4. december 2022

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aktuálne sa mierne až výrazné sucho vyskytuje ojedinele na západnom Slovensku. Začínajúce sucho zasahuje až 1/4 územia. Výrazné sucho je najmä v oblasti Dunajskej Stredy, Šale, Galanty a Pezinka. Relatívne nasýtenie dosahuje najnižšie hodnoty 20-30 % miestami na Podunajskej nížine. V hlbšej vrstve je nasýtenie najnižšie 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je ojedinele na západnom Slovensku a lokálne aj na strednom Slovensku v intervale -40 až -60 mm. Na východnom Slovensku je len lokálne deficit najviac -40 mm. Normálne vlahové podmienky sú na približne 22 % územia.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) dosahuje najnižšie hodnoty 30-40 % ojedinele na Podunajskej nížine a Záhorí. Na väčšine stredného a východného Slovenska je nasýtenie vyššie ako 60 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je relatívne nasýtenie na veľkej časti Podunajskej nížiny v intervale 10-20 %, lokálne v okolí Bratislavy ešte pod 10 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie miestami na Podunajskej nížine v intervale 20-30 %, v okolí Bratislavy lokálne 10-20 %. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na približne ¼ územia, a to hlavne na juhozápadnom Slovensku.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni mierneho až výrazného sucha ojedinele na západnom a strednom Slovensku. Výrazné sucho je najmä v oblasti Dunajskej Stredy, Šale, Galanty a Pezinka a celkovo to predstavuje 1,2 % územia Slovenska. V povrchovej vrstve sa začínajúce až mierne sucho rozširuje najmä na západnom Slovensku a v priľahlej časti stredného Slovenska. V hlbšej vrstve je výrazné a lokálne až extrémne sucho len na krajnom juhozápade Slovenska.

Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -40 až -60 mm ojedinele na západnom a lokálne aj na strednom Slovensku. Normálne podmienky sú na približne 22 % územia. Na väčšine územia pozorujeme deficit vlahy pod -5 mm. Nadbytok vlahy je najvyšší lokálne do +20 mm na Liptove, Spiši, Honte, Gemeri a v okolí Stropkova.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 28.11. do 4.12.2022 spadlo najviac zrážok 5-6 mm na juhu Podunajskej nížiny. Na väčšine územia Slovenska boli zrážky do 1 mm. Bez zrážok bolo na severe stredného Slovenska a Zemplíne. Najvyššia teplota vzduchu bola 11-12 °C v nedeľu 4.12. na krajnom východe. Najchladnejšie bolo v piatok ráno do -10 °C na Zamagurí. Týždenná suma výparu bola najvyššia 3,8 mm v Jaslovských Bohuniciach a Prievidzi a najnižšia 0,5 mm na Orave a Kysuciach.