27. november 2022

Stav pôdnej vlahy a sucha:

Mierne až výrazné sucho sa vyskytuje ojedinele na západnom Slovensku. Začínajúce sucho zasahuje 15 % územia. Relatívne nasýtenie dosahuje najnižšie hodnoty 10-20 % lokálne na Podunajskej nížine. V hlbšej vrstve je nasýtenie lokálne na Žitnom ostrove a oblasti Bratislavy pod hranicou 10 %. Deficit pôdnej vlahy je ojedinele na západnom Slovensku a lokálne aj na strednom Slovensku v intervale -40 až -60 mm. Na východnom Slovensku je len lokálne deficit najviac -40 mm.
 

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) dosahuje najnižšie hodnoty 30-40 % ojedinele na Podunajskej nížine a Záhorí. Na väčšine stredného a východného Slovenska je nasýtenie vyššie ako 70 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je stále nasýtenie na Žitnom ostrove a v okolí Bratislavy pod 10 %. Na veľkej časti Podunajskej nížiny je nasýtenie v intervale 10-20 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie len ojedinele na Podunajskej nížine v intervale 10-20 %. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na približne ¼ územia, a to hlavne na juhozápadnom Slovensku.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni mierneho až výrazného ojedinele na západnom Slovensku. V povrchovej vrstve sa začínajúce sucho rozširuje najmä na západnom Slovensku a v priľahlej časti stredného Slovenska. Najpriaznivejšia situácia je na východe, kde sa sucho väčšinou nevyskytuje. V hlbšej vrstve je výrazné a lokálne až extrémne sucho len na krajnom juhozápade Slovenska.

Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -40 až -60 mm ojedinele na západnom a lokálne na strednom Slovensku. Normálne podmienky sú na približne 1/3 územia. Nadbytok vlahy je najvyšší do +40 mm na Liptove, Honte a v okolí Stropkova.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 21.11. do 27.11.2022 spadlo najviac zrážok 10-12 mm na juhu Podunajskej nížiny a Above. Zrážky do 0,5 mm sa vyskytli najmä na Pohroní a v okolí Popradu. Najvyššia teplota vzduchu bola 12 °C v okolí Pezinka. Najchladnejšie bolo v pondelok ráno -9 °C na Zamagurí. Týždenná suma výparu bola najvyššia 3,2 mm v Bratislave a najnižšia 1,1 mm v Žihárci.