16. október 2022

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Mierne až výrazné sucho sa nachádza ojedinele na juhozápadnom Slovensku. Na väčšine Slovenska to je bez rizika sucha. V povrchovej vrstve je začínajúce sucho, okrem Podunajskej nížiny, aj na severe stredného a východného Slovenska. Relatívne nasýtenie dosahuje najnižšie hodnoty 10-20 % na Podunajskej nížine, v hlbšej vrstve to je pod 10 %. Deficit pôdnej vlahy je najviac -40 mm na Podunajskej nížine, Záhorí, a lokálne na Above, Spiši a Gemeri.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie 10-20 % v okolí Bratislavy a na Žitnom ostrove. Na východnom a strednom Slovensku je nasýtenie vyššie ako 60 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je stále nasýtenie pod 10 % ojedinele na Podunajskej nížine, na strednom a východnom Slovensku sú najnižšie hodnoty 10-20 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie 10-20 % na veľkej časti Podunajskej nížiny. Pod hranicou bodu zníženej dostupnosti je nasýtenie na približne 12 % územia.

Miera intenzity sucha v hlbšej vrstve pôdneho profilu (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni mierneho až výrazného sucha ojedinele na Podunajskej nížine. Podobná situácia je aj v hlbšej vrstve. Na väčšine územia sa sucho nevyskytuje. V povrchovej vrstve je okrem Podunajskej nížiny, začínajúce sucho aj ojedinele na severe stredného a východného Slovenska.

Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -40 až -20 mm na Podunajskej nížine, Záhorí, a lokálne na Above, Spiši a Gemeri. Nadbytok vlahy je najviac +60 mm na Liptove, severovýchode Slovenska, Zemplíne a v okolí Veľkého Krtíša. Normálne podmienky sú na približne ¼ územia.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 10.10. do 16.10.2022 spadlo najviac zrážok 5-10 mm na Hornej Nitre a v okolí Bratislavy. Na väčšine územia boli úhrny zrážok nižšie ako 1 mm. Bez zrážok bolo na Zemplíne a ojedinele aj na juhu stredného Slovenska. Najvyššia teplota vzduchu bola 22 °C na juhu Podunajskej nížiny. Najnižšie klesla teplota na v pondelok 10.10. na -3 °C v Slovenskom raji. Týždenná suma výparu bola najvyššia 11,5 mm v Mochovciach a najnižšia 6 mm v Banskej Bystrici.