30. júl 2023

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Začínajúce až mierne sucho sa ojedinele vyskytuje na západnom a strednom Slovensku. V hlbšej vrstve je ešte výrazné až extrémne sucho lokálne na severe stredného Slovenska a na západnom Slovensku. Relatívne nasýtenie pod 10 % je lokálne na Podunajskej nížine a Záhorí. Na väčšine západného Slovenska je nasýtenie 10-30 %. Deficit pôdnej vlahy je -20 až -40 mm miestami na strednom a západnom Slovensku. Deficit do -60 mm je len lokálne na Orave. Nadbytok vlahy od +40 do +60 mm je lokálne na Hornom a Dolnom Zemplíne.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je pod hranicou 10 % lokálne na Podunajskej nížine a Záhorí. Nasýtenie v intervale 10 až 20 % ostalo miestami na Záhorí, v západnej časti Podunajskej nížiny, lokálne aj na Pohroní. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie pod 10 % na väčšine Záhoria a lokálne na Podunajskej nížine. Na väčšine západného Slovenska a v juhozápadnej časti stredného Slovenska je nasýtenie 10-20 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie pod 10 % lokálne na Podunajskej nížine a Záhorí. Nasýtenie 10-30 % je na veľkej časti západného Slovenska, na Honte a Pohroní. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na 2/3 územia.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni začínajúceho až mierneho sucha ojedinele na západnom a strednom Slovensku. V povrchovej vrstve je už len lokálne začínajúce sucho na západnom a strednom Slovensku. V hlbšej vrstve je ešte výrazné až extrémne sucho na severe stredného Slovenska a lokálne aj na západnom Slovensku. Začínajúce sucho zasahuje v tejto časti pôdy približne 1/5 územia.

Deficit pôdnej vlahy je v intervale -20 až -40 mm miestami najmä na strednom a západnom Slovensku, lokálne aj na východnom Slovensku. Deficit do -60 mm je lokálne len na Orave. Najväčšie zastúpenie má však deficit vlahy v intervale -5 až -20 mm (43 % územia). Normálne podmienky pozorujeme na ¼ územia. Nadbytok vlahy je najmä na krajnom východe, lokálne až do +60 mm.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 24.7. do 30.7.2023 spadlo najviac zrážok od 50 do 100 mm lokálne na Orave, Kysuciach a Hornom Zemplíne. Najnižšie úhrny zrážok boli 5-8 mm na Záhorí a Dolnom Zemplíne. Zrážky sa tak vyskytli na celom území, ale vo väčšine prípadov sa jednalo o búrky a prehánky. Počasie počas týždňa bolo veľmi premenlivé s relatívne nižšou priemernou teplotou vzduchu. Maximálna teplota bola 31 °C v okolí Senca a Štúrova. Najnižšie teplota klesla na 2 °C v Slovenskom raji. Najvyššiu týždennú sumu dosiahol výpar v Bratislave 32 mm a Hurbanove 31 mm. Najnižší výpar bol v Tisinci a Medzilaborciach, len necelých 18 mm. V percentách normálu bol výpar od 67 % v Tisinci do 101 % v Kuchyni.