11. december 2022

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Situácia sa v porovnaní s predchádzajúcim týždňom výrazne zlepšila. V povrchovej vrstve sa sucho už nikde nevyskytuje. V hlbšej vrstve ostalo výrazné sucho na juhu Podunajskej nížiny, na strednom a východnom Slovensku je to bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie sa zvýšilo na celom území. Na juhozápade sú najnižšie hodnoty 30-40 %, v hlbšej vrstve je ešte stále na Podunajskej nížine nasýtenie v intervale 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je najviac do -40 mm na Považí, Ponitrí a Podunajskej nížine. Nadbytok vlahy je od +40 do +80 mm v Juhoslovenskej kotline a na Hornom a Dolnom Zemplíne.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na takmer celom území vyššie ako 90 %, len na juhozápade je ojedinele nasýtenie v intervale 60-90 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je situácia odlišná. Nasýtenie na Podunajskej nížine a lokálne na Záhorí dosahuje najnižšie hodnoty len 10-20 %. Na Spiši je najnižšie nasýtenie 30-40 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je najnižšie nasýtenie na Podunajskej nížine a Záhorí 30-40 %, na strednom a východnom Slovensku prevažne vyššie ako 60 %, len v okolí Popradu od 50 do 60 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni začínajúceho sucha len ojedinele na západnom Slovensku, a to na Považí, Ponitrí a lokálne aj na Záhorí a Podunajskej nížine. V povrchovej vrstve je už celé územie Slovenska bez rizika sucha. V hlbšej vrstve je mierne až výrazné sucho najmä na juhu Podunajskej nížiny a na Považí a Ponitrí.

Deficit pôdnej vlahy je najvyšší v intervale -20 až -40 mm ojedinele na Považí, Ponitrí a Podunajskej nížine. Na strednom a východnom Slovensku prevažujú normálne podmienky až nadbytok vlahy. Najviac vlahy je v Juhoslovenskej kotline a na Zemplíne a Šariši, kde je nadbytok vlahy od +40 do +80 mm.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 5.12. do 11.12.2022 sa zrážky vyskytli na celom území Slovenska. Najnižšie úhrny boli 15-20 mm v okolí Popradu a na Záhorí. Najvyššie týždenné úhrny boli 70-80 mm na Zemplíne a vo Volovských vrchoch. Počas týždňa bolo zamračené počasie s minimom slnečných dní. Spočiatku bolo relatívne teplo. Najvyššia teplota bola v pondelok 11 °C na Hornom Považí. Počas víkendu sa výrazne ochladilo, pričom nasnežilo na veľkej časti Slovenska, aj nížinách. Na severe klesla teplota na takmer -9 °C. Týždenná suma výparu bola od 1,1 mm v Spišských Vlachoch do 4,6 mm v Bratislave.