhoršila, a to predovšetkým na západnom Slovensku. Extrémne sucho aktuálne zasahuje takmer 60 % územia a sucho rôznej intenzity je na takmer 99 % územia Slovenska. Relatívne nasýtenie pod kritickou hranicou 10 % je na približne polovici územia. Deficit pôdnej vlahy je na takmer celom území, a najvyššie hodnoty sú -80 až -100 mm na severozápadnom Slovensku. Normálne vlahové podmienky sú len na 0,7 % celkovej plochy.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je pod hranicou 10 % na veľkej časti západného Slovenska, v južnej časti stredného a východného Slovenska. Veľmi podobná situácia je aj v hlbšej vrstve (40-100 cm) a v celom pôdnom profile (0-100 cm). Hodnoty nasýtenia pod 50 % (bod zníženej dostupnosti) sú na takmer 93 % územia. Nasýtenie pod hranicou 10 % je na približne 52 % územia.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni extrémneho sucha na takmer 60 % územia. Je to opäť viac ako to bolo minulý týždeň. Sucho rôznej intenzity zasahuje takmer 99 % Slovenska. Extrémne sucho sa rozšírilo najmä na západnom Slovensku a v priľahlej časti stredného Slovenska. Zlepšenie nastalo na Orave a miestami aj na východnom Slovensku. V povrchovej vrstve je extrémne sucho najmä západnom Slovensku a v priľahlej časti stredného Slovenska. V hlbšej vrstve sa situácia skoro vôbec nezmenila, extrémne sucho je na viac ako polovici územia Slovenska.

Deficit pôdnej vlahy je prítomný na takmer celom území. Najväčšie hodnoty deficitu sú v intervale -80 až -100 mm na severozápade. Deficit do -80 mm je ojedinele, najmä na strednom a severnom Slovensku. Normálne podmienky sú len na 0,7 % územia. Nadbytok vlahy nikde nepozorujeme.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 18.7. do 24.7.2022 spadlo najviac zrážok na Orave, krajnom severovýchode a v oblasti Muránskej planiny. Najvyššie týždenné úhrny zrážok boli lokálne 35-70 mm. Na veľkej časti západného Slovenska, na Pohroní, Honte a Novohrade bolo úplne bez zrážok. Vlaha sa tak doplnila len lokálne, ale na veľkej časti územia Slovenska je ešte suchšie ako bolo minulý týždeň. Najvyššia teplota vzduchu bola 40 °C vo štvrtok v okolí Veľkého Krtíša. Najnižšia teplota bola 1,7 °C v pondelok v Slovenskom raji. Najvyššiu týždennú sumu dosiahol výpar na Kolibe v Bratislave, až okolo 49 mm. Najnižší výpar bol v Medzilaborciach, okolo 30 mm. V percentách normálu bol výpar od 133 % v Poprade a Bardejove do 170 % v Čadci.